Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Flakstad kommune
Kommunenr 1859
Alle grunnskoler med adresse i Flakstad kommune (offentlige og private)

- Elevdemokrati og medvirkning

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med fagene? 2,9
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt? 3,7
Hører skolen på elevenes forslag? 3,2
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i klassen/gruppa? 4,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no