Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT) vises her.

- Elevdemokrati og medvirkning

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med fagene?
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT) 3,3 3,5 3,4 3,2 3,5
Nasjonalt 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT) 4,1 4,2 4,2 4,0 4,1
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
Hører skolen på elevenes forslag?
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT) 3,8 3,9 3,8 3,7 3,8
Nasjonalt 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i klassen/gruppa?
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT) 4,1 4,2 4,1 3,9 4,1
Nasjonalt 3,9 4,0 3,9 3,9 3,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no