Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Sogn og Fjordane fylke
Alle grunnskoler med adresse i Sogn og Fjordane fylke (offentlige og private)

- Støtte fra lærerne

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Opplever du at lærerne dine bryr seg om deg?
Akershus fylke 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2
Aust-Agder fylke 4,3 4,3 4,3 4,2 4,2
Buskerud fylke 4,3 4,2 4,3 4,3 4,4
Finnmark Finnmárku fylke 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3
Hedmark fylke 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Hordaland fylke 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4
Nordland fylke 4,2 4,2 4,3 4,2 4,3
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,3 4,3 4,3
Norske skoler i utlandet 4,5 4,4 4,1 4,5 4,4
Oppland fylke 4,3 4,3 4,3 4,3 4,4
Oslo fylke 4,1 4,2 4,2 4,2 4,2
Rogaland fylke 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Sogn og Fjordane fylke 4,3 4,4 4,4 4,4 4,5
Svalbard 4,2
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,2 4,2 4,2
Telemark fylke 4,2 4,2 4,3 4,3 4,3
Troms Romsa fylke 4,3 4,3 4,2 4,3 4,2
Trøndelag fylke 4,3 4,3
Vest-Agder fylke 4,4 4,4 4,5 4,4 4,5
Vestfold fylke 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Østfold fylke 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra på skolen?
Akershus fylke 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4
Aust-Agder fylke 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4
Buskerud fylke 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Finnmark Finnmárku fylke 4,4 4,4 4,5 4,4 4,5
Hedmark fylke 4,6 4,5 4,5 4,5 4,5
Hordaland fylke 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Møre og Romsdal fylke 4,5 4,6 4,5 4,5 4,5
Nordland fylke 4,4 4,4 4,5 4,4 4,5
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,5 4,6 4,5
Norske skoler i utlandet 4,6 4,5 4,2 4,6 4,6
Oppland fylke 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6
Oslo fylke 4,4 4,5 4,5 4,5 4,4
Rogaland fylke 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Sogn og Fjordane fylke 4,5 4,6 4,6 4,6 4,6
Svalbard 4,4
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,5 4,5 4,5
Telemark fylke 4,4 4,5 4,5 4,5 4,5
Troms Romsa fylke 4,5 4,5 4,4 4,5 4,4
Trøndelag fylke 4,5 4,5
Vest-Agder fylke 4,6 4,6 4,6 4,6 4,6
Vestfold fylke 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Østfold fylke 4,6 4,5 4,6 4,5 4,5
Opplever du at lærerne behandler deg med respekt?
Akershus fylke 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3
Aust-Agder fylke 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3
Buskerud fylke 4,4 4,3 4,4 4,4 4,4
Finnmark Finnmárku fylke 4,3 4,3 4,3 4,3 4,5
Hedmark fylke 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4
Hordaland fylke 4,3 4,4 4,4 4,4 4,4
Møre og Romsdal fylke 4,4 4,4 4,4 4,4 4,5
Nordland fylke 4,4 4,3 4,4 4,3 4,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,4 4,4 4,4
Norske skoler i utlandet 4,6 4,6 4,3 4,5 4,5
Oppland fylke 4,5 4,4 4,4 4,4 4,5
Oslo fylke 4,3 4,4 4,4 4,3 4,3
Rogaland fylke 4,5 4,5 4,4 4,4 4,5
Sogn og Fjordane fylke 4,5 4,5 4,5 4,5 4,6
Svalbard 4,3
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,4 4,4 4,4
Telemark fylke 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
Troms Romsa fylke 4,4 4,4 4,3 4,4 4,3
Trøndelag fylke 4,4 4,4
Vest-Agder fylke 4,5 4,5 4,6 4,5 4,6
Vestfold fylke 4,4 4,4 4,3 4,4 4,4
Østfold fylke 4,5 4,4 4,5 4,4 4,4
Når jeg har problemer med å forstå arbeidsoppgaver på skolen, får jeg god hjelp av lærerne
Akershus fylke 4,5 4,4 4,4 4,4 4,3
Aust-Agder fylke 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4
Buskerud fylke 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4
Finnmark Finnmárku fylke 4,4 4,4 4,4 4,3 4,4
Hedmark fylke 4,5 4,5 4,4 4,4 4,4
Hordaland fylke 4,4 4,5 4,4 4,4 4,4
Møre og Romsdal fylke 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Nordland fylke 4,4 4,4 4,4 4,3 4,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,5 4,5 4,5
Norske skoler i utlandet 4,6 4,6 4,3 4,4 4,4
Oppland fylke 4,5 4,5 4,4 4,4 4,5
Oslo fylke 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3
Rogaland fylke 4,5 4,5 4,5 4,4 4,5
Sogn og Fjordane fylke 4,6 4,6 4,6 4,5 4,6
Svalbard 4,6
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,4 4,4 4,4
Telemark fylke 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4
Troms Romsa fylke 4,5 4,5 4,4 4,5 4,3
Trøndelag fylke 4,4 4,4
Vest-Agder fylke 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Vestfold fylke 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4
Østfold fylke 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4
Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal lære
Akershus fylke 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4
Aust-Agder fylke 4,5 4,5 4,4 4,5 4,4
Buskerud fylke 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Finnmark Finnmárku fylke 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
Hedmark fylke 4,6 4,6 4,5 4,5 4,5
Hordaland fylke 4,5 4,5 4,5 4,4 4,4
Møre og Romsdal fylke 4,6 4,6 4,5 4,5 4,5
Nordland fylke 4,5 4,4 4,5 4,4 4,4
Nord-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,6 4,6 4,5
Norske skoler i utlandet 4,7 4,6 4,3 4,5 4,5
Oppland fylke 4,6 4,6 4,5 4,4 4,5
Oslo fylke 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4
Rogaland fylke 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5
Sogn og Fjordane fylke 4,6 4,6 4,6 4,5 4,6
Svalbard 4,8
Sør-Trøndelag fylke (UTGÅTT) 4,5 4,4 4,4
Telemark fylke 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4
Troms Romsa fylke 4,5 4,5 4,4 4,5 4,4
Trøndelag fylke 4,5 4,4
Vest-Agder fylke 4,6 4,6 4,5 4,6 4,6
Vestfold fylke 4,6 4,5 4,4 4,4 4,4
Østfold fylke 4,6 4,5 4,6 4,5 4,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no