Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Oslo kommune
Kommunenr 0301
Alle grunnskoler med adresse i Oslo kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Læringskultur
Oslo kommune 4,0 4,0 4,1 4,1 4,0
Elevdemokrati og medvirkning
Oslo kommune 3,7 3,7 3,7 3,8 3,8
Faglig utfordring
Oslo kommune 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Felles regler
Oslo kommune 4,2 4,2 4,2 4,2 4,3
Trivsel
Oslo kommune 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3
Mestring
Oslo kommune 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2
Støtte fra lærerne
Oslo kommune 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
Motivasjon
Oslo kommune 4,1 4,0 4,0 4,0 4,0
Vurdering for læring
Oslo kommune 3,9 3,9 3,9 3,9 3,8
Støtte hjemmefra
Oslo kommune 4,4 4,5 4,5 4,5 4,4

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mobbing på skolen (prosent)
Oslo kommune 7,9 7,7 7,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no