Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Gran kommune
Kommunenr 3446
Alle grunnskoler med adresse i Gran kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Læringskultur
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole 3,9 3,8 4,1
Brandbu ungdomsskole
Fredheim skole 4,2
Gran ungdomsskole
Grymyr skole
Jaren skole 4,0 4,0
Moen skole 4,0 4,2 3,9
Sanne skole 4,2 4,1
Trintom skole 4,0 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole 4,0 3,9 4,3
Brandbu ungdomsskole
Fredheim skole 4,5
Gran ungdomsskole
Grymyr skole
Jaren skole 3,9 4,1
Moen skole 4,3 4,5 4,2
Sanne skole 3,8 3,7
Trintom skole 4,1 4,0 4,2
Faglig utfordring
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole 3,8 3,8 3,8
Brandbu ungdomsskole
Fredheim skole 4,4
Gran ungdomsskole
Grymyr skole
Jaren skole 4,1 4,3
Moen skole 4,3 4,4 4,2
Sanne skole 3,4 3,7
Trintom skole 4,5 4,5 4,5
Felles regler
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole 4,3 4,2 4,5
Brandbu ungdomsskole
Fredheim skole 4,9
Gran ungdomsskole
Grymyr skole
Jaren skole 4,5 4,7
Moen skole 4,4 4,5 4,3
Sanne skole 4,6 4,5
Trintom skole 4,5 4,5 4,5
Trivsel
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole 4,5 4,2 4,8
Brandbu ungdomsskole
Fredheim skole 4,6
Gran ungdomsskole
Grymyr skole
Jaren skole 4,2 4,3
Moen skole 4,3 4,4 4,3
Sanne skole 4,3 4,4
Trintom skole 4,2 4,2 4,2
Mestring
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole 4,1 4,0 4,2
Brandbu ungdomsskole
Fredheim skole 4,1
Gran ungdomsskole
Grymyr skole
Jaren skole 3,9 3,7
Moen skole 4,1 4,1 4,1
Sanne skole 4,0 3,9
Trintom skole 4,1 4,1 4,0
Støtte fra lærerne
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole 4,5 4,5 4,6
Brandbu ungdomsskole
Fredheim skole 4,7
Gran ungdomsskole
Grymyr skole
Jaren skole 4,5 4,6
Moen skole 4,5 4,8 4,3
Sanne skole 4,4 4,3
Trintom skole 4,4 4,4 4,4
Motivasjon
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole 4,0 3,9 4,3
Brandbu ungdomsskole
Fredheim skole 4,0
Gran ungdomsskole
Grymyr skole
Jaren skole 3,8 3,6
Moen skole 4,0 4,0 4,0
Sanne skole 3,8 3,6
Trintom skole 3,9 3,9 3,7
Vurdering for læring
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole 4,1 4,0 4,3
Brandbu ungdomsskole
Fredheim skole 4,4
Gran ungdomsskole
Grymyr skole
Jaren skole 4,1 4,2
Moen skole 4,1 4,6 3,8
Sanne skole 3,9 4,0
Trintom skole 4,2 4,1 4,2
Støtte hjemmefra
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole 4,4 4,2 4,6
Brandbu ungdomsskole
Fredheim skole 4,4
Gran ungdomsskole
Grymyr skole
Jaren skole 4,5 4,6
Moen skole 4,4 4,6 4,3
Sanne skole 4,2 4,1
Trintom skole 4,4 4,3 4,6

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Mobbing på skolen (prosent)
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole 0,0 0,0 0,0
Brandbu ungdomsskole
Fredheim skole
Gran ungdomsskole
Grymyr skole
Jaren skole
Moen skole 0,0
Sanne skole 0,0 0,0
Trintom skole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no