Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Sogn og Fjordane fylke
Alle grunnskoler med adresse i Sogn og Fjordane fylke (offentlige og private)

- Vurdering for læring

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Forklarer lærerne hva som er målene i de ulike fagene slik at du forstår dem?
Akershus fylke 4,4 4,4 4,3 4,3 4,2
Aust-Agder fylke 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2
Buskerud fylke 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3
Finnmark Finnmárku fylke 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Hedmark fylke 4,4 4,4 4,3 4,2 4,3
Hordaland fylke 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Nordland fylke 4,3 4,2 4,3 4,2 4,2
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,2 4,3 4,3
Norske skoler i utlandet 4,4 4,3 4,0 4,3 4,0
Oppland fylke 4,3 4,4 4,3 4,2 4,3
Oslo fylke 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3
Rogaland fylke 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3
Sogn og Fjordane fylke 4,4 4,3 4,3 4,3 4,3
Svalbard 4,1
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,3 4,3 4,2
Telemark fylke 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Troms Romsa fylke 4,3 4,3 4,2 4,3 4,1
Trøndelag fylke 4,2 4,2
Vest-Agder fylke 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
Vestfold fylke 4,4 4,4 4,3 4,3 4,2
Østfold fylke 4,4 4,3 4,3 4,2 4,2
Forklarer lærerne godt nok hva det legges vekt på når skolearbeidet ditt vurderes?
Akershus fylke 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2
Aust-Agder fylke 4,1 4,2 4,2 4,2 4,1
Buskerud fylke 4,3 4,3 4,3 4,3 4,2
Finnmark Finnmárku fylke 4,2 4,1 4,1 4,0 4,2
Hedmark fylke 4,3 4,3 4,2 4,1 4,1
Hordaland fylke 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1
Møre og Romsdal fylke 4,2 4,3 4,2 4,2 4,2
Nordland fylke 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,2 4,2 4,3
Norske skoler i utlandet 4,3 4,2 4,0 4,2 4,1
Oppland fylke 4,2 4,3 4,2 4,2 4,3
Oslo fylke 4,3 4,2 4,2 4,2 4,1
Rogaland fylke 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2
Sogn og Fjordane fylke 4,2 4,3 4,3 4,2 4,3
Svalbard 3,9
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,1 4,1 4,1
Telemark fylke 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Troms Romsa fylke 4,2 4,3 4,1 4,2 4,1
Trøndelag fylke 4,1 4,1
Vest-Agder fylke 4,3 4,4 4,3 4,3 4,3
Vestfold fylke 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2
Østfold fylke 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2
Forteller lærerne deg hva som er bra med arbeidet du gjør?
Akershus fylke 4,2 4,2 4,1 4,1 4,0
Aust-Agder fylke 4,1 4,2 4,2 4,2 4,1
Buskerud fylke 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2
Finnmark Finnmárku fylke 4,0 3,9 4,0 4,0 4,1
Hedmark fylke 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1
Hordaland fylke 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0
Møre og Romsdal fylke 4,1 4,2 4,1 4,1 4,1
Nordland fylke 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,1 4,2 4,2
Norske skoler i utlandet 4,3 3,9 3,6 4,2 4,1
Oppland fylke 4,2 4,2 4,1 4,2 4,2
Oslo fylke 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0
Rogaland fylke 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1
Sogn og Fjordane fylke 4,2 4,3 4,3 4,2 4,3
Svalbard 4,1
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,0 4,1 4,0
Telemark fylke 4,1 4,1 4,2 4,1 4,1
Troms Romsa fylke 4,1 4,2 3,9 4,1 4,0
Trøndelag fylke 4,1 4,1
Vest-Agder fylke 4,3 4,3 4,2 4,3 4,2
Vestfold fylke 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1
Østfold fylke 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1
Snakker lærerne med deg om hva du bør gjøre for å bli bedre i fagene?
Akershus fylke 4,0 3,9 3,9 3,8 3,8
Aust-Agder fylke 3,8 3,8 3,8 3,9 3,8
Buskerud fylke 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Finnmark Finnmárku fylke 3,8 3,9 3,8 3,8 3,9
Hedmark fylke 4,0 4,0 3,9 3,9 3,8
Hordaland fylke 3,8 3,9 3,9 3,8 3,7
Møre og Romsdal fylke 3,8 3,9 3,9 3,8 3,8
Nordland fylke 3,9 3,8 3,9 3,8 3,8
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,9 3,9 3,9
Norske skoler i utlandet 4,3 3,8 3,9 4,2 3,8
Oppland fylke 3,9 4,0 3,9 3,9 3,9
Oslo fylke 3,9 3,8 3,9 3,9 3,8
Rogaland fylke 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9
Sogn og Fjordane fylke 4,0 4,1 4,1 3,9 4,0
Svalbard 3,9
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,7 3,8 3,8
Telemark fylke 3,9 3,9 4,0 3,9 3,8
Troms Romsa fylke 3,9 4,0 3,7 3,9 3,8
Trøndelag fylke 3,8 3,8
Vest-Agder fylke 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9
Vestfold fylke 4,0 3,9 3,9 3,9 3,9
Østfold fylke 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9
Hvor ofte får du tilbakemeldinger fra lærerne som du kan bruke til å bli bedre i fagene?
Akershus fylke 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
Aust-Agder fylke 3,7 3,8 3,7 3,8 3,7
Buskerud fylke 3,8 3,8 3,9 3,8 3,8
Finnmark Finnmárku fylke 3,8 3,8 3,8 3,7 3,8
Hedmark fylke 3,8 3,8 3,7 3,6 3,7
Hordaland fylke 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7
Møre og Romsdal fylke 3,7 3,7 3,6 3,6 3,7
Nordland fylke 3,7 3,7 3,8 3,8 3,8
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,8 3,8 3,8
Norske skoler i utlandet 3,9 3,6 3,6 4,1 4,3
Oppland fylke 3,8 3,8 3,9 3,7 3,8
Oslo fylke 3,6 3,6 3,7 3,7 3,6
Rogaland fylke 3,7 3,7 3,7 3,7 3,8
Sogn og Fjordane fylke 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8
Svalbard 3,8
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,6 3,7 3,7
Telemark fylke 3,7 3,6 3,7 3,7 3,8
Troms Romsa fylke 3,7 3,8 3,7 3,7 3,7
Trøndelag fylke 3,7 3,7
Vest-Agder fylke 3,8 3,9 3,8 3,8 3,8
Vestfold fylke 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8
Østfold fylke 3,7 3,7 3,9 3,7 3,7
Får du være med og foreslå hva det skal legges vekt på når arbeidet ditt skal vurderes?
Akershus fylke 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5
Aust-Agder fylke 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4
Buskerud fylke 3,5 3,6 3,5 3,6 3,6
Finnmark Finnmárku fylke 3,3 3,4 3,5 3,3 3,5
Hedmark fylke 3,5 3,6 3,5 3,4 3,5
Hordaland fylke 3,4 3,4 3,4 3,4 3,3
Møre og Romsdal fylke 3,4 3,5 3,4 3,4 3,4
Nordland fylke 3,5 3,4 3,5 3,4 3,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,4 3,4 3,5
Norske skoler i utlandet 4,0 4,0 3,5 3,7 3,8
Oppland fylke 3,5 3,5 3,5 3,4 3,6
Oslo fylke 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Rogaland fylke 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5
Sogn og Fjordane fylke 3,5 3,7 3,5 3,3 3,6
Svalbard 3,6
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,4 3,4 3,4
Telemark fylke 3,4 3,5 3,5 3,4 3,5
Troms Romsa fylke 3,5 3,5 3,4 3,6 3,3
Trøndelag fylke 3,4 3,4
Vest-Agder fylke 3,6 3,6 3,7 3,6 3,7
Vestfold fylke 3,7 3,5 3,6 3,6 3,5
Østfold fylke 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6
Får du være med og vurdere skolearbeidet ditt?
Akershus fylke 3,6 3,5 3,6 3,5 3,4
Aust-Agder fylke 3,3 3,5 3,3 3,4 3,3
Buskerud fylke 3,5 3,6 3,5 3,6 3,6
Finnmark Finnmárku fylke 3,2 3,4 3,4 3,2 3,4
Hedmark fylke 3,5 3,6 3,4 3,3 3,4
Hordaland fylke 3,3 3,4 3,4 3,2 3,2
Møre og Romsdal fylke 3,3 3,3 3,4 3,3 3,2
Nordland fylke 3,4 3,3 3,3 3,3 3,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,3 3,3 3,4
Norske skoler i utlandet 3,8 3,8 3,4 3,4 3,4
Oppland fylke 3,5 3,5 3,5 3,4 3,5
Oslo fylke 3,4 3,4 3,5 3,4 3,4
Rogaland fylke 3,6 3,6 3,6 3,4 3,5
Sogn og Fjordane fylke 3,3 3,5 3,5 3,2 3,5
Svalbard 3,6
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,3 3,3 3,3
Telemark fylke 3,3 3,4 3,5 3,4 3,4
Troms Romsa fylke 3,4 3,6 3,4 3,5 3,3
Trøndelag fylke 3,3 3,3
Vest-Agder fylke 3,7 3,6 3,7 3,6 3,6
Vestfold fylke 3,7 3,5 3,6 3,5 3,4
Østfold fylke 3,6 3,6 3,6 3,5 3,5
Jeg får hjelp av lærerne til å tenke gjennom hvordan jeg utvikler meg i faget
Akershus fylke 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8
Aust-Agder fylke 3,7 3,8 3,7 3,8 3,7
Buskerud fylke 3,8 3,9 3,9 3,9 3,9
Finnmark Finnmárku fylke 3,6 3,6 3,8 3,7 3,8
Hedmark fylke 3,9 3,9 3,7 3,7 3,8
Hordaland fylke 3,7 3,8 3,8 3,7 3,7
Møre og Romsdal fylke 3,7 3,8 3,7 3,7 3,7
Nordland fylke 3,8 3,7 3,8 3,7 3,7
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,7 3,8 3,8
Norske skoler i utlandet 4,1 4,0 3,7 4,0 3,8
Oppland fylke 3,8 3,8 3,8 3,8 4,0
Oslo fylke 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7
Rogaland fylke 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8
Sogn og Fjordane fylke 3,8 3,9 3,9 3,8 3,9
Svalbard 3,9
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 3,7 3,7 3,6
Telemark fylke 3,7 3,8 3,8 3,7 3,8
Troms Romsa fylke 3,8 3,9 3,7 3,9 3,7
Trøndelag fylke 3,7 3,7
Vest-Agder fylke 3,9 3,9 4,0 4,0 4,0
Vestfold fylke 3,9 3,8 3,8 3,8 3,8
Østfold fylke 4,0 3,9 3,9 3,8 3,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no