Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Møre og Romsdal fylke
Alle grunnskoler med adresse i Møre og Romsdal fylke (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Læringskultur
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 4,1 4,2 4,1
Aust-Agder fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1
Buskerud fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,0 4,0 3,9
Hedmark fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1
Hordaland fylke (utgått) 4,1 4,1 4,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 4,1 4,1 4,1
Nordland fylke 3,9 3,9 3,9
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,1 4,1 4,2
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1
Oslo fylke 4,1 4,1 4,0
Rogaland fylke 4,1 4,1 4,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,2 4,2 4,2
Svalbard 4,0 4,0 3,9
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,0 4,0 4,0
Telemark fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 4,1 4,0 4,1
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 4,2 4,2 4,2
Vestfold fylke (utgått) 4,1 4,1 4,0
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1
Elevdemokrati og medvirkning
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 3,9 3,9 3,9
Aust-Agder fylke (utgått) 3,8 3,7 3,8
Buskerud fylke (utgått) 3,9 3,8 3,9
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,8 3,8 3,8
Hedmark fylke (utgått) 3,8 3,8 3,9
Hordaland fylke (utgått) 3,8 3,7 3,8
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 3,8 3,8 3,8
Nordland fylke 3,7 3,7 3,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,8 3,8 3,9
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 3,8 3,8 3,9
Oslo fylke 3,8 3,7 3,8
Rogaland fylke 3,9 3,9 3,9
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,0 3,9 4,0
Svalbard 3,6 3,5 3,7
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,7 3,7 3,8
Telemark fylke (utgått) 3,7 3,7 3,8
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 3,8 3,8 3,9
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 3,9 3,8 3,9
Vestfold fylke (utgått) 3,9 3,9 3,9
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 3,9 3,9 3,9
Faglig utfordring
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 4,1 4,0 4,1
Aust-Agder fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1
Buskerud fylke (utgått) 4,1 4,0 4,2
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1
Hedmark fylke (utgått) 4,1 4,0 4,1
Hordaland fylke (utgått) 4,0 4,0 4,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 4,0 4,0 4,1
Nordland fylke 4,1 4,0 4,1
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,0 3,9 4,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1
Oslo fylke 4,0 3,9 4,1
Rogaland fylke 4,1 4,0 4,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1
Svalbard 4,1 3,8 4,5
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,0 4,0 4,0
Telemark fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 4,1 4,0 4,2
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 4,1 4,1 4,2
Vestfold fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1
Felles regler
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 4,3 4,3 4,3
Aust-Agder fylke (utgått) 4,3 4,2 4,3
Buskerud fylke (utgått) 4,3 4,3 4,3
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,2 4,2 4,3
Hedmark fylke (utgått) 4,4 4,3 4,4
Hordaland fylke (utgått) 4,3 4,3 4,3
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,3 4,4
Nordland fylke 4,2 4,2 4,2
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,3 4,2 4,3
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 4,3 4,3 4,3
Oslo fylke 4,2 4,2 4,2
Rogaland fylke 4,3 4,3 4,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,4 4,4 4,4
Svalbard 3,9 3,7 4,1
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,3 4,2 4,3
Telemark fylke (utgått) 4,3 4,3 4,4
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 4,3 4,3 4,4
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 4,4 4,4 4,4
Vestfold fylke (utgått) 4,3 4,3 4,3
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 4,4 4,4 4,4
Trivsel
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 4,4 4,4 4,4
Aust-Agder fylke (utgått) 4,3 4,3 4,4
Buskerud fylke (utgått) 4,4 4,4 4,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,2 4,2 4,2
Hedmark fylke (utgått) 4,4 4,4 4,4
Hordaland fylke (utgått) 4,4 4,3 4,4
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 4,4 4,3 4,4
Nordland fylke 4,2 4,2 4,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,3 4,3 4,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 4,4 4,3 4,4
Oslo fylke 4,4 4,4 4,4
Rogaland fylke 4,4 4,4 4,4
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,5 4,5 4,5
Svalbard 4,2 4,3 4,2
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,3 4,3 4,4
Telemark fylke (utgått) 4,4 4,4 4,4
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 4,3 4,3 4,4
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 4,4 4,4 4,5
Vestfold fylke (utgått) 4,4 4,4 4,4
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 4,4 4,4 4,4
Mestring
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 4,2 4,2 4,1
Aust-Agder fylke (utgått) 4,0 4,1 4,0
Buskerud fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,0 4,0 4,0
Hedmark fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1
Hordaland fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 4,1 4,1 4,1
Nordland fylke 4,0 4,0 4,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,1 4,0 4,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1
Oslo fylke 4,2 4,2 4,2
Rogaland fylke 4,1 4,1 4,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1
Svalbard 4,0 4,0 4,1
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1
Telemark fylke (utgått) 4,1 4,1 4,0
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 4,2 4,2 4,1
Vestfold fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 4,1 4,1 4,1
Støtte fra lærerne
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 4,4 4,5 4,4
Aust-Agder fylke (utgått) 4,4 4,4 4,4
Buskerud fylke (utgått) 4,4 4,4 4,4
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,4 4,4 4,3
Hedmark fylke (utgått) 4,5 4,5 4,5
Hordaland fylke (utgått) 4,4 4,5 4,4
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 4,5 4,5 4,5
Nordland fylke 4,3 4,4 4,3
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,4 4,4 4,5
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 4,4 4,4 4,5
Oslo fylke 4,4 4,4 4,4
Rogaland fylke 4,5 4,5 4,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,6 4,6 4,5
Svalbard 4,3 4,2 4,5
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,4 4,4 4,4
Telemark fylke (utgått) 4,4 4,4 4,4
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 4,4 4,4 4,5
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 4,5 4,5 4,5
Vestfold fylke (utgått) 4,4 4,5 4,4
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 4,5 4,5 4,5
Motivasjon
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 4,1 4,0 4,2
Aust-Agder fylke (utgått) 3,9 3,7 4,0
Buskerud fylke (utgått) 4,0 3,9 4,1
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,8 3,8 3,9
Hedmark fylke (utgått) 4,0 3,9 4,1
Hordaland fylke (utgått) 4,0 3,9 4,0
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 4,0 3,8 4,1
Nordland fylke 3,9 3,8 4,0
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,9 3,7 4,1
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 4,0 3,9 4,1
Oslo fylke 4,1 4,0 4,1
Rogaland fylke 3,9 3,8 4,1
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,0 3,9 4,1
Svalbard 3,8 3,7 4,1
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,9 3,9 4,1
Telemark fylke (utgått) 4,0 3,9 4,1
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 4,0 3,9 4,1
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 4,1 3,9 4,2
Vestfold fylke (utgått) 4,0 3,9 4,1
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 4,1 4,0 4,2
Vurdering for læring
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 4,0 4,0 3,9
Aust-Agder fylke (utgått) 3,9 3,9 3,9
Buskerud fylke (utgått) 4,0 4,1 4,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 3,9 4,0 3,8
Hedmark fylke (utgått) 4,0 4,0 4,0
Hordaland fylke (utgått) 3,9 4,0 3,9
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 3,9 3,9 3,9
Nordland fylke 3,9 3,9 3,8
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 3,9 3,9 3,9
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 4,0 4,0 3,9
Oslo fylke 3,9 4,0 3,8
Rogaland fylke 4,0 4,0 4,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,0 4,1 4,0
Svalbard 3,9 3,9 3,9
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 3,9 3,9 3,8
Telemark fylke (utgått) 3,9 3,9 3,9
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 4,0 4,0 4,0
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 4,0 4,1 4,0
Vestfold fylke (utgått) 4,0 4,0 3,9
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 4,0 4,1 3,9
Støtte hjemmefra
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 4,4 4,4 4,5
Aust-Agder fylke (utgått) 4,4 4,4 4,4
Buskerud fylke (utgått) 4,4 4,4 4,5
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 4,4 4,4 4,4
Hedmark fylke (utgått) 4,4 4,3 4,4
Hordaland fylke (utgått) 4,4 4,3 4,4
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 4,3 4,3 4,4
Nordland fylke 4,3 4,3 4,4
Nord-Trøndelag fylke (utgått) 4,4 4,3 4,4
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 4,4 4,4 4,4
Oslo fylke 4,5 4,4 4,5
Rogaland fylke 4,4 4,4 4,5
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 4,5 4,4 4,5
Svalbard 4,1 4,0 4,2
Sør-Trøndelag fylke (utgått) 4,4 4,3 4,4
Telemark fylke (utgått) 4,4 4,4 4,4
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 4,4 4,4 4,5
Trøndelag fylke
Vest-Agder fylke (utgått) 4,5 4,5 4,5
Vestfold fylke (utgått) 4,5 4,5 4,5
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 4,4 4,4 4,5

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Mobbing på skolen (prosent)
Agder fylke
Akershus fylke (utgått) 7,5 7,2 7,9
Aust-Agder fylke (utgått) 7,7 6,5 9,0
Buskerud fylke (utgått) 6,1 6,1 6,0
Finnmark Finnmárku fylke (utgått) 5,3 3,1 7,8
Hedmark fylke (utgått) 8,3 8,4 8,2
Hordaland fylke (utgått) 7,0 6,8 7,2
Innlandet fylke
Møre og Romsdal fylke 5,8 5,3 6,2
Nordland fylke 7,7 7,3 7,9
Norske skoler i utlandet
Oppland fylke (utgått) 7,3 6,5 8,1
Oslo fylke 7,9 7,2 8,5
Rogaland fylke 6,5 7,0 6,0
Sogn og Fjordane fylke (utgått) 5,4 5,2 5,6
Svalbard
Telemark fylke (utgått) 5,3 4,9 5,8
Troms og Finnmark fylke
Troms Romsa fylke (utgått) 8,8 8,6 9,0
Trøndelag fylke 7,0 6,8 6,9
Vest-Agder fylke (utgått) 6,7 6,6 6,9
Vestfold fylke (utgått) 6,1 5,4 6,8
Vestfold og Telemark fylke
Vestland fylke
Viken fylke
Østfold fylke (utgått) 7,7 8,1 7,2
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no