Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Gran kommune
Kommunenr 3446
Alle grunnskoler med adresse i Gran kommune (offentlige og private)

- Støtte fra lærerne

Delskår 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Opplever du at lærerne dine bryr seg om deg?
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole 4,5 4,3 4,4 4,4
Brandbu ungdomsskole
Fagerlund skole (utgått) 4,5
Fredheim skole 4,5 4,5 4,9
Gran ungdomsskole
Grymyr skole 4,3 4,4 4,6
Jaren skole 4,9 4,0 4,9 4,5 4,3
Moen skole 4,3 4,4 3,9 4,2 4,4
Sanne skole 4,0 4,6 4,7 4,6 4,4
Solvang skole (utgått) 4,4
Trintom skole 4,1 4,0 4,7 4,2
Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra på skolen?
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole 4,6 4,7 4,5 4,5
Brandbu ungdomsskole
Fagerlund skole (utgått) 4,6
Fredheim skole 4,6 4,8 4,9
Gran ungdomsskole
Grymyr skole 4,5 4,3 4,8
Jaren skole 4,9 4,1 4,9 4,7 4,7
Moen skole 4,4 4,9 4,4 4,8 4,6
Sanne skole 4,2 4,8 4,8 4,7 4,5
Solvang skole (utgått) 4,6
Trintom skole 4,2 4,3 4,8 4,3
Opplever du at lærerne behandler deg med respekt?
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole 4,6 4,5 4,4 4,4
Brandbu ungdomsskole
Fagerlund skole (utgått) 4,4
Fredheim skole 4,5 4,9 4,9
Gran ungdomsskole
Grymyr skole 4,4 4,3 4,8
Jaren skole 4,8 4,1 4,7 4,6 4,5
Moen skole 4,3 4,4 4,1 4,2 4,4
Sanne skole 4,3 4,7 4,6 4,6 4,4
Solvang skole (utgått) 4,4
Trintom skole 4,2 3,9 4,7 4,2
Når jeg har problemer med å forstå arbeidsoppgaver på skolen, får jeg god hjelp av lærerne
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole 4,4 4,6 4,5 4,6
Brandbu ungdomsskole
Fagerlund skole (utgått) 4,8
Fredheim skole 4,8 4,7 4,8
Gran ungdomsskole
Grymyr skole 4,5 4,2 4,6
Jaren skole 4,7 4,3 4,7 4,8 4,5
Moen skole 4,6 4,7 4,3 4,5 4,5
Sanne skole 4,5 4,8 4,8 4,6 4,3
Solvang skole (utgått) 4,4
Trintom skole 4,6 4,3 4,7 4,6
Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal lære
Bjoneroa skole
Brandbu barneskole 4,7 4,7 4,5 4,6
Brandbu ungdomsskole
Fagerlund skole (utgått) 4,8
Fredheim skole 4,8 4,9 5,0
Gran ungdomsskole
Grymyr skole 4,6 4,3 4,9
Jaren skole 4,9 4,4 4,8 4,8 4,7
Moen skole 4,6 4,8 4,4 4,5 4,5
Sanne skole 4,5 4,7 4,6 4,6 4,5
Solvang skole (utgått) 4,6
Trintom skole 4,3 4,2 4,5 4,6
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no