Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Flakstad kommune
Kommunenr 1859
Alle grunnskoler med adresse i Flakstad kommune (offentlige og private)

- Støtte fra lærerne

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Opplever du at lærerne dine bryr seg om deg?
Aremark kommune 4,3 4,0 4,1 3,8 3,9
Balestrand kommune 4,5 4,3 4,2
Berg kommune
Bindal kommune 3,8 4,0 3,9 3,5
Bokn kommune 4,0 3,9 4,1 4,1
Bø kommune 4,4 4,5 4,1 4,5 4,6
Dyrøy kommune 4,3 3,8 3,9
Dønna kommune 4,4 3,5 4,3 4,5 4,6
Fedje kommune 4,4 4,6 3,7
Flakstad kommune 4,4 4,2
Flatanger kommune 4,6 4,2 4,2
Flå kommune 3,7 3,7 4,4 4,4
Grane kommune 4,4 4,5 4,3 4,1 4,5
Granvin kommune 4,8 4,1
Gratangen kommune 4,3 4,4 4,7
Gulen kommune 4,3 4,4 4,5 4,3 4,4
Halsa kommune 4,0 3,9 2,9 3,6 4,3
Hjartdal kommune 4,6 4,6 4,3 4,5 3,6
Hægebostad kommune 4,6 4,6 4,7 4,8 4,7
Høylandet kommune 4,7 4,5 4,2 4,5 4,4
Iveland kommune 3,9 4,2 4,5
Leka kommune
Lesja kommune 4,1 4,3 4,2 4,1 4,3
Lierne kommune 3,9 4,4 4,4 4,4
Lødingen kommune 4,1 4,4 4,4 4,2
Moskenes kommune
Namdalseid kommune 4,3 4,4 4,4 4,4
Nissedal kommune 4,6 4,1 4,2 4,3
Os kommune 4,1 4,0 4,2 4,1 4,2
Osen kommune 3,7 4,1
Roan kommune 3,9 4,3 4,4 4,3 4,2
Rødøy kommune 3,9 3,2 4,3 4,7 4,4
Sandøy kommune 3,9 4,3 4,0 4,3
Snillfjord kommune 4,6 4,5
Solund kommune 3,7
Stordal kommune 4,4 4,2 4,7
Tjeldsund kommune 4,6 4,2 4,5
Tolga kommune 4,6 4,3 4,4 4,6
Tranøy kommune 4,4 4,1 4,4
Træna kommune 4,6
Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra på skolen?
Aremark kommune 4,3 4,4 4,6 4,2 4,1
Balestrand kommune 4,5 4,6 4,3
Berg kommune
Bindal kommune 4,0 4,5 4,0 3,6
Bokn kommune 4,7 4,2 4,1 4,2
Bø kommune 4,5 4,7 4,5 4,7 4,8
Dyrøy kommune 4,6 4,2 4,3
Dønna kommune 4,4 4,0 4,5 4,6 4,5
Fedje kommune 4,6 4,5 4,1
Flakstad kommune 4,4 4,3
Flatanger kommune 4,7 4,3 4,3
Flå kommune 3,7 4,3 4,3 4,4
Grane kommune 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3
Granvin kommune 4,9 4,9
Gratangen kommune 4,3 4,5 4,6
Gulen kommune 4,6 4,6 4,6 4,5 4,8
Halsa kommune 4,4 4,5 3,8 4,4 4,5
Hjartdal kommune 4,8 4,6 4,6 4,6 4,2
Hægebostad kommune 4,7 4,7 4,9 4,8 4,9
Høylandet kommune 4,9 4,5 4,4 4,6 4,4
Iveland kommune 4,3 4,5 4,7
Leka kommune
Lesja kommune 4,3 4,5 4,2 4,1 4,7
Lierne kommune 4,2 4,4 4,6 4,6
Lødingen kommune 4,2 4,6 4,5 4,5
Moskenes kommune
Namdalseid kommune 4,6 4,5 4,5 4,5
Nissedal kommune 4,7 4,4 4,8 4,5
Os kommune 4,3 4,3 4,2 4,4 4,4
Osen kommune 4,0 4,5
Roan kommune 3,9 4,6 4,7 4,4 4,5
Rødøy kommune 4,4 3,6 4,5 4,6 4,6
Sandøy kommune 4,3 4,4 4,3 4,4
Snillfjord kommune 4,6 4,7
Solund kommune 3,9
Stordal kommune 4,6 4,5 5,0
Tjeldsund kommune 4,5 4,4 4,7
Tolga kommune 4,7 4,4 4,5 4,8
Tranøy kommune 4,7 4,5 4,7
Træna kommune 4,9
Opplever du at lærerne behandler deg med respekt?
Aremark kommune 4,2 4,4 4,3 4,0 4,1
Balestrand kommune 4,2 4,5 4,5
Berg kommune
Bindal kommune 3,6 4,2 4,1 3,4
Bokn kommune 4,0 4,1 3,8 4,1
Bø kommune 4,5 4,5 4,2 4,6 4,5
Dyrøy kommune 4,5 4,2 4,1
Dønna kommune 4,3 3,7 4,2 4,6 4,8
Fedje kommune 4,6 4,5 4,1
Flakstad kommune 4,4 4,2
Flatanger kommune 4,5 4,1 3,8
Flå kommune 3,7 3,9 4,4 4,5
Grane kommune 4,6 4,5 4,3 4,3 4,5
Granvin kommune 4,8 4,4
Gratangen kommune 4,1 4,3 4,7
Gulen kommune 4,3 4,4 4,5 4,3 4,5
Halsa kommune 3,9 3,5 3,1 3,9 4,6
Hjartdal kommune 4,4 4,4 4,2 4,4 3,7
Hægebostad kommune 4,6 4,6 4,7 4,8 4,8
Høylandet kommune 4,9 4,5 4,1 4,4 4,3
Iveland kommune 3,9 4,5 4,6
Leka kommune
Lesja kommune 4,3 4,3 4,1 4,0 4,4
Lierne kommune 4,1 4,4 4,3 4,7
Lødingen kommune 3,8 4,4 4,5 4,3
Moskenes kommune
Namdalseid kommune 4,6 4,5 4,5 4,3
Nissedal kommune 4,5 4,2 4,2 4,4
Os kommune 4,2 4,4 3,8 4,3 4,0
Osen kommune 4,2 4,1
Roan kommune 4,0 4,4 4,4 4,3 4,5
Rødøy kommune 3,9 3,5 4,3 4,4 4,5
Sandøy kommune 3,8 4,2 4,1 4,4
Snillfjord kommune 4,6 4,5
Solund kommune 3,7
Stordal kommune 4,1 4,3 5,0
Tjeldsund kommune 4,8 4,2 4,4
Tolga kommune 4,7 4,2 4,4 4,6
Tranøy kommune 4,6 4,3 4,3
Træna kommune 4,7
Når jeg har problemer med å forstå arbeidsoppgaver på skolen, får jeg god hjelp av lærerne
Aremark kommune 4,4 4,5 4,2 4,0 4,1
Balestrand kommune 4,8 4,4 4,1
Berg kommune
Bindal kommune 4,1 4,5 4,3 3,9
Bokn kommune 4,3 4,4 4,3 4,1
Bø kommune 4,6 4,9 4,4 4,7 4,6
Dyrøy kommune 4,6 4,0 4,0
Dønna kommune 4,6 3,8 4,5 4,7 4,7
Fedje kommune 4,6 4,4 4,1
Flakstad kommune 4,5 4,5
Flatanger kommune 4,6 4,3 4,2
Flå kommune 4,5 4,3 4,7 4,3
Grane kommune 4,9 4,6 4,7 4,4 4,4
Granvin kommune 4,4 4,8
Gratangen kommune 4,2 4,1 4,5
Gulen kommune 4,5 4,5 4,5 4,3 4,6
Halsa kommune 4,1 4,5 3,5 4,2 4,6
Hjartdal kommune 4,6 4,6 4,5 4,9 4,1
Hægebostad kommune 4,7 4,7 4,7 4,8 4,8
Høylandet kommune 4,9 4,8 4,6 4,8 4,4
Iveland kommune 4,2 4,3 4,8
Leka kommune
Lesja kommune 4,6 4,4 4,2 4,3 4,2
Lierne kommune 4,5 4,6 4,6 4,7
Lødingen kommune 4,1 4,4 4,5 4,0
Moskenes kommune
Namdalseid kommune 4,6 4,1 4,6 4,4
Nissedal kommune 4,8 4,0 4,5 4,2
Os kommune 4,4 4,3 4,0 4,3 4,3
Osen kommune 3,9 4,4
Roan kommune 4,1 4,6 4,5 4,6 4,2
Rødøy kommune 4,4 4,0 4,5 4,3 4,5
Sandøy kommune 4,2 4,5 4,1 4,2
Snillfjord kommune 4,7 4,5
Solund kommune 4,0
Stordal kommune 4,6 4,6 4,9
Tjeldsund kommune 4,8 4,6 4,5
Tolga kommune 4,7 4,4 4,8 4,6
Tranøy kommune 4,5 4,4 4,6
Træna kommune 4,6
Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal lære
Aremark kommune 4,6 4,5 4,3 4,3 4,0
Balestrand kommune 4,7 4,3 4,2
Berg kommune
Bindal kommune 4,1 4,6 4,2 4,1
Bokn kommune 4,4 4,6 4,3 4,1
Bø kommune 4,6 4,7 4,4 4,9 4,6
Dyrøy kommune 4,9 4,2 4,1
Dønna kommune 4,7 4,3 4,4 4,6 4,6
Fedje kommune 4,6 4,4 3,9
Flakstad kommune 4,6 4,9
Flatanger kommune 4,5 4,6 4,2
Flå kommune 4,7 4,3 4,8 4,7
Grane kommune 4,6 4,8 4,3 4,4 4,6
Granvin kommune 4,5 4,7
Gratangen kommune 4,6 4,2 4,6
Gulen kommune 4,5 4,8 4,8 4,6 4,6
Halsa kommune 4,4 4,5 4,1 4,2 4,8
Hjartdal kommune 4,7 4,6 4,5 4,8 4,0
Hægebostad kommune 4,6 4,8 4,8 4,9 4,9
Høylandet kommune 5,0 4,7 4,3 4,6 4,6
Iveland kommune 4,1 4,5 4,7
Leka kommune
Lesja kommune 4,7 4,3 4,3 4,2 4,3
Lierne kommune 4,5 4,6 4,4 4,6
Lødingen kommune 4,2 4,8 4,5 4,4
Moskenes kommune
Namdalseid kommune 4,7 4,3 4,6 4,5
Nissedal kommune 4,5 4,0 4,4 4,6
Os kommune 4,5 4,6 4,3 4,4 4,0
Osen kommune 4,2 4,5
Roan kommune 3,8 4,8 4,7 4,8 4,4
Rødøy kommune 4,4 3,8 4,6 4,3 4,5
Sandøy kommune 4,3 4,5 4,3 4,4
Snillfjord kommune 4,4 4,7
Solund kommune 4,2
Stordal kommune 4,6 4,8 5,0
Tjeldsund kommune 4,8 4,5 4,6
Tolga kommune 4,8 4,6 4,5 4,8
Tranøy kommune 4,4 4,7 4,5
Træna kommune 4,8
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no