Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Nasjonalt
Alle grunnskoler (offentlige og private)
Endre utvalg

Utvalg

- Elevdemokrati og medvirkning

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med fagene? 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt? 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
Hører skolen på elevenes forslag? 3,8 3,8 3,7 3,8 3,7
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i klassen/gruppa? 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no