Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT)
Kun utgåtte skoler med adresse i Sogn og Fjordane fylke (UTGÅTT) vises her.

- Elevdemokrati og medvirkning

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med fagene? 3,3 3,5 3,4 3,2 3,5
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt? 4,1 4,2 4,2 4,0 4,1
Hører skolen på elevenes forslag? 3,8 3,9 3,8 3,7 3,8
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i klassen/gruppa? 4,1 4,2 4,1 3,9 4,1
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no