Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle grunnskoler med adresse i Møre og Romsdal fylke (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer Offentlig Privat
Læringskultur 4,0 4,0 3,9
Elevdemokrati og medvirkning 3,7 3,7 3,7
Faglig utfordring 4,0 4,0 3,8
Felles regler 4,3 4,3 4,3
Trivsel 4,3 4,3 4,2
Mestring 4,1 4,1 3,9
Støtte fra lærerne 4,4 4,4 4,3
Motivasjon 3,9 3,9 3,6
Vurdering for læring 3,9 3,9 3,8
Støtte hjemmefra 4,3 4,3 4,1

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall Alle eierformer Offentlig Privat
Mobbing på skolen (prosent) 6,0 6,0 6,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no