Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Ørsta kommune
Kommunenr 1520
Alle grunnskoler med adresse i Ørsta kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Læringskultur
Dalane skule 3,7
Hovden skule 4,5 4,0 4,0 3,9 3,6
Sæbø skule 3,9
Vartdal skule 3,9 3,5 4,2
Velle skule 4,3 4,2 4,1 3,7
Vikemarka skule 4,2 3,8 4,3 3,8 4,2
Ørsta ungdomsskule
Åmås Friskule (privat)
Elevdemokrati og medvirkning
Dalane skule 3,3
Hovden skule 3,9 3,2 3,8 3,5 3,5
Sæbø skule 3,7
Vartdal skule 3,8 3,0 3,8
Velle skule 3,7 3,6 3,7 3,8
Vikemarka skule 3,9 3,9 4,1 4,1 4,2
Ørsta ungdomsskule
Åmås Friskule (privat)
Faglig utfordring
Dalane skule 4,1
Hovden skule 4,2 4,0 3,8 4,1 4,0
Sæbø skule 4,5
Vartdal skule 3,7 3,8 4,2
Velle skule 4,2 4,0 4,0 3,8
Vikemarka skule 4,2 3,9 4,1 4,3 3,9
Ørsta ungdomsskule
Åmås Friskule (privat)
Felles regler
Dalane skule 4,1
Hovden skule 4,4 4,0 4,1 4,4 4,2
Sæbø skule 4,5
Vartdal skule 4,4 3,8 4,6
Velle skule 4,3 4,5 4,2 4,2
Vikemarka skule 4,2 4,1 4,6 4,5 4,7
Ørsta ungdomsskule
Åmås Friskule (privat)
Trivsel
Dalane skule 4,3
Hovden skule 4,6 4,0 4,8 4,1 4,0
Sæbø skule 4,5
Vartdal skule 4,3 3,8 4,4
Velle skule 4,7 4,6 4,3 4,1
Vikemarka skule 4,1 4,2 4,3 4,3 4,5
Ørsta ungdomsskule
Åmås Friskule (privat)
Mestring
Dalane skule 3,4
Hovden skule 4,2 3,8 4,2 4,0 3,9
Sæbø skule 4,2
Vartdal skule 4,1 3,7 3,8
Velle skule 4,2 4,2 4,2 3,9
Vikemarka skule 4,2 4,0 4,3 4,1 4,3
Ørsta ungdomsskule
Åmås Friskule (privat)
Støtte fra lærerne
Dalane skule 4,1
Hovden skule 4,7 4,4 4,3 4,5 4,4
Sæbø skule 4,5
Vartdal skule 4,4 3,9 4,4
Velle skule 4,6 4,5 4,3 4,5
Vikemarka skule 4,5 4,3 4,7 4,6 4,7
Ørsta ungdomsskule
Åmås Friskule (privat)
Motivasjon
Dalane skule 3,4
Hovden skule 3,8 3,8 3,8 3,5 3,8
Sæbø skule 4,0
Vartdal skule 4,1 2,8 3,8
Velle skule 4,2 4,1 4,1 3,7
Vikemarka skule 3,6 3,9 4,0 3,9 4,0
Ørsta ungdomsskule
Åmås Friskule (privat)
Vurdering for læring
Dalane skule 3,1
Hovden skule 4,5 3,8 3,8 3,6 3,8
Sæbø skule 3,9
Vartdal skule 3,5 3,0 3,9
Velle skule 4,1 4,0 3,8 3,7
Vikemarka skule 3,8 3,7 4,2 4,0 4,2
Ørsta ungdomsskule
Åmås Friskule (privat)
Støtte hjemmefra
Dalane skule 4,1
Hovden skule 4,5 4,5 4,1 4,4 4,2
Sæbø skule 4,6
Vartdal skule 3,7 4,1 4,3
Velle skule 4,4 4,4 4,2 4,3
Vikemarka skule 4,3 4,3 4,4 4,3 4,5
Ørsta ungdomsskule
Åmås Friskule (privat)

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mobbing på skolen (prosent)
Dalane skule
Hovden skule 0,0 0,0 33,3
Sæbø skule
Vartdal skule 0,0
Velle skule
Vikemarka skule 0,0
Ørsta ungdomsskule
Åmås Friskule (privat)
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no