Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Sogn og Fjordane fylke
Alle grunnskoler med adresse i Sogn og Fjordane fylke (offentlige og private)

- Motivasjon

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Er du interessert i å lære på skolen?
Akershus fylke 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2
Aust-Agder fylke 4,3 4,2 4,3 4,3 4,1
Buskerud fylke 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2
Finnmark Finnmárku fylke 4,2 4,2 4,3 4,2 4,2
Hedmark fylke 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2
Hordaland fylke 4,3 4,3 4,3 4,2 4,1
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,3 4,2 4,2 4,1
Nordland fylke 4,3 4,3 4,3 4,2 4,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,3 4,3 4,3
Norske skoler i utlandet 4,4 4,5 4,4 4,3 4,1
Oppland fylke 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2
Oslo fylke 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3
Rogaland fylke 4,4 4,4 4,3 4,3 4,2
Sogn og Fjordane fylke 4,3 4,4 4,3 4,2 4,2
Svalbard 4,2
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,3 4,3 4,3
Telemark fylke 4,3 4,3 4,4 4,3 4,2
Troms Romsa fylke 4,3 4,4 4,3 4,4 4,1
Trøndelag fylke 4,2 4,1
Vest-Agder fylke 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3
Vestfold fylke 4,4 4,4 4,4 4,3 4,1
Østfold fylke 4,4 4,4 4,3 4,3 4,2
Hvor godt liker du skolearbeid?
Akershus fylke 3,9 3,9 3,9 3,9 3,7
Aust-Agder fylke 3,8 3,7 3,7 3,7 3,6
Buskerud fylke 3,9 3,8 3,9 3,9 3,8
Finnmark Finnmárku fylke 3,6 3,6 3,7 3,6 3,6
Hedmark fylke 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8
Hordaland fylke 3,7 3,8 3,8 3,6 3,6
Møre og Romsdal fylke 3,8 3,8 3,7 3,7 3,7
Nordland fylke 3,7 3,7 3,8 3,7 3,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,8 3,8 3,8
Norske skoler i utlandet 4,1 4,0 4,0 3,9 3,8
Oppland fylke 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8
Oslo fylke 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8
Rogaland fylke 3,7 3,8 3,7 3,7 3,6
Sogn og Fjordane fylke 3,7 3,8 3,7 3,7 3,7
Svalbard 3,9
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,8 3,8 3,8
Telemark fylke 3,8 3,8 3,9 3,8 3,7
Troms Romsa fylke 3,7 3,9 3,8 3,8 3,6
Trøndelag fylke 3,7 3,7
Vest-Agder fylke 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8
Vestfold fylke 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8
Østfold fylke 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8
Jeg gleder meg til å gå på skolen
Akershus fylke 4,1 4,2 4,2 4,1 4,0
Aust-Agder fylke 4,0 4,0 4,0 4,0 3,8
Buskerud fylke 4,1 4,1 4,2 4,1 4,1
Finnmark Finnmárku fylke 3,8 3,8 3,9 3,8 3,9
Hedmark fylke 4,1 4,1 4,2 4,0 4,0
Hordaland fylke 4,0 4,1 4,0 3,9 3,9
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,1 4,0 4,0 4,0
Nordland fylke 4,0 3,9 4,0 3,9 3,9
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,0 4,1 4,1
Norske skoler i utlandet 4,1 4,4 3,9 4,2 4,0
Oppland fylke 4,1 4,1 4,2 4,0 4,1
Oslo fylke 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0
Rogaland fylke 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Sogn og Fjordane fylke 4,0 4,1 4,0 4,0 4,0
Svalbard 4,2
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,1 4,1 4,1
Telemark fylke 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0
Troms Romsa fylke 4,0 4,1 4,0 4,1 3,8
Trøndelag fylke 4,1 4,0
Vest-Agder fylke 4,1 4,2 4,2 4,1 4,1
Vestfold fylke 4,1 4,1 4,2 4,1 4,0
Østfold fylke 4,2 4,2 4,1 4,1 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no