Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Røros kommune
Kommunenr 5025
Alle grunnskoler med adresse i Røros kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Læringskultur
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 4,4 3,8 4,1 3,8 3,8
Røros skole
Elevdemokrati og medvirkning
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 4,0 3,8 3,8 3,3 3,6
Røros skole
Faglig utfordring
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 4,4 4,4 4,2 4,0 4,4
Røros skole
Felles regler
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 4,7 4,1 4,3 4,2 4,2
Røros skole
Trivsel
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 4,6 4,2 4,3 3,9 4,0
Røros skole
Mestring
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 4,3 3,7 4,0 3,9 3,7
Røros skole
Støtte fra lærerne
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 4,7 4,5 4,5 4,0 4,3
Røros skole
Motivasjon
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 4,0 4,0 3,8 3,5 3,5
Røros skole
Vurdering for læring
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 4,2 4,0 3,8 3,5 3,9
Røros skole
Støtte hjemmefra
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 4,5 4,3 4,4 4,1 4,0
Røros skole

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mobbing på skolen (prosent)
Brekken skole
Glåmos skole
Røros skole 0,0 22,6
Røros skole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no