Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Norske skoler i utlandet
Alle grunnskoler med adresse i Norske skoler i utlandet (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Læringskultur
Agder fylke 4,0
Akershus fylke (utgått) 4,1 4,0 4,0 4,0
Aust-Agder fylke (utgått) 4,1 4,1 4,0 3,9
Buskerud fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1 4,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,9 3,9 3,9 3,8
Hedmark fylke (utgått) 4,0 4,0 4,0 4,0
Hordaland fylke (utgått) 4,0 4,0 4,0 3,9
Innlandet fylke 3,9
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9
Nordland fylke 4,0 3,9 3,9 3,9 3,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,1
Norske skoler i utlandet 3,9 4,2 4,0 4,0 4,0
Oppland fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1 4,0
Oslo fylke 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9
Rogaland fylke 4,1 4,0 4,1 4,0 4,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,1 4,0 4,1 4,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,0
Telemark fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1 4,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 3,9
Troms Romsa fylke (utgått) 4,0 4,0 3,9 3,9
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,0 4,0 4,0 3,9
Vest-Agder fylke (utgått) 4,2 4,2 4,2 4,1
Vestfold fylke (utgått) 4,1 4,1 4,0 4,0
Vestfold og Telemark fylke 4,0
Vestland fylke 3,9
Viken fylke 3,9
Østfold fylke (utgått) 4,2 4,0 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning
Agder fylke 3,8
Akershus fylke (utgått) 3,9 3,9 3,8 3,8
Aust-Agder fylke (utgått) 3,9 3,8 3,8 3,7
Buskerud fylke (utgått) 3,9 3,9 3,9 3,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,8 3,7 3,9 3,7
Hedmark fylke (utgått) 3,8 3,8 3,9 3,8
Hordaland fylke (utgått) 3,8 3,7 3,7 3,7
Innlandet fylke 3,8
Møre og Romsdal fylke 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7
Nordland fylke 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,9
Norske skoler i utlandet 3,9 4,1 4,0 3,7 3,8
Oppland fylke (utgått) 3,9 3,8 3,9 3,9
Oslo fylke 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7
Rogaland fylke 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,9 3,8 4,0 3,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,7
Telemark fylke (utgått) 3,9 3,8 3,9 3,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 3,7
Troms Romsa fylke (utgått) 3,8 3,9 3,8 3,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 3,8 3,8 3,8 3,7
Vest-Agder fylke (utgått) 4,0 3,9 4,0 3,9
Vestfold fylke (utgått) 3,9 3,9 3,9 3,9
Vestfold og Telemark fylke 3,9
Vestland fylke 3,7
Viken fylke 3,8
Østfold fylke (utgått) 3,9 3,9 3,9 3,8
Faglig utfordring
Agder fylke 4,1
Akershus fylke (utgått) 4,2 4,1 4,1 4,1
Aust-Agder fylke (utgått) 4,1 4,2 4,1 4,0
Buskerud fylke (utgått) 4,2 4,2 4,1 4,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1 4,0
Hedmark fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1 4,0
Hordaland fylke (utgått) 4,1 4,0 4,1 4,0
Innlandet fylke 4,0
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,0 4,1 4,0 4,0
Nordland fylke 4,1 4,1 4,2 4,1 4,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,1
Norske skoler i utlandet 3,8 4,1 4,2 4,1 3,7
Oppland fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1 4,1
Oslo fylke 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
Rogaland fylke 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1 4,1
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,1
Telemark fylke (utgått) 4,1 4,1 4,0 4,1
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,0
Troms Romsa fylke (utgått) 4,0 4,1 4,1 4,1
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,1 4,1 4,1 4,0
Vest-Agder fylke (utgått) 4,2 4,3 4,3 4,2
Vestfold fylke (utgått) 4,2 4,2 4,2 4,1
Vestfold og Telemark fylke 4,1
Vestland fylke 4,0
Viken fylke 4,1
Østfold fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1 4,0
Felles regler
Agder fylke 4,4
Akershus fylke (utgått) 4,3 4,3 4,3 4,3
Aust-Agder fylke (utgått) 4,2 4,3 4,4 4,3
Buskerud fylke (utgått) 4,3 4,3 4,4 4,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,3 4,2 4,4 4,4
Hedmark fylke (utgått) 4,3 4,2 4,4 4,4
Hordaland fylke (utgått) 4,3 4,3 4,4 4,4
Innlandet fylke 4,3
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,3 4,5 4,4 4,3
Nordland fylke 4,3 4,2 4,4 4,3 4,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,3
Norske skoler i utlandet 4,1 4,4 4,5 4,3 4,3
Oppland fylke (utgått) 4,3 4,3 4,4 4,4
Oslo fylke 4,2 4,3 4,3 4,3 4,3
Rogaland fylke 4,4 4,3 4,4 4,4 4,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,4 4,3 4,5 4,4
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,2
Telemark fylke (utgått) 4,3 4,3 4,4 4,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,3
Troms Romsa fylke (utgått) 4,2 4,3 4,4 4,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,3 4,4 4,3 4,3
Vest-Agder fylke (utgått) 4,4 4,4 4,5 4,4
Vestfold fylke (utgått) 4,3 4,3 4,4 4,4
Vestfold og Telemark fylke 4,4
Vestland fylke 4,3
Viken fylke 4,3
Østfold fylke (utgått) 4,4 4,3 4,4 4,4
Trivsel
Agder fylke 4,2
Akershus fylke (utgått) 4,5 4,4 4,3 4,3
Aust-Agder fylke (utgått) 4,3 4,3 4,3 4,2
Buskerud fylke (utgått) 4,4 4,4 4,4 4,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,3 4,2 4,3 4,1
Hedmark fylke (utgått) 4,5 4,3 4,4 4,3
Hordaland fylke (utgått) 4,4 4,3 4,3 4,2
Innlandet fylke 4,2
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,3 4,3 4,3 4,1
Nordland fylke 4,3 4,2 4,2 4,2 4,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,4
Norske skoler i utlandet 4,2 4,3 4,2 4,2 4,0
Oppland fylke (utgått) 4,4 4,3 4,4 4,2
Oslo fylke 4,4 4,4 4,3 4,3 4,2
Rogaland fylke 4,4 4,3 4,3 4,3 4,2
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,4 4,4 4,3 4,3
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,3
Telemark fylke (utgått) 4,5 4,3 4,3 4,3
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,1
Troms Romsa fylke (utgått) 4,3 4,3 4,2 4,2
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,4 4,3 4,3 4,2
Vest-Agder fylke (utgått) 4,5 4,4 4,4 4,4
Vestfold fylke (utgått) 4,4 4,4 4,3 4,2
Vestfold og Telemark fylke 4,2
Vestland fylke 4,1
Viken fylke 4,2
Østfold fylke (utgått) 4,4 4,4 4,3 4,3
Mestring
Agder fylke 4,0
Akershus fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1 4,0
Aust-Agder fylke (utgått) 4,0 4,0 4,0 3,9
Buskerud fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1 4,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,0 4,0 4,0 3,9
Hedmark fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1 4,0
Hordaland fylke (utgått) 4,0 4,0 4,0 4,0
Innlandet fylke 4,0
Møre og Romsdal fylke 4,1 4,0 4,0 4,0 3,9
Nordland fylke 4,0 4,0 4,0 3,9 3,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,0
Norske skoler i utlandet 3,9 4,1 3,9 4,1 4,1
Oppland fylke (utgått) 4,1 4,0 4,1 4,0
Oslo fylke 4,2 4,2 4,1 4,1 4,1
Rogaland fylke 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1 4,0
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,0
Telemark fylke (utgått) 4,1 4,1 4,0 4,0
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 3,9
Troms Romsa fylke (utgått) 4,0 4,1 4,0 4,0
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,0 4,0 4,0 3,9
Vest-Agder fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1 4,0
Vestfold fylke (utgått) 4,1 4,1 4,0 4,0
Vestfold og Telemark fylke 4,0
Vestland fylke 4,0
Viken fylke 4,0
Østfold fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1 4,0
Støtte fra lærerne
Agder fylke 4,4
Akershus fylke (utgått) 4,4 4,4 4,3 4,3
Aust-Agder fylke (utgått) 4,4 4,4 4,3 4,3
Buskerud fylke (utgått) 4,4 4,4 4,4 4,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,3 4,3 4,4 4,3
Hedmark fylke (utgått) 4,4 4,4 4,4 4,4
Hordaland fylke (utgått) 4,4 4,4 4,4 4,4
Innlandet fylke 4,4
Møre og Romsdal fylke 4,4 4,4 4,5 4,5 4,4
Nordland fylke 4,4 4,3 4,4 4,4 4,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,4
Norske skoler i utlandet 4,2 4,5 4,5 4,4 4,4
Oppland fylke (utgått) 4,4 4,4 4,5 4,4
Oslo fylke 4,4 4,4 4,3 4,3 4,3
Rogaland fylke 4,5 4,4 4,5 4,5 4,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,5 4,5 4,6 4,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,4
Telemark fylke (utgått) 4,4 4,4 4,4 4,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,3
Troms Romsa fylke (utgått) 4,3 4,4 4,3 4,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,4 4,4 4,4 4,4
Vest-Agder fylke (utgått) 4,5 4,5 4,6 4,5
Vestfold fylke (utgått) 4,4 4,4 4,4 4,4
Vestfold og Telemark fylke 4,3
Vestland fylke 4,4
Viken fylke 4,4
Østfold fylke (utgått) 4,5 4,4 4,4 4,4
Motivasjon
Agder fylke 3,8
Akershus fylke (utgått) 4,1 4,1 4,0 3,9
Aust-Agder fylke (utgått) 4,0 4,0 3,8 3,8
Buskerud fylke (utgått) 4,1 4,1 4,0 3,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,0 3,9 3,9 3,7
Hedmark fylke (utgått) 4,2 4,0 4,0 3,9
Hordaland fylke (utgått) 4,0 3,9 3,9 3,8
Innlandet fylke 3,8
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,0 3,9 3,9 3,7
Nordland fylke 4,0 4,0 3,9 3,8 3,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,1
Norske skoler i utlandet 4,1 4,1 4,0 3,8 3,9
Oppland fylke (utgått) 4,1 4,0 4,1 3,9
Oslo fylke 4,1 4,1 4,0 4,0 3,9
Rogaland fylke 4,0 4,0 3,9 3,9 3,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,0 3,9 4,0 3,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,0
Telemark fylke (utgått) 4,1 4,1 4,0 3,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 3,7
Troms Romsa fylke (utgått) 4,0 4,1 3,8 3,8
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,0 3,9 3,9 3,8
Vest-Agder fylke (utgått) 4,2 4,1 4,1 3,9
Vestfold fylke (utgått) 4,1 4,1 4,0 3,9
Vestfold og Telemark fylke 3,8
Vestland fylke 3,7
Viken fylke 3,8
Østfold fylke (utgått) 4,1 4,1 4,0 3,9
Vurdering for læring
Agder fylke 3,8
Akershus fylke (utgått) 3,9 3,9 3,8 3,8
Aust-Agder fylke (utgått) 3,8 3,9 3,8 3,7
Buskerud fylke (utgått) 3,9 4,0 3,9 3,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,8 3,7 3,9 3,8
Hedmark fylke (utgått) 3,8 3,8 3,8 3,8
Hordaland fylke (utgått) 3,9 3,8 3,7 3,7
Innlandet fylke 3,7
Møre og Romsdal fylke 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7
Nordland fylke 3,8 3,8 3,8 3,8 3,7
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,9
Norske skoler i utlandet 3,7 4,0 3,9 3,7 3,7
Oppland fylke (utgått) 3,9 3,8 3,9 3,9
Oslo fylke 3,9 3,8 3,8 3,8 3,7
Rogaland fylke 3,9 3,9 3,9 3,8 3,8
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 3,9 3,8 4,0 3,8
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,8
Telemark fylke (utgått) 3,9 3,8 3,9 3,9
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 3,7
Troms Romsa fylke (utgått) 3,8 3,9 3,7 3,7
Trøndelag - Trööndelage fylke 3,8 3,8 3,8 3,7
Vest-Agder fylke (utgått) 4,0 4,0 4,0 3,9
Vestfold fylke (utgått) 3,9 3,9 3,9 3,8
Vestfold og Telemark fylke 3,8
Vestland fylke 3,7
Viken fylke 3,8
Østfold fylke (utgått) 4,0 3,9 3,9 3,8
Støtte hjemmefra
Agder fylke 4,4
Akershus fylke (utgått) 4,5 4,5 4,4 4,4
Aust-Agder fylke (utgått) 4,4 4,4 4,4 4,3
Buskerud fylke (utgått) 4,5 4,5 4,4 4,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,4 4,3 4,4 4,3
Hedmark fylke (utgått) 4,5 4,4 4,4 4,3
Hordaland fylke (utgått) 4,4 4,4 4,4 4,3
Innlandet fylke 4,3
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,4 4,4 4,3 4,2
Nordland fylke 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,4
Norske skoler i utlandet 4,3 4,6 4,5 4,4 4,3
Oppland fylke (utgått) 4,5 4,4 4,5 4,4
Oslo fylke 4,5 4,5 4,5 4,5 4,4
Rogaland fylke 4,5 4,4 4,4 4,4 4,3
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,5 4,5 4,5 4,5
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,4
Telemark fylke (utgått) 4,5 4,4 4,4 4,4
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 4,3
Troms Romsa fylke (utgått) 4,4 4,4 4,4 4,3
Trøndelag - Trööndelage fylke 4,4 4,4 4,3 4,3
Vest-Agder fylke (utgått) 4,5 4,5 4,5 4,4
Vestfold fylke (utgått) 4,5 4,5 4,4 4,4
Vestfold og Telemark fylke 4,3
Vestland fylke 4,3
Viken fylke 4,3
Østfold fylke (utgått) 4,5 4,4 4,4 4,4

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mobbing på skolen (prosent)
Agder fylke 7,2
Akershus fylke (utgått) 6,7 7,2 7,5 8,0
Aust-Agder fylke (utgått) 8,9 7,8 6,7 8,6
Buskerud fylke (utgått) 7,1 7,5 7,2 6,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 10,1 7,5 8,1 8,5
Hedmark fylke (utgått) 6,1 7,1 7,9 8,3
Hordaland fylke (utgått) 6,8 6,2 7,2 7,3
Innlandet fylke 7,9
Møre og Romsdal fylke 6,4 6,8 5,2 6,3 7,7
Nordland fylke 8,7 8,6 8,9 8,0 11,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 7,9
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 6,5 8,5 6,8 8,2
Oslo fylke 7,3 7,5 8,1 8,6 9,0
Rogaland fylke 6,5 7,4 6,3 6,0 7,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 7,1 6,3 6,4 5,9
Svalbard
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 8,4
Telemark fylke (utgått) 7,3 7,7 5,9 6,2
Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku - Tromssa ja Finmarkku fylke 7,9
Troms Romsa fylke (utgått) 8,4 7,7 9,5 9,4
Trøndelag - Trööndelage fylke 6,8 8,0 6,9 8,2
Vest-Agder fylke (utgått) 6,9 7,0 5,4 6,9
Vestfold fylke (utgått) 6,5 7,5 5,8 7,0
Vestfold og Telemark fylke 8,8
Vestland fylke 8,2
Viken fylke 7,8
Østfold fylke (utgått) 5,7 7,7 7,4 6,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no