Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Os kommune
Kommunenr 3430
Alle grunnskoler med adresse i Os kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Læringskultur
Dalsbygda skole
Os skole 3,3 3,9 3,8 4,2 3,9
Elevdemokrati og medvirkning
Dalsbygda skole
Os skole 3,7 3,7 3,5 3,8 3,1
Faglig utfordring
Dalsbygda skole
Os skole 4,2 4,0 3,7 3,8 3,6
Felles regler
Dalsbygda skole
Os skole 3,8 3,8 3,9 4,0 4,0
Trivsel
Dalsbygda skole
Os skole 4,2 4,2 4,0 4,5 3,9
Mestring
Dalsbygda skole
Os skole 3,8 3,9 3,8 3,7 4,1
Støtte fra lærerne
Dalsbygda skole
Os skole 4,0 4,0 4,1 4,6 4,3
Motivasjon
Dalsbygda skole
Os skole 3,9 3,8 3,5 4,1 3,5
Vurdering for læring
Dalsbygda skole
Os skole 3,7 3,6 3,4 3,6 3,5
Støtte hjemmefra
Dalsbygda skole
Os skole 3,9 4,3 3,8 4,4 3,8

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mobbing på skolen (prosent)
Dalsbygda skole
Os skole 0,0 0,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no