Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Sogn og Fjordane fylke
Alle grunnskoler med adresse i Sogn og Fjordane fylke (offentlige og private)

- Elevdemokrati og medvirkning

Delskår Alle eierformer
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med fagene?
Akershus fylke 3,3
Aust-Agder fylke 3,3
Buskerud fylke 3,4
Finnmark Finnmárku fylke 3,4
Hedmark fylke 3,4
Hordaland fylke 3,3
Møre og Romsdal fylke 3,3
Nordland fylke 3,4
Norske skoler i utlandet 3,5
Oppland fylke 3,5
Oslo fylke 3,3
Rogaland fylke 3,4
Sogn og Fjordane fylke 3,5
Svalbard
Telemark fylke 3,4
Troms Romsa fylke 3,3
Trøndelag fylke 3,3
Vest-Agder fylke 3,5
Vestfold fylke 3,4
Østfold fylke 3,5
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Akershus fylke 4,1
Aust-Agder fylke 4,1
Buskerud fylke 4,2
Finnmark Finnmárku fylke 4,1
Hedmark fylke 4,1
Hordaland fylke 4,0
Møre og Romsdal fylke 4,1
Nordland fylke 4,0
Norske skoler i utlandet 4,1
Oppland fylke 4,2
Oslo fylke 4,1
Rogaland fylke 4,2
Sogn og Fjordane fylke 4,1
Svalbard
Telemark fylke 4,1
Troms Romsa fylke 4,0
Trøndelag fylke 4,1
Vest-Agder fylke 4,3
Vestfold fylke 4,2
Østfold fylke 4,1
Hører skolen på elevenes forslag?
Akershus fylke 3,7
Aust-Agder fylke 3,6
Buskerud fylke 3,8
Finnmark Finnmárku fylke 3,7
Hedmark fylke 3,8
Hordaland fylke 3,7
Møre og Romsdal fylke 3,8
Nordland fylke 3,7
Norske skoler i utlandet 3,8
Oppland fylke 3,9
Oslo fylke 3,6
Rogaland fylke 3,9
Sogn og Fjordane fylke 3,9
Svalbard
Telemark fylke 3,8
Troms Romsa fylke 3,7
Trøndelag fylke 3,7
Vest-Agder fylke 3,9
Vestfold fylke 3,8
Østfold fylke 3,8
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i klassen/gruppa?
Akershus fylke 4,0
Aust-Agder fylke 3,9
Buskerud fylke 4,0
Finnmark Finnmárku fylke 4,0
Hedmark fylke 3,9
Hordaland fylke 3,8
Møre og Romsdal fylke 3,9
Nordland fylke 4,1
Norske skoler i utlandet 4,1
Oppland fylke 4,1
Oslo fylke 4,1
Rogaland fylke 4,0
Sogn og Fjordane fylke 4,1
Svalbard
Telemark fylke 4,0
Troms Romsa fylke 4,0
Trøndelag fylke 4,0
Vest-Agder fylke 4,1
Vestfold fylke 4,1
Østfold fylke 4,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no