Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Lesja kommune
Kommunenr 3432
Alle grunnskoler med adresse i Lesja kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Læringskultur
Lesja skule 4,4 3,9 3,9 4,1 4,0
Lesjaskog skule
Elevdemokrati og medvirkning
Lesja skule 4,3 3,5 3,8 4,3 4,3
Lesjaskog skule
Faglig utfordring
Lesja skule 4,6 3,8 4,2 4,1 3,9
Lesjaskog skule
Felles regler
Lesja skule 4,6 4,3 4,4 4,8 4,3
Lesjaskog skule
Trivsel
Lesja skule 4,6 4,4 4,3 4,5 4,0
Lesjaskog skule
Mestring
Lesja skule 4,4 4,2 4,0 4,1 4,0
Lesjaskog skule
Støtte fra lærerne
Lesja skule 4,6 4,4 4,4 4,9 4,6
Lesjaskog skule
Motivasjon
Lesja skule 4,1 3,9 3,7 3,9 3,4
Lesjaskog skule
Vurdering for læring
Lesja skule 4,0 3,5 4,1 4,1 3,9
Lesjaskog skule
Støtte hjemmefra
Lesja skule 4,6 4,6 4,4 4,5 4,1
Lesjaskog skule

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mobbing på skolen (prosent)
Lesja skule 0,0 0,0 0,0
Lesjaskog skule
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no