Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Sør-Odal kommune
Kommunenr 3415
Alle grunnskoler med adresse i Sør-Odal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Læringskultur
Disenå skole (utgått)
Glommasvingen skole 3,4 4,1 4,0 3,8
Sander skole (utgått) 4,1
Slåstad skole (utgått)
Ullern skole (utgått)
Elevdemokrati og medvirkning
Disenå skole (utgått)
Glommasvingen skole 3,4 3,8 4,0 3,7
Sander skole (utgått) 4,9
Slåstad skole (utgått)
Ullern skole (utgått)
Faglig utfordring
Disenå skole (utgått)
Glommasvingen skole 4,0 4,0 3,8 3,9
Sander skole (utgått) 4,0
Slåstad skole (utgått)
Ullern skole (utgått)
Felles regler
Disenå skole (utgått)
Glommasvingen skole 4,2 4,5 4,6 4,4
Sander skole (utgått) 4,8
Slåstad skole (utgått)
Ullern skole (utgått)
Trivsel
Disenå skole (utgått)
Glommasvingen skole 4,5 4,5 4,1 4,0
Sander skole (utgått) 4,5
Slåstad skole (utgått)
Ullern skole (utgått)
Mestring
Disenå skole (utgått)
Glommasvingen skole 4,1 4,2 4,2 4,1
Sander skole (utgått) 3,9
Slåstad skole (utgått)
Ullern skole (utgått)
Støtte fra lærerne
Disenå skole (utgått)
Glommasvingen skole 4,4 4,6 4,5 4,3
Sander skole (utgått) 4,7
Slåstad skole (utgått)
Ullern skole (utgått)
Motivasjon
Disenå skole (utgått)
Glommasvingen skole 4,4 4,0 4,1 3,5
Sander skole (utgått) 3,9
Slåstad skole (utgått)
Ullern skole (utgått)
Vurdering for læring
Disenå skole (utgått)
Glommasvingen skole 3,2 3,8 3,9 3,7
Sander skole (utgått) 4,4
Slåstad skole (utgått)
Ullern skole (utgått)
Støtte hjemmefra
Disenå skole (utgått)
Glommasvingen skole 4,5 4,5 4,4 4,1
Sander skole (utgått) 4,4
Slåstad skole (utgått)
Ullern skole (utgått)

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mobbing på skolen (prosent)
Disenå skole (utgått)
Glommasvingen skole
Sander skole (utgått) 0,0
Slåstad skole (utgått)
Ullern skole (utgått)
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no