Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Gaular kommune
Kommunenr 1430
Alle grunnskoler med adresse i Gaular kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Læringskultur
Askvoll kommune 3,8
Aurland kommune 4,5
Balestrand kommune 4,2
Bremanger kommune 4,2
Eid kommune 4,1
Fjaler kommune 4,4
Flora kommune 4,2
Førde kommune 4,4
Gaular kommune 4,1
Gloppen kommune 3,9
Gulen kommune 4,0
Hornindal kommune 4,2
Hyllestad kommune 3,9
Høyanger kommune 4,0
Jølster kommune 4,0
Leikanger kommune 4,1
Luster kommune 4,1
Lærdal kommune 4,0
Naustdal kommune 3,9
Selje kommune 4,6
Sogndal kommune 4,1
Solund kommune
Stryn kommune 4,1
Vik kommune 4,0
Vågsøy kommune 4,1
Årdal kommune 4,2
Elevdemokrati og medvirkning
Askvoll kommune 3,9
Aurland kommune 4,2
Balestrand kommune 4,0
Bremanger kommune 4,0
Eid kommune 3,7
Fjaler kommune 4,0
Flora kommune 4,0
Førde kommune 4,3
Gaular kommune 3,5
Gloppen kommune 3,6
Gulen kommune 3,8
Hornindal kommune 3,9
Hyllestad kommune 3,9
Høyanger kommune 3,8
Jølster kommune 4,0
Leikanger kommune 3,9
Luster kommune 3,9
Lærdal kommune 4,1
Naustdal kommune 3,7
Selje kommune 4,7
Sogndal kommune 3,8
Solund kommune
Stryn kommune 3,8
Vik kommune 3,3
Vågsøy kommune 3,8
Årdal kommune 4,1
Faglig utfordring
Askvoll kommune 4,1
Aurland kommune 4,1
Balestrand kommune 3,5
Bremanger kommune 3,9
Eid kommune 4,1
Fjaler kommune 4,3
Flora kommune 4,0
Førde kommune 4,3
Gaular kommune 3,9
Gloppen kommune 4,0
Gulen kommune 3,9
Hornindal kommune 3,6
Hyllestad kommune 4,1
Høyanger kommune 4,0
Jølster kommune 3,7
Leikanger kommune 3,9
Luster kommune 4,2
Lærdal kommune 4,0
Naustdal kommune 4,1
Selje kommune 4,6
Sogndal kommune 3,8
Solund kommune
Stryn kommune 4,3
Vik kommune 3,6
Vågsøy kommune 4,0
Årdal kommune 3,9
Felles regler
Askvoll kommune 4,4
Aurland kommune 4,6
Balestrand kommune 4,4
Bremanger kommune 4,5
Eid kommune 4,4
Fjaler kommune 4,4
Flora kommune 4,4
Førde kommune 4,7
Gaular kommune 4,3
Gloppen kommune 4,3
Gulen kommune 4,7
Hornindal kommune 4,4
Hyllestad kommune 4,4
Høyanger kommune 4,6
Jølster kommune 4,5
Leikanger kommune 4,6
Luster kommune 4,5
Lærdal kommune 4,5
Naustdal kommune 4,1
Selje kommune 4,7
Sogndal kommune 4,5
Solund kommune
Stryn kommune 4,5
Vik kommune 4,3
Vågsøy kommune 4,4
Årdal kommune 4,6
Trivsel
Askvoll kommune 4,0
Aurland kommune 4,7
Balestrand kommune 4,2
Bremanger kommune 4,0
Eid kommune 4,2
Fjaler kommune 4,4
Flora kommune 4,4
Førde kommune 4,6
Gaular kommune 4,2
Gloppen kommune 4,2
Gulen kommune 4,1
Hornindal kommune 4,4
Hyllestad kommune 4,1
Høyanger kommune 4,4
Jølster kommune 4,1
Leikanger kommune 4,3
Luster kommune 4,1
Lærdal kommune 4,3
Naustdal kommune 4,1
Selje kommune 4,7
Sogndal kommune 4,4
Solund kommune
Stryn kommune 4,3
Vik kommune 4,2
Vågsøy kommune 4,0
Årdal kommune 4,6
Mestring
Askvoll kommune 4,1
Aurland kommune 4,2
Balestrand kommune 4,1
Bremanger kommune 4,0
Eid kommune 4,1
Fjaler kommune 4,1
Flora kommune 4,0
Førde kommune 4,2
Gaular kommune 4,0
Gloppen kommune 3,9
Gulen kommune 4,1
Hornindal kommune 3,9
Hyllestad kommune 3,9
Høyanger kommune 3,9
Jølster kommune 4,1
Leikanger kommune 4,1
Luster kommune 4,0
Lærdal kommune 4,0
Naustdal kommune 3,8
Selje kommune 4,2
Sogndal kommune 4,1
Solund kommune
Stryn kommune 4,2
Vik kommune 4,1
Vågsøy kommune 3,9
Årdal kommune 4,1
Støtte fra lærerne
Askvoll kommune 4,4
Aurland kommune 4,7
Balestrand kommune 4,3
Bremanger kommune 4,5
Eid kommune 4,5
Fjaler kommune 4,6
Flora kommune 4,5
Førde kommune 4,7
Gaular kommune 4,4
Gloppen kommune 4,3
Gulen kommune 4,6
Hornindal kommune 4,6
Hyllestad kommune 4,4
Høyanger kommune 4,2
Jølster kommune 4,5
Leikanger kommune 4,6
Luster kommune 4,5
Lærdal kommune 4,6
Naustdal kommune 4,4
Selje kommune 4,7
Sogndal kommune 4,6
Solund kommune
Stryn kommune 4,6
Vik kommune 4,5
Vågsøy kommune 4,2
Årdal kommune 4,6
Motivasjon
Askvoll kommune 3,8
Aurland kommune 4,1
Balestrand kommune 4,2
Bremanger kommune 3,8
Eid kommune 3,9
Fjaler kommune 4,0
Flora kommune 3,8
Førde kommune 4,1
Gaular kommune 4,0
Gloppen kommune 3,6
Gulen kommune 3,6
Hornindal kommune 3,7
Hyllestad kommune 3,9
Høyanger kommune 3,8
Jølster kommune 3,7
Leikanger kommune 3,8
Luster kommune 3,9
Lærdal kommune 4,0
Naustdal kommune 3,6
Selje kommune 4,4
Sogndal kommune 3,9
Solund kommune
Stryn kommune 3,9
Vik kommune 3,9
Vågsøy kommune 3,7
Årdal kommune 3,7
Vurdering for læring
Askvoll kommune 3,6
Aurland kommune 4,2
Balestrand kommune 4,1
Bremanger kommune 3,8
Eid kommune 3,8
Fjaler kommune 4,2
Flora kommune 4,0
Førde kommune 4,2
Gaular kommune 3,8
Gloppen kommune 3,6
Gulen kommune 4,0
Hornindal kommune 4,0
Hyllestad kommune 4,1
Høyanger kommune 3,9
Jølster kommune 3,8
Leikanger kommune 3,7
Luster kommune 4,1
Lærdal kommune 4,3
Naustdal kommune 3,8
Selje kommune 4,5
Sogndal kommune 3,8
Solund kommune
Stryn kommune 4,0
Vik kommune 3,7
Vågsøy kommune 3,8
Årdal kommune 4,1
Støtte hjemmefra
Askvoll kommune 4,5
Aurland kommune 4,4
Balestrand kommune 4,4
Bremanger kommune 4,3
Eid kommune 4,4
Fjaler kommune 4,3
Flora kommune 4,4
Førde kommune 4,6
Gaular kommune 4,3
Gloppen kommune 4,3
Gulen kommune 4,2
Hornindal kommune 4,5
Hyllestad kommune 4,9
Høyanger kommune 4,3
Jølster kommune 4,4
Leikanger kommune 4,4
Luster kommune 4,5
Lærdal kommune 4,3
Naustdal kommune 4,5
Selje kommune 4,7
Sogndal kommune 4,4
Solund kommune
Stryn kommune 4,4
Vik kommune 4,3
Vågsøy kommune 4,2
Årdal kommune 4,3

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall Alle eierformer
Mobbing på skolen (prosent)
Askvoll kommune
Aurland kommune
Balestrand kommune
Bremanger kommune 15,0
Eid kommune 8,4
Fjaler kommune
Flora kommune 6,5
Førde kommune
Gaular kommune
Gloppen kommune 6,8
Gulen kommune
Hornindal kommune 0,0
Hyllestad kommune
Høyanger kommune
Jølster kommune
Leikanger kommune
Luster kommune 8,9
Lærdal kommune
Naustdal kommune
Selje kommune
Sogndal kommune 7,6
Solund kommune
Stryn kommune
Vik kommune 12,8
Vågsøy kommune 7,6
Årdal kommune 0,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no