Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Gran kommune
Kommunenr 3446
Alle grunnskoler med adresse i Gran kommune (offentlige og private)

- Elevdemokrati og medvirkning

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med fagene?
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole 3,5 3,7 4,0 3,6
Brandbu ungdomsskole
Fagerlund skole (utgått) 3,5
Fredheim skole 4,0 4,2 4,6
Gran ungdomsskole
Grymyr skole 3,9 3,4 3,5
Jaren skole 4,5 2,8 3,8 4,2 3,7
Moen skole 3,2 3,8 3,6 3,9 4,0
Sanne skole 3,2 4,2 4,0 3,1 3,2
Solvang skole (utgått) 3,5
Trintom skole 3,1 3,0 4,3 3,6
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole 4,0 4,2 4,4 4,2
Brandbu ungdomsskole
Fagerlund skole (utgått) 4,4
Fredheim skole 4,5 4,6 4,7
Gran ungdomsskole
Grymyr skole 4,2 3,6 4,4
Jaren skole 4,9 3,7 3,6 4,2 4,2
Moen skole 4,6 4,1 4,6 4,6 4,4
Sanne skole 4,2 4,4 4,1 4,4 3,7
Solvang skole (utgått) 4,2
Trintom skole 4,2 3,5 4,5 4,2
Hører skolen på elevenes forslag?
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole 3,9 3,7 4,0 3,9
Brandbu ungdomsskole
Fagerlund skole (utgått) 4,2
Fredheim skole 4,2 4,2 4,6
Gran ungdomsskole
Grymyr skole 4,1 3,5 4,0
Jaren skole 4,6 3,6 4,1 4,1 3,7
Moen skole 4,6 4,3 4,1 4,5 4,5
Sanne skole 4,1 4,2 3,5 3,8 3,8
Solvang skole (utgått) 4,3
Trintom skole 3,9 3,8 4,4 4,0
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i klassen/gruppa?
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole 3,7 3,9 4,5 4,5
Brandbu ungdomsskole
Fagerlund skole (utgått) 4,5
Fredheim skole 4,4 4,2 4,6
Gran ungdomsskole
Grymyr skole 4,6 3,9 4,3
Jaren skole 5,0 4,3 4,8 4,8 4,1
Moen skole 4,7 4,7 4,5 4,9 4,2
Sanne skole 4,8 4,4 4,3 4,2 4,3
Solvang skole (utgått) 4,7
Trintom skole 3,6 3,8 4,7 4,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no