Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Sør-Odal kommune
Kommunenr 3415
Alle grunnskoler med adresse i Sør-Odal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Læringskultur
Glommasvingen skole 3,6 3,7
Sør-Odal ungdomsskole (utgått) 3,8 4,0 3,5
Elevdemokrati og medvirkning
Glommasvingen skole 3,1 3,4
Sør-Odal ungdomsskole (utgått) 2,8 3,3 3,1
Faglig utfordring
Glommasvingen skole 4,1 4,3
Sør-Odal ungdomsskole (utgått) 4,3 4,2 4,3
Felles regler
Glommasvingen skole 3,7 3,9
Sør-Odal ungdomsskole (utgått) 3,7 3,9 3,9
Trivsel
Glommasvingen skole 3,9 4,0
Sør-Odal ungdomsskole (utgått) 4,0 4,3 3,9
Mestring
Glommasvingen skole 3,8 3,8
Sør-Odal ungdomsskole (utgått) 4,0 4,0 3,6
Utdanning og yrkesveiledning
Glommasvingen skole 3,8 3,4
Sør-Odal ungdomsskole (utgått) 3,7 4,1 3,7
Støtte fra lærerne
Glommasvingen skole 3,7 3,8
Sør-Odal ungdomsskole (utgått) 3,9 4,2 3,8
Motivasjon
Glommasvingen skole 3,3 3,3
Sør-Odal ungdomsskole (utgått) 3,5 3,6 3,3
Vurdering for læring
Glommasvingen skole 3,2 3,4
Sør-Odal ungdomsskole (utgått) 3,1 3,3 3,3
Støtte hjemmefra
Glommasvingen skole 4,0 4,0
Sør-Odal ungdomsskole (utgått) 3,9 4,1 3,8

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mobbing på skolen (prosent)
Glommasvingen skole 11,0 7,8
Sør-Odal ungdomsskole (utgått) 12,3 7,7
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no