Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Sør-Fron kommune
Kommunenr 3438
Alle grunnskoler med adresse i Sør-Fron kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Læringskultur
Harpefoss skule 4,7 4,2 4,2 4,1
Midtbygda oppvekstsenter - Avd skule 4,2 3,6 3,8 4,2 3,8
Sør-Fron ungdomsskule
Elevdemokrati og medvirkning
Harpefoss skule 4,4 4,3 3,9 3,9
Midtbygda oppvekstsenter - Avd skule 4,1 3,7 3,7 4,1 3,8
Sør-Fron ungdomsskule
Faglig utfordring
Harpefoss skule 4,3 4,4 4,2 4,2
Midtbygda oppvekstsenter - Avd skule 4,0 3,5 4,1 3,7 4,2
Sør-Fron ungdomsskule
Felles regler
Harpefoss skule 4,6 4,6 4,3 4,5
Midtbygda oppvekstsenter - Avd skule 4,7 4,2 3,9 4,7 4,3
Sør-Fron ungdomsskule
Trivsel
Harpefoss skule 4,6 4,6 4,1 4,1
Midtbygda oppvekstsenter - Avd skule 4,4 4,1 4,3 4,1 4,1
Sør-Fron ungdomsskule
Mestring
Harpefoss skule 4,3 4,0 4,0 3,9
Midtbygda oppvekstsenter - Avd skule 4,2 3,7 4,0 4,2 3,9
Sør-Fron ungdomsskule
Støtte fra lærerne
Harpefoss skule 4,6 4,5 4,5 4,3
Midtbygda oppvekstsenter - Avd skule 4,6 4,6 4,3 4,8 4,4
Sør-Fron ungdomsskule
Motivasjon
Harpefoss skule 4,1 4,0 3,8 3,5
Midtbygda oppvekstsenter - Avd skule 3,8 3,5 3,4 3,7 3,6
Sør-Fron ungdomsskule
Vurdering for læring
Harpefoss skule 4,3 4,3 4,1 4,0
Midtbygda oppvekstsenter - Avd skule 4,0 3,5 3,9 4,1 3,9
Sør-Fron ungdomsskule
Støtte hjemmefra
Harpefoss skule 4,7 4,4 4,7 4,2
Midtbygda oppvekstsenter - Avd skule 4,5 4,2 4,5 4,6 4,3
Sør-Fron ungdomsskule

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mobbing på skolen (prosent)
Harpefoss skule 0,0 0,0 0,0 0,0
Midtbygda oppvekstsenter - Avd skule 0,0 0,0 0,0
Sør-Fron ungdomsskule
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no