Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Nissedal kommune
Kommunenr 3822
Alle grunnskoler med adresse i Nissedal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Læringskultur
Fjone skule (utgått)
Kyrkjebygda oppvekstsenter - Avdeling skule
Tveit skule / Nissedal ungdomsskule 4,0 3,9 4,0 4,3
Elevdemokrati og medvirkning
Fjone skule (utgått)
Kyrkjebygda oppvekstsenter - Avdeling skule
Tveit skule / Nissedal ungdomsskule 3,2 3,9 3,9 3,9
Faglig utfordring
Fjone skule (utgått)
Kyrkjebygda oppvekstsenter - Avdeling skule
Tveit skule / Nissedal ungdomsskule 4,0 3,6 4,0 4,1
Felles regler
Fjone skule (utgått)
Kyrkjebygda oppvekstsenter - Avdeling skule
Tveit skule / Nissedal ungdomsskule 4,0 4,3 4,2 4,2
Trivsel
Fjone skule (utgått)
Kyrkjebygda oppvekstsenter - Avdeling skule
Tveit skule / Nissedal ungdomsskule 4,0 4,4 4,3 4,3
Mestring
Fjone skule (utgått)
Kyrkjebygda oppvekstsenter - Avdeling skule
Tveit skule / Nissedal ungdomsskule 3,9 3,8 4,0 4,2
Støtte fra lærerne
Fjone skule (utgått)
Kyrkjebygda oppvekstsenter - Avdeling skule
Tveit skule / Nissedal ungdomsskule 4,4 4,4 4,3 4,6
Motivasjon
Fjone skule (utgått)
Kyrkjebygda oppvekstsenter - Avdeling skule
Tveit skule / Nissedal ungdomsskule 3,7 4,0 3,8 3,9
Vurdering for læring
Fjone skule (utgått)
Kyrkjebygda oppvekstsenter - Avdeling skule
Tveit skule / Nissedal ungdomsskule 3,6 3,6 4,0 4,2
Støtte hjemmefra
Fjone skule (utgått)
Kyrkjebygda oppvekstsenter - Avdeling skule
Tveit skule / Nissedal ungdomsskule 4,4 3,8 4,5 4,2

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mobbing på skolen (prosent)
Fjone skule (utgått)
Kyrkjebygda oppvekstsenter - Avdeling skule
Tveit skule / Nissedal ungdomsskule 0,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no