Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Sogn og Fjordane fylke
Alle grunnskoler med adresse i Sogn og Fjordane fylke (offentlige og private)

Andel elever som opplever mobbing på skolen - Mobbing på skolen (prosent)

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene? (prosent)
Akershus fylke 4,4 4,1 5,5 6,1 6,1
Aust-Agder fylke 4,1 4,9 8,1 6,7 5,2
Buskerud fylke 4,6 3,7 5,6 5,9 6,3
Finnmark Finnmárku fylke 5,6 4,4 7,4 6,4 7,2
Hedmark fylke 4,3 4,2 5,4 5,5 7,2
Hordaland fylke 4,9 5,1 5,1 5,1 5,7
Møre og Romsdal fylke 5,2 4,2 5,5 6,0 4,3
Nordland fylke 5,7 6,0 6,6 7,5 7,6
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 5,8 3,3 6,5
Norske skoler i utlandet 4,2 8,6
Oppland fylke 4,9 4,1 5,4 7,5 5,8
Oslo fylke 5,5 4,4 5,7 6,0 6,6
Rogaland fylke 3,5 3,9 4,8 5,9 5,0
Sogn og Fjordane fylke 6,0 2,8 6,1 5,7 5,5
Svalbard 0,0
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 6,0 4,6 6,8
Telemark fylke 2,6 4,2 6,4 6,8 5,4
Troms Romsa fylke 4,7 4,6 6,8 6,3 7,6
Trøndelag fylke 5,8 6,9
Vest-Agder fylke 5,0 3,2 5,5 6,4 4,5
Vestfold fylke 4,7 4,9 4,8 6,4 4,4
Østfold fylke 4,1 4,4 4,4 6,2 6,4
Er du blitt mobbet av voksne på skolen de siste månedene? (prosent)
Akershus fylke 1,1 1,5 1,2
Aust-Agder fylke 1,1 0,6 1,4
Buskerud fylke 1,1 1,3 0,8
Finnmark Finnmárku fylke 1,7 1,9 0,5
Hedmark fylke 0,4 2,0 0,9
Hordaland fylke 1,5 1,1 1,3
Møre og Romsdal fylke 0,9 0,8 0,6
Nordland fylke 1,6 1,3 1,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 0,8
Norske skoler i utlandet 0,0 0,0 0,0
Oppland fylke 1,3 1,6 1,1
Oslo fylke 1,4 1,6 1,1
Rogaland fylke 1,6 1,7 0,8
Sogn og Fjordane fylke 1,0 0,8 0,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 1,6
Telemark fylke 1,9 1,2 1,0
Troms Romsa fylke 1,7 1,2 1,8
Trøndelag fylke 1,2 0,9
Vest-Agder fylke 1,0 0,8 0,7
Vestfold fylke 1,5 1,2 1,2
Østfold fylke 0,8 1,8 1,5
Er du blitt mobbet digitalt (mobil, iPad, PC) de siste månedene? (prosent)
Akershus fylke 2,2 2,1 2,3
Aust-Agder fylke 2,2 2,2 1,8
Buskerud fylke 2,5 2,3 1,6
Finnmark Finnmárku fylke 3,0 1,1 2,5
Hedmark fylke 2,0 2,4 1,8
Hordaland fylke 2,2 2,1 2,3
Møre og Romsdal fylke 2,0 2,2 1,8
Nordland fylke 2,7 3,3 3,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 2,2
Norske skoler i utlandet 0,0 0,0
Oppland fylke 2,4 3,2 2,1
Oslo fylke 2,4 2,3 2,7
Rogaland fylke 1,7 2,4 2,1
Sogn og Fjordane fylke 1,5 1,5 1,6
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,1
Telemark fylke 2,1 2,5 2,5
Troms Romsa fylke 2,1 2,5 2,0
Trøndelag fylke 2,0 2,4
Vest-Agder fylke 2,7 1,4 2,3
Vestfold fylke 2,5 2,4 2,5
Østfold fylke 2,4 3,6 2,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no