Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Høylandet kommune
Kommunenr 5046
Alle grunnskoler med adresse i Høylandet kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Læringskultur
Høylandet barne- og ungdomsskole 4,5 4,1 4,5 3,9
Elevdemokrati og medvirkning
Høylandet barne- og ungdomsskole 3,9 4,0 4,2 3,1
Faglig utfordring
Høylandet barne- og ungdomsskole 3,8 3,9 3,9 3,8
Felles regler
Høylandet barne- og ungdomsskole 4,2 4,3 4,5 3,9
Trivsel
Høylandet barne- og ungdomsskole 4,1 3,7 4,5 3,4
Mestring
Høylandet barne- og ungdomsskole 4,0 3,7 4,1 4,0
Støtte fra lærerne
Høylandet barne- og ungdomsskole 4,5 4,3 4,7 3,9
Motivasjon
Høylandet barne- og ungdomsskole 3,8 3,3 4,2 3,2
Vurdering for læring
Høylandet barne- og ungdomsskole 4,0 3,8 4,2 3,1
Støtte hjemmefra
Høylandet barne- og ungdomsskole 4,3 4,5 4,7 4,2

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mobbing på skolen (prosent)
Høylandet barne- og ungdomsskole 0,0 0,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no