Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Malvik kommune
Kommunenr 5031
Alle grunnskoler med adresse i Malvik kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Læringskultur
Hommelvik skole 4,0 4,1 4,0 3,8 4,3
Hommelvik ungdomsskole
Saksvik skole 4,4 4,1 4,0 4,4
Sveberg skole 3,9 4,4 4,4 3,9 4,1
Vikhammer skole 4,2 4,2 3,7 4,2 3,7
Vikhammer ungdomsskole
Vikhammeråsen Grendaskole
Elevdemokrati og medvirkning
Hommelvik skole 3,8 3,9 3,6 3,7 4,2
Hommelvik ungdomsskole
Saksvik skole 3,9 3,3 3,5 3,9
Sveberg skole 3,6 4,0 4,1 3,7 3,9
Vikhammer skole 4,4 3,6 3,4 3,9 3,4
Vikhammer ungdomsskole
Vikhammeråsen Grendaskole
Faglig utfordring
Hommelvik skole 3,9 4,2 4,0 4,0 4,0
Hommelvik ungdomsskole
Saksvik skole 4,5 4,0 3,8 4,0
Sveberg skole 4,3 4,4 4,2 4,1 3,7
Vikhammer skole 4,4 4,0 4,0 4,3 3,7
Vikhammer ungdomsskole
Vikhammeråsen Grendaskole
Felles regler
Hommelvik skole 4,2 4,3 4,3 4,3 4,4
Hommelvik ungdomsskole
Saksvik skole 4,6 4,4 4,4 4,7
Sveberg skole 4,4 4,3 4,6 4,4 4,3
Vikhammer skole 4,7 4,3 4,1 4,2 4,3
Vikhammer ungdomsskole
Vikhammeråsen Grendaskole
Trivsel
Hommelvik skole 4,1 4,7 4,2 4,3 4,4
Hommelvik ungdomsskole
Saksvik skole 4,6 4,3 4,3 4,6
Sveberg skole 4,2 4,2 4,4 4,2 4,3
Vikhammer skole 4,7 4,1 3,9 4,1 4,1
Vikhammer ungdomsskole
Vikhammeråsen Grendaskole
Mestring
Hommelvik skole 4,1 4,0 4,2 3,9 4,3
Hommelvik ungdomsskole
Saksvik skole 4,3 4,0 4,1 4,1
Sveberg skole 3,8 4,1 4,2 3,8 4,1
Vikhammer skole 4,2 3,9 3,9 3,9 4,1
Vikhammer ungdomsskole
Vikhammeråsen Grendaskole
Støtte fra lærerne
Hommelvik skole 4,6 4,7 4,4 4,4 4,5
Hommelvik ungdomsskole
Saksvik skole 4,7 4,4 4,5 4,6
Sveberg skole 4,2 4,7 4,7 4,6 4,5
Vikhammer skole 4,7 4,4 4,1 4,4 4,4
Vikhammer ungdomsskole
Vikhammeråsen Grendaskole
Motivasjon
Hommelvik skole 4,1 4,3 3,8 3,7 4,2
Hommelvik ungdomsskole
Saksvik skole 4,2 3,4 3,8 4,0
Sveberg skole 3,9 4,1 4,2 3,7 3,8
Vikhammer skole 4,3 4,0 3,3 3,8 3,5
Vikhammer ungdomsskole
Vikhammeråsen Grendaskole
Vurdering for læring
Hommelvik skole 3,9 3,7 3,6 3,4 4,1
Hommelvik ungdomsskole
Saksvik skole 4,3 3,8 3,9 4,1
Sveberg skole 4,0 3,9 4,1 3,8 3,7
Vikhammer skole 4,3 3,7 3,6 3,9 3,7
Vikhammer ungdomsskole
Vikhammeråsen Grendaskole
Støtte hjemmefra
Hommelvik skole 4,4 4,7 4,4 4,3 4,7
Hommelvik ungdomsskole
Saksvik skole 4,5 4,3 4,2 4,4
Sveberg skole 4,6 4,8 4,4 4,2 4,2
Vikhammer skole 4,6 4,3 4,3 4,5 4,3
Vikhammer ungdomsskole
Vikhammeråsen Grendaskole

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mobbing på skolen (prosent)
Hommelvik skole 11,3 0,0
Hommelvik ungdomsskole
Saksvik skole 15,8 0,0
Sveberg skole
Vikhammer skole 17,1 10,2 0,0 10,9
Vikhammer ungdomsskole
Vikhammeråsen Grendaskole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no