Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Solund kommune
Kommunenr 4636
Alle grunnskoler med adresse i Solund kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2019-20
Læringskultur
Solund barne- og ungdomsskule
Elevdemokrati og medvirkning
Solund barne- og ungdomsskule
Faglig utfordring
Solund barne- og ungdomsskule
Felles regler
Solund barne- og ungdomsskule
Trivsel
Solund barne- og ungdomsskule
Mestring
Solund barne- og ungdomsskule
Støtte fra lærerne
Solund barne- og ungdomsskule
Motivasjon
Solund barne- og ungdomsskule
Vurdering for læring
Solund barne- og ungdomsskule
Støtte hjemmefra
Solund barne- og ungdomsskule

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall 2019-20
Mobbing på skolen (prosent)
Solund barne- og ungdomsskule
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no