Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Flakstad kommune
Kommunenr 1859
Alle grunnskoler med adresse i Flakstad kommune (offentlige og private)

- Elevdemokrati og medvirkning

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med fagene?
Flakstad kommune 2,9
Nordland fylke 3,4 3,3 3,4 3,4 3,4
Nasjonalt 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Flakstad kommune 3,7
Nordland fylke 3,9 4,0 4,0 3,9 4,0
Nasjonalt 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
Hører skolen på elevenes forslag?
Flakstad kommune 3,2
Nordland fylke 3,6 3,6 3,7 3,6 3,7
Nasjonalt 3,7 3,8 3,8 3,7 3,8
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i klassen/gruppa?
Flakstad kommune 4,3
Nordland fylke 4,1 4,1 4,1 4,0 4,1
Nasjonalt 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no