Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Lærdal kommune
Kommunenr 4642
Alle grunnskoler med adresse i Lærdal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Læringskultur
Borgund skule
Lærdalsøyri skule 4,4 3,7
Oppvekst Ljøsne (utgått)
Elevdemokrati og medvirkning
Borgund skule
Lærdalsøyri skule 4,0 3,8
Oppvekst Ljøsne (utgått)
Faglig utfordring
Borgund skule
Lærdalsøyri skule 4,3 3,9
Oppvekst Ljøsne (utgått)
Felles regler
Borgund skule
Lærdalsøyri skule 4,3 4,5
Oppvekst Ljøsne (utgått)
Trivsel
Borgund skule
Lærdalsøyri skule 4,7 4,4
Oppvekst Ljøsne (utgått)
Mestring
Borgund skule
Lærdalsøyri skule 4,1 4,0
Oppvekst Ljøsne (utgått)
Støtte fra lærerne
Borgund skule
Lærdalsøyri skule 4,6 4,7
Oppvekst Ljøsne (utgått)
Motivasjon
Borgund skule
Lærdalsøyri skule 4,1 3,8
Oppvekst Ljøsne (utgått)
Vurdering for læring
Borgund skule
Lærdalsøyri skule 4,2 4,2
Oppvekst Ljøsne (utgått)
Støtte hjemmefra
Borgund skule
Lærdalsøyri skule 4,7 4,5
Oppvekst Ljøsne (utgått)

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mobbing på skolen (prosent)
Borgund skule
Lærdalsøyri skule 0,0 0,0
Oppvekst Ljøsne (utgått)
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no