Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Skaun kommune
Kommunenr 5029
Alle grunnskoler med adresse i Skaun kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Læringskultur
Aurskog-Høland kommune 4,2 4,3 4,2 4,1 4,0
Enebakk kommune 4,0 4,3 4,3 4,1 4,0
Fet kommune 3,7 4,0 4,3 3,7 4,2
Gjerdrum kommune 4,0 3,7 3,9 4,1 3,9
Holmestrand kommune 4,1 4,1
Hurum kommune 4,1 4,0 3,8 4,0 4,1
Hå kommune 3,9 4,0 3,8 4,0 3,9
Jevnaker kommune 4,1 4,1 4,2 4,1 4,5
Klepp kommune 4,0 4,1 4,1 4,0 4,1
Lunner kommune 4,2 4,3 4,3 4,1 4,1
Løten kommune 3,9 4,1 3,9 4,1 4,2
Melhus kommune 4,3 4,1 4,1 4,1 3,9
Nannestad kommune 4,0 4,1 4,3 4,2 4,1
Nes kommune 4,2 4,0 4,0 3,9 4,0
Nesodden kommune 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0
Orkdal kommune 4,0 4,1 4,0 4,2 4,2
Rygge kommune 3,9 4,2 4,1 3,8 3,9
Rælingen kommune 4,1 3,9 4,1 4,0 3,7
Råde kommune 4,3 4,2 4,2 3,9 3,7
Skaun kommune 4,0 4,2 4,1 3,9 4,2
Sula kommune 4,0 4,4 4,0 4,1 4,0
Svelvik kommune 4,2 4,5 4,0 4,3 3,7
Sykkylven kommune 4,1 4,3 4,0 3,8 4,2
Søgne kommune 4,1 4,1 3,9 4,0 4,2
Sør-Odal kommune 4,2 4,2 3,8 4,2
Sørum kommune 4,1 3,9 4,1 4,0 3,6
Vestby kommune 4,1 4,1 4,2 4,1 4,1
Vestre Toten kommune 4,3 4,2 4,1 4,1 4,3
Øvre Eiker kommune 4,1 4,2 4,2 4,0 4,2
Ås kommune 3,9 4,1 4,1 4,1 3,9
Elevdemokrati og medvirkning
Aurskog-Høland kommune 4,0 4,1 4,0 4,0 3,9
Enebakk kommune 4,0 4,3 4,1 3,8 3,9
Fet kommune 3,7 3,9 3,9 3,5 3,8
Gjerdrum kommune 3,5 3,1 3,8 3,8 3,6
Holmestrand kommune 3,8 3,8
Hurum kommune 3,8 3,8 3,5 3,5 3,9
Hå kommune 3,6 3,8 3,6 3,8 3,9
Jevnaker kommune 4,2 3,9 4,0 3,8 4,3
Klepp kommune 3,7 4,0 3,9 3,8 3,7
Lunner kommune 3,7 3,9 3,9 3,9 3,7
Løten kommune 3,9 3,5 3,8 3,8 4,1
Melhus kommune 3,9 3,9 3,8 3,8 3,8
Nannestad kommune 3,6 3,8 4,2 3,9 3,9
Nes kommune 3,9 3,8 3,8 3,9 3,8
Nesodden kommune 3,7 4,0 4,0 3,8 3,7
Orkdal kommune 3,7 3,7 3,8 3,9 3,9
Rygge kommune 3,8 3,9 3,9 3,7 3,6
Rælingen kommune 3,9 3,8 4,0 4,0 3,7
Råde kommune 3,8 3,8 3,9 4,0 3,5
Skaun kommune 3,8 3,7 3,9 3,7 3,9
Sula kommune 3,9 4,1 3,5 3,7 3,7
Svelvik kommune 4,0 4,6 3,7 3,9 3,6
Sykkylven kommune 3,7 3,4 3,6 3,8 3,8
Søgne kommune 3,6 4,0 3,7 3,6 3,8
Sør-Odal kommune 3,8 3,8 3,5 4,2
Sørum kommune 3,8 3,7 3,7 3,7 3,5
Vestby kommune 3,8 3,9 4,0 4,0 3,9
Vestre Toten kommune 4,0 3,9 3,9 3,8 4,1
Øvre Eiker kommune 3,8 3,9 3,9 3,7 4,0
Ås kommune 3,6 3,7 3,8 3,7 3,8
Faglig utfordring
Aurskog-Høland kommune 4,2 4,2 4,2 4,1 4,1
Enebakk kommune 4,2 4,3 4,4 4,3 4,1
Fet kommune 4,2 3,9 4,1 3,9 4,1
Gjerdrum kommune 3,8 4,1 4,0 4,0 3,9
Holmestrand kommune 4,2 4,3
Hurum kommune 4,2 4,0 3,9 4,0 4,2
Hå kommune 3,9 4,0 3,9 4,2 4,1
Jevnaker kommune 4,1 3,9 3,8 3,9 4,3
Klepp kommune 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0
Lunner kommune 4,0 4,0 4,2 3,9 4,2
Løten kommune 4,0 4,1 4,1 4,0 4,2
Melhus kommune 4,1 4,2 4,2 4,0 4,1
Nannestad kommune 3,9 4,0 4,1 4,1 4,0
Nes kommune 4,1 4,0 4,0 4,1 4,0
Nesodden kommune 3,9 4,1 4,1 4,1 4,1
Orkdal kommune 4,0 4,1 4,2 4,3 4,3
Rygge kommune 4,1 4,2 4,2 3,9 4,0
Rælingen kommune 4,0 3,9 4,1 4,1 4,0
Råde kommune 4,1 4,2 4,2 4,2 3,9
Skaun kommune 4,1 4,0 4,1 3,8 4,0
Sula kommune 3,9 3,9 4,0 3,7 4,1
Svelvik kommune 4,3 4,4 4,0 4,2 3,9
Sykkylven kommune 3,9 4,0 3,8 3,9 3,9
Søgne kommune 4,4 4,1 4,2 4,3 4,4
Sør-Odal kommune 4,1 4,2 4,1 4,0
Sørum kommune 4,1 4,1 4,1 4,0 3,8
Vestby kommune 4,0 4,2 4,2 4,2 4,0
Vestre Toten kommune 4,3 4,2 4,2 4,2 4,2
Øvre Eiker kommune 4,1 4,2 4,1 4,1 4,2
Ås kommune 4,0 4,2 4,0 4,1 3,9
Felles regler
Aurskog-Høland kommune 4,4 4,4 4,4 4,3 4,4
Enebakk kommune 4,4 4,5 4,5 4,3 4,3
Fet kommune 4,3 4,3 4,4 4,3 4,6
Gjerdrum kommune 4,2 4,2 4,2 4,1 4,3
Holmestrand kommune 4,2 4,5
Hurum kommune 4,2 4,3 4,1 4,0 4,3
Hå kommune 4,2 4,3 4,2 4,2 4,4
Jevnaker kommune 4,5 4,3 4,4 4,2 4,6
Klepp kommune 4,3 4,4 4,3 4,2 4,3
Lunner kommune 4,3 4,5 4,4 4,2 4,5
Løten kommune 4,4 4,2 4,2 4,3 4,5
Melhus kommune 4,4 4,4 4,3 4,2 4,4
Nannestad kommune 4,2 4,4 4,5 4,4 4,5
Nes kommune 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2
Nesodden kommune 4,3 4,3 4,3 4,2 4,3
Orkdal kommune 4,3 4,4 4,3 4,3 4,5
Rygge kommune 4,2 4,2 4,3 4,0 4,2
Rælingen kommune 4,2 4,3 4,3 4,3 4,2
Råde kommune 4,3 4,4 4,3 4,3 4,1
Skaun kommune 4,4 4,4 4,3 4,4 4,4
Sula kommune 4,2 4,5 4,0 4,0 4,4
Svelvik kommune 4,5 4,7 4,3 4,5 4,1
Sykkylven kommune 4,3 4,4 4,3 4,4 4,5
Søgne kommune 4,4 4,4 4,1 4,3 4,4
Sør-Odal kommune 4,2 4,5 4,2 4,5
Sørum kommune 4,3 4,3 4,2 4,2 4,2
Vestby kommune 4,3 4,3 4,3 4,2 4,4
Vestre Toten kommune 4,4 4,4 4,5 4,4 4,6
Øvre Eiker kommune 4,3 4,3 4,3 4,1 4,4
Ås kommune 4,2 4,3 4,3 4,2 4,3
Trivsel
Aurskog-Høland kommune 4,6 4,4 4,5 4,5 4,2
Enebakk kommune 4,4 4,5 4,5 4,4 4,2
Fet kommune 4,3 4,3 4,4 4,3 4,4
Gjerdrum kommune 4,1 4,2 4,2 4,4 4,3
Holmestrand kommune 4,4 4,4
Hurum kommune 4,4 4,3 4,4 4,3 4,3
Hå kommune 4,2 4,2 4,1 4,2 4,2
Jevnaker kommune 4,4 4,5 4,4 4,3 4,5
Klepp kommune 4,3 4,4 4,4 4,2 4,2
Lunner kommune 4,5 4,6 4,5 4,4 4,5
Løten kommune 4,4 4,2 4,3 4,4 4,4
Melhus kommune 4,5 4,3 4,4 4,3 4,2
Nannestad kommune 4,4 4,4 4,4 4,3 4,4
Nes kommune 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2
Nesodden kommune 4,3 4,4 4,5 4,3 4,2
Orkdal kommune 4,2 4,4 4,3 4,4 4,4
Rygge kommune 4,2 4,4 4,5 4,2 4,2
Rælingen kommune 4,4 4,4 4,4 4,2 4,1
Råde kommune 4,3 4,3 4,6 4,4 4,0
Skaun kommune 4,4 4,5 4,6 4,4 4,5
Sula kommune 4,5 4,5 4,4 4,2 4,3
Svelvik kommune 4,5 4,6 4,6 4,3 4,1
Sykkylven kommune 4,3 4,4 4,2 4,2 4,3
Søgne kommune 4,5 4,5 4,3 4,3 4,2
Sør-Odal kommune 4,4 4,3 4,2 4,5
Sørum kommune 4,4 4,3 4,4 4,3 4,2
Vestby kommune 4,5 4,4 4,5 4,3 4,4
Vestre Toten kommune 4,5 4,3 4,4 4,4 4,5
Øvre Eiker kommune 4,3 4,4 4,5 4,2 4,5
Ås kommune 4,4 4,3 4,4 4,2 4,3
Mestring
Aurskog-Høland kommune 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0
Enebakk kommune 4,2 4,2 4,2 4,1 4,0
Fet kommune 3,9 4,1 4,1 4,0 4,1
Gjerdrum kommune 4,1 4,0 4,1 4,2 4,1
Holmestrand kommune 4,0 4,1
Hurum kommune 4,1 4,1 3,8 3,9 4,0
Hå kommune 3,9 4,1 4,0 4,0 4,1
Jevnaker kommune 4,1 4,2 4,1 4,1 4,2
Klepp kommune 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0
Lunner kommune 4,2 4,2 4,1 4,1 4,0
Løten kommune 4,1 3,9 4,0 3,9 4,2
Melhus kommune 4,1 4,0 4,1 4,0 4,0
Nannestad kommune 4,0 4,1 4,2 4,0 4,1
Nes kommune 4,0 4,0 4,0 3,9 4,0
Nesodden kommune 4,2 4,1 4,1 4,1 4,0
Orkdal kommune 4,1 4,1 4,2 4,0 4,1
Rygge kommune 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0
Rælingen kommune 4,1 4,2 4,1 4,1 4,0
Råde kommune 4,1 4,0 4,1 4,0 3,8
Skaun kommune 4,1 4,0 4,1 4,0 4,0
Sula kommune 4,1 4,2 3,9 3,9 4,0
Svelvik kommune 4,2 4,4 4,1 4,1 4,0
Sykkylven kommune 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0
Søgne kommune 4,1 4,1 4,0 4,0 4,1
Sør-Odal kommune 4,1 4,1 4,0 4,1
Sørum kommune 4,3 4,0 4,1 4,0 4,0
Vestby kommune 4,2 4,1 4,2 4,2 4,1
Vestre Toten kommune 4,1 4,1 4,0 4,1 4,0
Øvre Eiker kommune 4,1 4,1 4,1 4,0 4,1
Ås kommune 4,1 4,1 4,2 4,1 4,1
Støtte fra lærerne
Aurskog-Høland kommune 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4
Enebakk kommune 4,6 4,6 4,6 4,4 4,3
Fet kommune 4,3 4,4 4,5 4,3 4,6
Gjerdrum kommune 4,3 4,1 4,2 4,3 4,2
Holmestrand kommune 4,4 4,6
Hurum kommune 4,4 4,4 4,3 4,3 4,4
Hå kommune 4,4 4,5 4,2 4,4 4,4
Jevnaker kommune 4,6 4,6 4,6 4,3 4,6
Klepp kommune 4,4 4,5 4,5 4,4 4,4
Lunner kommune 4,5 4,4 4,5 4,4 4,5
Løten kommune 4,5 4,3 4,4 4,4 4,6
Melhus kommune 4,5 4,5 4,3 4,5 4,3
Nannestad kommune 4,2 4,4 4,6 4,4 4,5
Nes kommune 4,5 4,4 4,4 4,4 4,2
Nesodden kommune 4,4 4,4 4,5 4,3 4,3
Orkdal kommune 4,4 4,5 4,6 4,4 4,4
Rygge kommune 4,3 4,3 4,5 4,1 4,3
Rælingen kommune 4,5 4,5 4,6 4,3 4,2
Råde kommune 4,5 4,5 4,4 4,5 4,2
Skaun kommune 4,4 4,5 4,6 4,3 4,5
Sula kommune 4,5 4,6 4,2 4,4 4,4
Svelvik kommune 4,6 4,8 4,6 4,5 4,3
Sykkylven kommune 4,5 4,6 4,4 4,4 4,4
Søgne kommune 4,4 4,5 4,4 4,4 4,4
Sør-Odal kommune 4,6 4,6 4,2 4,6
Sørum kommune 4,4 4,3 4,4 4,3 4,1
Vestby kommune 4,4 4,5 4,5 4,4 4,4
Vestre Toten kommune 4,6 4,5 4,4 4,5 4,6
Øvre Eiker kommune 4,4 4,4 4,5 4,3 4,4
Ås kommune 4,2 4,4 4,4 4,3 4,4
Motivasjon
Aurskog-Høland kommune 4,2 4,0 4,0 4,0 3,8
Enebakk kommune 4,1 4,2 4,1 4,0 3,7
Fet kommune 3,9 4,0 4,2 3,8 3,9
Gjerdrum kommune 3,8 3,8 3,8 3,9 3,7
Holmestrand kommune 4,0 3,8
Hurum kommune 3,9 3,8 3,9 3,8 3,9
Hå kommune 3,7 3,7 3,5 3,7 3,7
Jevnaker kommune 4,0 4,0 4,2 4,0 4,1
Klepp kommune 3,8 3,9 4,0 3,9 3,7
Lunner kommune 4,1 4,3 4,2 4,0 4,0
Løten kommune 4,0 3,8 3,9 4,0 4,1
Melhus kommune 4,2 4,0 4,0 3,9 3,8
Nannestad kommune 4,0 4,0 4,1 3,8 3,9
Nes kommune 4,0 4,0 3,8 3,9 3,6
Nesodden kommune 3,8 4,0 4,0 3,9 3,8
Orkdal kommune 3,8 4,0 4,0 3,9 3,9
Rygge kommune 4,0 4,0 4,1 3,8 3,9
Rælingen kommune 4,1 4,0 4,1 4,0 3,8
Råde kommune 4,0 4,0 4,0 4,0 3,4
Skaun kommune 4,0 3,9 4,0 4,0 4,1
Sula kommune 3,9 4,0 3,8 3,8 3,8
Svelvik kommune 4,0 4,5 4,1 3,9 3,5
Sykkylven kommune 4,0 3,8 3,8 3,7 3,9
Søgne kommune 3,9 3,9 3,8 3,7 3,6
Sør-Odal kommune 4,0 4,0 4,1 3,9
Sørum kommune 4,1 4,0 4,0 3,8 3,7
Vestby kommune 4,0 4,0 4,1 3,8 3,9
Vestre Toten kommune 4,2 4,1 4,1 4,1 4,1
Øvre Eiker kommune 4,0 4,0 4,0 3,7 4,0
Ås kommune 4,0 3,9 4,1 3,9 3,8
Vurdering for læring
Aurskog-Høland kommune 4,1 3,9 4,1 4,0 3,9
Enebakk kommune 4,3 4,4 4,3 4,0 3,9
Fet kommune 3,8 4,0 3,9 3,7 4,1
Gjerdrum kommune 4,0 3,5 3,8 3,8 3,7
Holmestrand kommune 3,8 4,0
Hurum kommune 3,8 3,9 3,7 3,6 3,9
Hå kommune 3,8 3,9 3,7 3,8 3,8
Jevnaker kommune 4,2 4,2 4,1 3,9 4,3
Klepp kommune 3,9 4,0 4,0 3,9 3,8
Lunner kommune 3,9 4,1 4,1 4,1 4,0
Løten kommune 4,0 3,6 3,8 3,7 4,1
Melhus kommune 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8
Nannestad kommune 3,8 3,9 4,2 4,0 4,0
Nes kommune 4,1 4,0 3,9 3,9 3,8
Nesodden kommune 3,9 4,0 4,0 3,9 3,9
Orkdal kommune 3,9 4,0 4,0 4,0 4,1
Rygge kommune 3,9 3,9 3,9 3,7 3,8
Rælingen kommune 4,0 4,1 4,1 4,0 3,8
Råde kommune 4,0 4,0 3,9 4,0 3,6
Skaun kommune 3,9 3,9 4,0 3,8 4,1
Sula kommune 4,1 4,1 3,5 3,8 3,8
Svelvik kommune 4,2 4,4 3,8 3,9 3,7
Sykkylven kommune 3,8 3,7 3,9 3,8 3,8
Søgne kommune 4,0 4,0 3,8 3,8 4,0
Sør-Odal kommune 4,0 3,9 3,6 4,0
Sørum kommune 4,0 3,9 3,9 3,7 3,7
Vestby kommune 4,0 4,0 4,1 3,9 3,9
Vestre Toten kommune 4,2 4,1 4,0 4,0 4,1
Øvre Eiker kommune 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9
Ås kommune 3,6 3,8 4,0 3,7 3,8
Støtte hjemmefra
Aurskog-Høland kommune 4,4 4,5 4,5 4,4 4,4
Enebakk kommune 4,5 4,6 4,5 4,5 4,4
Fet kommune 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3
Gjerdrum kommune 4,3 4,4 4,4 4,2 4,4
Holmestrand kommune 4,3 4,3
Hurum kommune 4,4 4,3 4,2 4,3 4,3
Hå kommune 4,3 4,3 4,3 4,4 4,4
Jevnaker kommune 4,5 4,5 4,5 4,6 4,5
Klepp kommune 4,5 4,4 4,4 4,3 4,2
Lunner kommune 4,2 4,7 4,5 4,3 4,3
Løten kommune 4,5 4,3 4,3 4,4 4,4
Melhus kommune 4,4 4,4 4,4 4,5 4,4
Nannestad kommune 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2
Nes kommune 4,5 4,4 4,3 4,3 4,2
Nesodden kommune 4,4 4,4 4,3 4,4 4,3
Orkdal kommune 4,3 4,5 4,5 4,4 4,4
Rygge kommune 4,4 4,3 4,3 4,2 4,4
Rælingen kommune 4,4 4,4 4,4 4,3 4,5
Råde kommune 4,5 4,3 4,5 4,4 4,3
Skaun kommune 4,3 4,3 4,4 4,5 4,2
Sula kommune 4,3 4,3 4,2 4,3 4,4
Svelvik kommune 4,5 4,8 4,5 4,5 4,2
Sykkylven kommune 4,3 4,4 4,3 4,2 4,4
Søgne kommune 4,5 4,5 4,3 4,4 4,3
Sør-Odal kommune 4,6 4,4 4,3 4,4
Sørum kommune 4,5 4,4 4,4 4,2 4,1
Vestby kommune 4,3 4,4 4,5 4,4 4,5
Vestre Toten kommune 4,4 4,3 4,3 4,5 4,3
Øvre Eiker kommune 4,2 4,4 4,3 4,3 4,4
Ås kommune 4,2 4,4 4,4 4,3 4,3

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Laster inn rapport

Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no