Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Sogn og Fjordane fylke
Alle grunnskoler med adresse i Sogn og Fjordane fylke (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Læringskultur
Akershus fylke 4,1 4,0 3,9 3,9 3,8
Aust-Agder fylke 3,9 3,8 3,8 4,5 4,2
Buskerud fylke 3,7 4,2 4,0 4,0 4,0
Finnmark Finnmárku fylke 3,9
Hedmark fylke 3,7 3,5 4,0 4,1 3,9
Hordaland fylke 3,9 3,8 3,8 4,0 3,9
Møre og Romsdal fylke 4,1 3,9 4,0 3,7 4,1
Nordland fylke 3,9 4,0 3,6 3,9 3,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,1 3,8 4,5
Norske skoler i utlandet 4,2 4,2 3,9 4,2 4,0
Oppland fylke 3,6 4,0 3,9 3,6 4,0
Oslo fylke 4,0 3,7 3,7 3,6 3,7
Rogaland fylke 4,0 4,1 4,1 3,9 3,9
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,6 3,7 3,7
Telemark fylke 3,5 3,8 3,9 4,0 3,8
Troms Romsa fylke 4,2 3,7 3,9 4,2 3,8
Trøndelag fylke 4,0 3,7
Vest-Agder fylke 3,9 4,1 4,0 3,9 4,1
Vestfold fylke 4,1 3,9 4,1 4,0 4,0
Østfold fylke 3,7 3,9 3,6 3,8 3,9
Elevdemokrati og medvirkning
Akershus fylke 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7
Aust-Agder fylke 3,7 3,4 3,8 4,1 3,7
Buskerud fylke 3,6 3,8 3,7 3,7 3,9
Finnmark Finnmárku fylke 3,8
Hedmark fylke 3,9 3,7 3,8 4,1 3,9
Hordaland fylke 3,8 3,5 3,7 3,8 3,7
Møre og Romsdal fylke 3,8 3,7 3,8 3,7 3,7
Nordland fylke 3,9 3,9 3,6 3,6 3,6
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,0 3,7 4,1
Norske skoler i utlandet 4,0 4,1 3,9 4,1 4,0
Oppland fylke 3,6 3,9 3,5 3,4 3,7
Oslo fylke 3,8 3,6 3,5 3,5 3,5
Rogaland fylke 3,7 3,9 3,9 3,7 3,8
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,4 3,5 3,6
Telemark fylke 3,8 3,5 4,0 3,7 3,8
Troms Romsa fylke 4,0 3,5 3,8 4,0 3,8
Trøndelag fylke 3,8 3,7
Vest-Agder fylke 3,8 4,0 3,9 3,8 3,8
Vestfold fylke 4,0 3,9 3,8 3,9 3,9
Østfold fylke 3,8 3,9 3,5 3,8 3,9
Faglig utfordring
Akershus fylke 4,1 3,9 4,0 4,0 3,9
Aust-Agder fylke 4,2 4,1 4,3 4,4 4,4
Buskerud fylke 3,9 4,2 3,9 4,0 4,0
Finnmark Finnmárku fylke 3,8
Hedmark fylke 4,0 4,0 3,9 4,1 4,1
Hordaland fylke 4,0 3,9 4,1 4,1 3,9
Møre og Romsdal fylke 3,8 4,0 3,8 3,8 4,0
Nordland fylke 4,1 4,3 3,9 3,9 4,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 3,8 4,1
Norske skoler i utlandet 4,2 4,2 3,8 4,1 4,2
Oppland fylke 4,0 4,3 3,7 4,2 4,0
Oslo fylke 4,0 4,1 4,0 4,3 4,0
Rogaland fylke 4,0 4,0 4,1 4,1 4,0
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 3,9 4,0
Telemark fylke 3,9 3,9 4,0 4,2 4,2
Troms Romsa fylke 4,2 3,8 4,1 4,5 4,2
Trøndelag fylke 4,0 3,8
Vest-Agder fylke 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3
Vestfold fylke 4,4 4,1 4,3 4,3 4,2
Østfold fylke 4,1 4,2 4,1 3,8 4,1
Felles regler
Akershus fylke 4,2 4,4 4,2 4,1 4,3
Aust-Agder fylke 4,4 4,1 4,3 4,5 4,5
Buskerud fylke 4,0 4,4 4,2 4,0 4,4
Finnmark Finnmárku fylke 4,6
Hedmark fylke 4,1 3,8 4,1 4,2 4,3
Hordaland fylke 4,2 4,1 4,3 4,3 4,3
Møre og Romsdal fylke 4,2 4,3 4,4 4,3 4,6
Nordland fylke 4,2 4,1 3,9 4,2 4,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,1 4,2 4,4
Norske skoler i utlandet 4,5 4,5 4,1 4,4 4,5
Oppland fylke 4,0 4,1 4,0 4,0 4,3
Oslo fylke 4,2 4,0 4,1 4,2 4,2
Rogaland fylke 4,2 4,4 4,5 4,2 4,4
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,0 4,3 4,1
Telemark fylke 4,3 4,0 4,5 4,1 4,4
Troms Romsa fylke 4,3 4,0 4,2 4,4 4,2
Trøndelag fylke 4,3 4,3
Vest-Agder fylke 4,2 4,4 4,3 4,2 4,6
Vestfold fylke 4,4 4,1 4,3 4,3 4,4
Østfold fylke 4,4 4,4 4,0 4,3 4,4
Trivsel
Akershus fylke 4,3 4,4 4,3 4,2 4,1
Aust-Agder fylke 4,2 4,3 4,1 4,6 4,3
Buskerud fylke 4,1 4,1 4,3 4,1 4,1
Finnmark Finnmárku fylke 4,6
Hedmark fylke 4,4 3,9 4,4 4,5 4,3
Hordaland fylke 4,4 4,1 4,3 4,4 4,1
Møre og Romsdal fylke 4,5 4,2 4,1 4,1 4,2
Nordland fylke 4,3 4,2 3,8 4,0 4,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,3 4,5 4,5
Norske skoler i utlandet 4,3 4,6 4,2 4,3 4,2
Oppland fylke 4,1 4,5 4,0 3,9 4,2
Oslo fylke 4,4 4,3 4,2 4,3 4,2
Rogaland fylke 4,3 4,2 4,4 4,1 4,2
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,0 4,1 4,2
Telemark fylke 4,0 4,2 4,4 4,3 4,5
Troms Romsa fylke 4,5 3,7 4,2 4,1 4,1
Trøndelag fylke 4,1 4,2
Vest-Agder fylke 4,2 4,2 4,4 4,1 4,4
Vestfold fylke 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2
Østfold fylke 4,2 4,2 4,2 4,3 4,3
Mestring
Akershus fylke 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9
Aust-Agder fylke 3,9 3,7 3,7 4,2 3,9
Buskerud fylke 4,0 4,2 4,0 4,0 3,9
Finnmark Finnmárku fylke 3,8
Hedmark fylke 4,2 3,8 4,0 3,9 3,9
Hordaland fylke 4,0 4,1 3,9 4,1 3,9
Møre og Romsdal fylke 4,1 3,9 3,9 3,9 3,8
Nordland fylke 4,0 3,8 3,7 3,9 3,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,2 4,1 4,1
Norske skoler i utlandet 4,2 4,2 3,9 4,1 3,9
Oppland fylke 3,7 4,1 4,2 3,8 4,0
Oslo fylke 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0
Rogaland fylke 3,8 4,0 4,1 4,1 4,0
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,8 3,9 3,8
Telemark fylke 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0
Troms Romsa fylke 4,0 3,7 4,0 4,1 3,7
Trøndelag fylke 4,0 4,0
Vest-Agder fylke 3,9 3,9 3,9 3,8 4,1
Vestfold fylke 4,2 4,1 4,0 4,0 4,0
Østfold fylke 4,1 3,9 3,7 4,0 4,1
Støtte fra lærerne
Akershus fylke 4,4 4,4 4,3 4,3 4,2
Aust-Agder fylke 4,3 4,2 4,2 4,7 4,6
Buskerud fylke 4,3 4,6 4,4 4,3 4,5
Finnmark Finnmárku fylke 4,4
Hedmark fylke 4,6 4,0 4,4 4,6 4,4
Hordaland fylke 4,5 4,2 4,4 4,5 4,3
Møre og Romsdal fylke 4,5 4,5 4,4 4,4 4,5
Nordland fylke 4,3 4,3 3,9 4,3 4,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,5 4,3 4,6
Norske skoler i utlandet 4,6 4,5 4,2 4,5 4,5
Oppland fylke 4,2 4,6 4,2 4,1 4,2
Oslo fylke 4,4 4,3 4,1 4,2 4,1
Rogaland fylke 4,4 4,5 4,6 4,3 4,3
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,2 4,2 4,2
Telemark fylke 4,2 4,2 4,5 4,5 4,5
Troms Romsa fylke 4,4 4,0 4,3 4,3 4,4
Trøndelag fylke 4,4 4,3
Vest-Agder fylke 4,6 4,6 4,4 4,4 4,5
Vestfold fylke 4,5 4,3 4,4 4,5 4,4
Østfold fylke 4,2 4,3 4,2 4,4 4,5
Motivasjon
Akershus fylke 4,0 4,1 4,0 4,0 3,9
Aust-Agder fylke 3,8 3,9 3,8 4,3 3,9
Buskerud fylke 3,8 4,1 4,2 4,2 3,9
Finnmark Finnmárku fylke 3,7
Hedmark fylke 3,9 3,8 4,1 4,0 3,7
Hordaland fylke 4,1 4,0 3,9 4,0 3,9
Møre og Romsdal fylke 4,1 3,9 3,8 3,9 3,6
Nordland fylke 4,0 3,8 3,5 3,8 3,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,0 4,0 4,2
Norske skoler i utlandet 4,2 4,3 4,1 4,1 4,0
Oppland fylke 3,9 4,0 3,9 3,7 3,8
Oslo fylke 4,1 3,9 3,8 3,9 3,9
Rogaland fylke 3,9 4,0 4,0 3,9 3,8
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 3,8 3,9
Telemark fylke 3,6 3,8 4,0 4,0 4,1
Troms Romsa fylke 4,1 3,5 3,8 4,0 3,7
Trøndelag fylke 3,9 4,0
Vest-Agder fylke 3,8 4,2 4,0 3,9 4,0
Vestfold fylke 4,2 4,1 4,0 4,0 3,8
Østfold fylke 4,0 3,9 3,9 4,0 3,9
Vurdering for læring
Akershus fylke 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7
Aust-Agder fylke 3,7 3,6 3,6 4,2 3,9
Buskerud fylke 3,5 4,0 3,8 3,8 3,9
Finnmark Finnmárku fylke 3,7
Hedmark fylke 3,9 3,6 4,0 3,9 3,8
Hordaland fylke 3,8 3,7 3,7 3,9 3,7
Møre og Romsdal fylke 4,0 3,8 3,9 3,7 3,6
Nordland fylke 3,8 3,9 3,6 3,7 3,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,0 3,5 3,9
Norske skoler i utlandet 4,1 4,0 3,7 4,0 3,9
Oppland fylke 3,4 3,6 3,6 3,6 3,7
Oslo fylke 3,7 3,6 3,5 3,5 3,5
Rogaland fylke 3,7 3,9 3,9 3,7 3,8
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,5 3,6 3,7
Telemark fylke 3,7 3,6 3,8 3,7 4,0
Troms Romsa fylke 3,9 3,4 3,8 4,1 3,5
Trøndelag fylke 3,8 3,7
Vest-Agder fylke 3,8 4,0 3,8 3,7 3,9
Vestfold fylke 3,9 3,6 3,7 3,8 3,9
Østfold fylke 3,7 3,8 3,6 3,7 3,9
Støtte hjemmefra
Akershus fylke 4,4 4,3 4,3 4,3 4,1
Aust-Agder fylke 4,2 4,4 4,4 4,7 4,5
Buskerud fylke 4,0 4,3 4,1 4,3 4,3
Finnmark Finnmárku fylke 4,3
Hedmark fylke 4,3 4,4 4,3 4,5 4,5
Hordaland fylke 4,2 4,1 4,3 4,4 4,3
Møre og Romsdal fylke 4,2 4,2 4,1 4,2 4,3
Nordland fylke 4,4 4,3 4,0 4,1 4,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,7 4,2 4,4
Norske skoler i utlandet 4,6 4,4 4,3 4,6 4,5
Oppland fylke 4,0 4,2 4,3 3,8 4,2
Oslo fylke 4,3 4,3 4,3 4,4 4,2
Rogaland fylke 4,2 4,4 4,4 4,3 4,4
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,2 4,2 4,1
Telemark fylke 4,5 4,1 4,2 4,4 4,3
Troms Romsa fylke 4,2 3,6 4,1 4,3 4,4
Trøndelag fylke 4,2 4,4
Vest-Agder fylke 4,3 4,4 4,3 4,4 4,5
Vestfold fylke 4,4 4,4 4,3 4,5 4,3
Østfold fylke 4,4 4,2 4,2 4,3 4,3

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mobbing på skolen (prosent)
Akershus fylke 9,6 9,2
Aust-Agder fylke 16,2 0,0
Buskerud fylke 12,5 16,2 10,6
Finnmark Finnmárku fylke
Hedmark fylke
Hordaland fylke 8,9 12,4
Møre og Romsdal fylke
Nordland fylke 20,5
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT)
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke 28,6
Oslo fylke 12,5 7,1
Rogaland fylke 8,8
Sogn og Fjordane fylke
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 10,2
Telemark fylke
Troms Romsa fylke
Trøndelag fylke 8,5 12,0
Vest-Agder fylke 13,6 10,0
Vestfold fylke 9,1
Østfold fylke 11,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no