Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Sogn og Fjordane fylke
Alle grunnskoler med adresse i Sogn og Fjordane fylke (offentlige og private)

- Elevdemokrati og medvirkning

Delskår Alle eierformer Offentlig Privat
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med fagene?
Akershus fylke 3,3 3,3 3,4
Aust-Agder fylke 3,3 3,3 3,1
Buskerud fylke 3,4 3,4 3,5
Finnmark Finnmárku fylke 3,4 3,4 3,9
Hedmark fylke 3,4 3,3 3,6
Hordaland fylke 3,3 3,3 3,2
Møre og Romsdal fylke 3,3 3,3 3,2
Nordland fylke 3,4 3,4 3,5
Norske skoler i utlandet 3,5 3,5
Oppland fylke 3,5 3,5 3,1
Oslo fylke 3,3 3,3 3,2
Rogaland fylke 3,4 3,4 3,3
Sogn og Fjordane fylke 3,5 3,5 4,2
Svalbard
Telemark fylke 3,4 3,4 3,7
Troms Romsa fylke 3,3 3,3 3,5
Trøndelag fylke 3,3 3,3 3,3
Vest-Agder fylke 3,5 3,5 3,3
Vestfold fylke 3,4 3,4 3,4
Østfold fylke 3,5 3,5 3,5
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Akershus fylke 4,1 4,1 3,9
Aust-Agder fylke 4,1 4,1 4,1
Buskerud fylke 4,2 4,2 4,0
Finnmark Finnmárku fylke 4,1 4,1 3,9
Hedmark fylke 4,1 4,1 4,1
Hordaland fylke 4,0 4,0 3,9
Møre og Romsdal fylke 4,1 4,1 3,9
Nordland fylke 4,0 4,1 3,9
Norske skoler i utlandet 4,1 4,1
Oppland fylke 4,2 4,2 3,5
Oslo fylke 4,1 4,1 3,7
Rogaland fylke 4,2 4,2 3,9
Sogn og Fjordane fylke 4,1 4,1 4,2
Svalbard
Telemark fylke 4,1 4,1 4,0
Troms Romsa fylke 4,0 4,1 3,6
Trøndelag fylke 4,1 4,1 3,9
Vest-Agder fylke 4,3 4,3 4,0
Vestfold fylke 4,2 4,2 4,2
Østfold fylke 4,1 4,1 4,0
Hører skolen på elevenes forslag?
Akershus fylke 3,7 3,7 3,8
Aust-Agder fylke 3,6 3,6 4,0
Buskerud fylke 3,8 3,8 4,0
Finnmark Finnmárku fylke 3,7 3,7 3,9
Hedmark fylke 3,8 3,8 4,0
Hordaland fylke 3,7 3,7 3,7
Møre og Romsdal fylke 3,8 3,8 3,7
Nordland fylke 3,7 3,7 3,7
Norske skoler i utlandet 3,8 3,8
Oppland fylke 3,9 3,9 3,6
Oslo fylke 3,6 3,6 3,4
Rogaland fylke 3,9 3,9 3,8
Sogn og Fjordane fylke 3,9 3,9 4,2
Svalbard
Telemark fylke 3,8 3,8 3,9
Troms Romsa fylke 3,7 3,7 3,7
Trøndelag fylke 3,7 3,7 3,7
Vest-Agder fylke 3,9 3,9 3,8
Vestfold fylke 3,8 3,8 3,9
Østfold fylke 3,8 3,8 3,9
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i klassen/gruppa?
Akershus fylke 4,0 4,0 3,9
Aust-Agder fylke 3,9 3,9 3,5
Buskerud fylke 4,0 4,0 3,7
Finnmark Finnmárku fylke 4,0 4,0 3,6
Hedmark fylke 3,9 3,9 4,0
Hordaland fylke 3,8 3,8 3,9
Møre og Romsdal fylke 3,9 4,0 3,7
Nordland fylke 4,1 4,1 3,9
Norske skoler i utlandet 4,1 4,1
Oppland fylke 4,1 4,1 3,6
Oslo fylke 4,1 4,1 3,5
Rogaland fylke 4,0 4,0 3,8
Sogn og Fjordane fylke 4,1 4,1 4,2
Svalbard
Telemark fylke 4,0 4,0 3,9
Troms Romsa fylke 4,0 4,0 3,9
Trøndelag fylke 4,0 4,0 3,8
Vest-Agder fylke 4,1 4,1 3,9
Vestfold fylke 4,1 4,1 4,0
Østfold fylke 4,1 4,1 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no