Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Gran kommune
Kommunenr 3446
Alle grunnskoler med adresse i Gran kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Læringskultur
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole
Brandbu ungdomsskole 3,5 3,8 3,6 3,4 3,8
Fredheim skole
Gran ungdomsskole 3,9 4,0 3,8 3,8 3,7
Grymyr skole
Jaren skole
Moen skole
Sanne skole
Trintom skole
Elevdemokrati og medvirkning
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole
Brandbu ungdomsskole 3,3 3,1 2,9 3,2 3,7
Fredheim skole
Gran ungdomsskole 3,2 3,6 3,4 3,4 3,6
Grymyr skole
Jaren skole
Moen skole
Sanne skole
Trintom skole
Faglig utfordring
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole
Brandbu ungdomsskole 4,1 4,1 4,1 4,3 4,2
Fredheim skole
Gran ungdomsskole 4,3 4,5 4,3 4,3 4,3
Grymyr skole
Jaren skole
Moen skole
Sanne skole
Trintom skole
Felles regler
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole
Brandbu ungdomsskole 3,8 3,8 3,8 3,7 4,0
Fredheim skole
Gran ungdomsskole 4,0 4,1 3,9 3,9 4,2
Grymyr skole
Jaren skole
Moen skole
Sanne skole
Trintom skole
Trivsel
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole
Brandbu ungdomsskole 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0
Fredheim skole
Gran ungdomsskole 4,1 4,3 3,9 3,9 4,3
Grymyr skole
Jaren skole
Moen skole
Sanne skole
Trintom skole
Mestring
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole
Brandbu ungdomsskole 4,0 3,9 3,6 3,7 3,9
Fredheim skole
Gran ungdomsskole 3,8 4,0 3,8 3,8 4,1
Grymyr skole
Jaren skole
Moen skole
Sanne skole
Trintom skole
Utdanning og yrkesveiledning
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole
Brandbu ungdomsskole 3,9 3,6 3,6 3,7 4,3
Fredheim skole
Gran ungdomsskole 3,7 4,4 4,1 3,8 3,9
Grymyr skole
Jaren skole
Moen skole
Sanne skole
Trintom skole
Støtte fra lærerne
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole
Brandbu ungdomsskole 3,8 3,8 3,7 3,8 4,0
Fredheim skole
Gran ungdomsskole 3,8 4,1 4,0 3,8 4,2
Grymyr skole
Jaren skole
Moen skole
Sanne skole
Trintom skole
Motivasjon
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole
Brandbu ungdomsskole 3,4 3,4 3,3 3,4 3,5
Fredheim skole
Gran ungdomsskole 3,3 3,7 3,6 3,4 3,7
Grymyr skole
Jaren skole
Moen skole
Sanne skole
Trintom skole
Vurdering for læring
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole
Brandbu ungdomsskole 3,3 3,2 3,2 3,2 3,4
Fredheim skole
Gran ungdomsskole 3,3 3,3 3,3 3,3 3,6
Grymyr skole
Jaren skole
Moen skole
Sanne skole
Trintom skole
Støtte hjemmefra
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole
Brandbu ungdomsskole 4,1 3,9 3,9 4,0 3,9
Fredheim skole
Gran ungdomsskole 3,7 4,1 3,6 4,1 4,3
Grymyr skole
Jaren skole
Moen skole
Sanne skole
Trintom skole

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mobbing på skolen (prosent)
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole
Brandbu ungdomsskole 12,3 18,6 13,8
Fredheim skole
Gran ungdomsskole 8,0 13,5
Grymyr skole
Jaren skole
Moen skole
Sanne skole
Trintom skole
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no