Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Søndre Land kommune
Kommunenr 3447
Alle grunnskoler med adresse i Søndre Land kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Læringskultur
Fryal skole 4,5 4,2 4,4 3,8 3,5
Land Montessoriskole (privat) 3,9
Odnes skole 4,0 4,7 3,7 4,5 4,3
Søndre Land ungdomsskole
Vestsida skole (utgått)
Elevdemokrati og medvirkning
Fryal skole 4,4 3,9 4,2 3,9 3,5
Land Montessoriskole (privat) 3,5
Odnes skole 4,0 4,7 3,6 4,6 4,3
Søndre Land ungdomsskole
Vestsida skole (utgått)
Faglig utfordring
Fryal skole 4,3 4,5 4,4 4,0 4,0
Land Montessoriskole (privat) 4,0
Odnes skole 4,0 4,8 4,2 4,6 4,4
Søndre Land ungdomsskole
Vestsida skole (utgått)
Felles regler
Fryal skole 4,6 4,1 4,5 4,3 4,1
Land Montessoriskole (privat) 4,1
Odnes skole 4,5 4,8 4,2 4,8 4,8
Søndre Land ungdomsskole
Vestsida skole (utgått)
Trivsel
Fryal skole 4,6 4,0 4,4 4,2 3,9
Land Montessoriskole (privat) 4,5
Odnes skole 4,1 4,5 4,2 4,8 4,4
Søndre Land ungdomsskole
Vestsida skole (utgått)
Mestring
Fryal skole 4,3 4,0 4,1 4,1 3,9
Land Montessoriskole (privat) 4,0
Odnes skole 3,6 4,3 3,5 4,3 4,0
Søndre Land ungdomsskole
Vestsida skole (utgått)
Støtte fra lærerne
Fryal skole 4,8 4,5 4,5 4,3 4,0
Land Montessoriskole (privat) 4,5
Odnes skole 4,6 4,8 4,4 4,8 4,6
Søndre Land ungdomsskole
Vestsida skole (utgått)
Motivasjon
Fryal skole 4,3 3,8 4,2 4,1 3,5
Land Montessoriskole (privat) 3,8
Odnes skole 3,8 4,6 3,4 4,5 4,1
Søndre Land ungdomsskole
Vestsida skole (utgått)
Vurdering for læring
Fryal skole 4,5 4,0 4,4 3,9 3,5
Land Montessoriskole (privat) 3,8
Odnes skole 4,2 4,5 3,5 4,6 4,4
Søndre Land ungdomsskole
Vestsida skole (utgått)
Støtte hjemmefra
Fryal skole 4,5 4,4 4,6 4,4 4,1
Land Montessoriskole (privat) 4,0
Odnes skole 4,3 4,7 4,0 4,8 4,6
Søndre Land ungdomsskole
Vestsida skole (utgått)

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mobbing på skolen (prosent)
Fryal skole 21,2 16,2
Land Montessoriskole (privat)
Odnes skole
Søndre Land ungdomsskole
Vestsida skole (utgått)
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no