Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Lunner kommune
Kommunenr 3054
Alle grunnskoler med adresse i Lunner kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Læringskultur
Grua skole 4,0 3,8 4,1 4,3 4,3
Harestua skole 4,5 4,3 4,1 4,3 3,9
Lunner barneskole 4,3 4,1 4,2 4,2 4,1
Lunner ungdomsskole
Elevdemokrati og medvirkning
Grua skole 4,0 3,9 4,0 4,2 4,2
Harestua skole 4,0 4,0 3,6 4,0 3,3
Lunner barneskole 3,8 4,0 3,7 3,8 4,0
Lunner ungdomsskole
Faglig utfordring
Grua skole 4,5 3,8 4,2 4,2 4,3
Harestua skole 4,0 3,8 4,1 4,4 3,7
Lunner barneskole 4,3 4,0 4,2 4,0 4,2
Lunner ungdomsskole
Felles regler
Grua skole 4,6 4,3 4,7 4,5 4,7
Harestua skole 4,3 4,2 4,4 4,8 4,3
Lunner barneskole 4,5 4,2 4,5 4,6 4,4
Lunner ungdomsskole
Trivsel
Grua skole 4,4 4,6 4,6 4,5 4,3
Harestua skole 4,7 4,5 4,7 4,6 4,2
Lunner barneskole 4,5 4,2 4,4 4,3 4,4
Lunner ungdomsskole
Mestring
Grua skole 4,1 4,1 4,2 4,2 3,9
Harestua skole 4,3 4,2 4,2 4,2 4,0
Lunner barneskole 4,1 3,9 3,9 4,0 4,0
Lunner ungdomsskole
Støtte fra lærerne
Grua skole 4,8 4,6 4,7 4,5 4,5
Harestua skole 4,6 4,4 4,5 4,7 4,2
Lunner barneskole 4,4 4,3 4,5 4,5 4,3
Lunner ungdomsskole
Motivasjon
Grua skole 4,3 4,1 3,8 4,1 3,7
Harestua skole 4,4 4,0 3,8 4,1 3,7
Lunner barneskole 4,0 3,9 4,1 3,8 3,7
Lunner ungdomsskole
Vurdering for læring
Grua skole 4,3 3,5 4,3 4,1 3,9
Harestua skole 4,1 4,2 3,8 4,3 3,8
Lunner barneskole 4,0 4,1 3,9 3,7 3,8
Lunner ungdomsskole
Støtte hjemmefra
Grua skole 4,7 4,2 4,6 4,1 4,5
Harestua skole 4,6 4,2 4,3 4,4 4,1
Lunner barneskole 4,3 4,4 4,2 4,3 4,3
Lunner ungdomsskole

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mobbing på skolen (prosent)
Grua skole 0,0 0,0 0,0
Harestua skole 0,0 0,0 0,0
Lunner barneskole 9,6 8,5 10,4
Lunner ungdomsskole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no