Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Sør-Odal kommune
Kommunenr 3415
Alle grunnskoler med adresse i Sør-Odal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Læringskultur
Glommasvingen skole 3,8 3,7 3,8
Elevdemokrati og medvirkning
Glommasvingen skole 3,7 3,8 3,7
Faglig utfordring
Glommasvingen skole 3,9 3,9 3,9
Felles regler
Glommasvingen skole 4,4 4,4 4,4
Trivsel
Glommasvingen skole 4,1 4,1 4,0
Mestring
Glommasvingen skole 4,0 3,9 4,1
Støtte fra lærerne
Glommasvingen skole 4,4 4,4 4,3
Motivasjon
Glommasvingen skole 3,5 3,5 3,5
Vurdering for læring
Glommasvingen skole 3,7 3,7 3,7
Støtte hjemmefra
Glommasvingen skole 4,1 4,2 4,1

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Mobbing på skolen (prosent)
Glommasvingen skole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no