Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Divtasvuodna - Tysfjord kommune
Kommunenr 1850
Alle grunnskoler med adresse i Divtasvuodna - Tysfjord kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Læringskultur
Beiarn kommune 3,9
Berlevåg kommune 3,5 4,1 3,8
Bremanger kommune 4,3 3,9 4,3 3,9 4,2
Bygland kommune 3,8 4,3 4,0 4,0
Deatnu - Tana kommune 3,9 4,4 4,1 3,3 4,3
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 4,1 4,0 4,0 4,2 3,9
Engerdal kommune 4,2 4,5 4,4 4,4 4,5
Etnedal kommune 4,1 4,1 4,5 3,4 4,0
Evenes kommune 3,2 3,9 4,2 3,7
Fyresdal kommune 3,7 4,4 4,3 3,6
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 3,9 3,2 3,4 3,4 3,5
Gamvik kommune 3,7 4,3
Gildeskål kommune 4,1 3,7 3,5 4,0 3,6
Grong kommune 4,4 3,7 3,7 3,6 3,9
Hamarøy - Hábmer kommune 3,1 4,1 3,9 4,0
Hasvik kommune 3,9 3,9
Hattfjelldal kommune 4,0 4,2 4,0 3,6
Ibestad kommune 3,6 4,2 3,7
Jondal kommune 3,6 4,2 3,4 3,6
Karlsøy kommune 3,7 4,1 3,2 3,6
Kvalsund kommune
Kvæfjord kommune 4,4 4,3 4,4 3,7 4,2
Kvænangen kommune 4,1 3,5 3,6
Lebesby kommune 4,0 3,9 3,9 4,1
Loabák - Lavangen kommune 4,1 4,2 4,7 3,8 4,5
Loppa kommune 4,0
Lyngen kommune 3,5 4,1 4,4 3,9 3,7
Lærdal kommune 4,4 4,2 4,4 4,1 4,0
Masfjorden kommune 3,7 4,2 4,2 4,0
Måsøy kommune 4,4
Namsskogan kommune 3,4 4,1
Nesna kommune 4,3 4,0 3,8 3,4 3,3
Norddal kommune 4,2 4,4 3,9 3,7 3,3
Nore og Uvdal kommune 3,9 3,6 3,9 4,0 4,3
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rollag kommune 4,4 4,1 4,4
Røst kommune
Smøla kommune 3,3 3,9 2,8
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 4,1 3,8 4,1 3,4
Sørfold kommune 4,2 4,2 4,2 4,0 3,3
Tydal kommune 4,0
Ulvik kommune 3,9 4,0 3,9 3,3
Valle kommune 3,6 3,9 4,3 4,3
Vang kommune 3,8 4,1 3,3 3,8 3,9
Vega kommune 3,6
Åmli kommune 3,6 3,6 3,6 3,9 3,6
Åseral kommune 3,2 3,6 3,8 3,7
Elevdemokrati og medvirkning
Beiarn kommune 3,7
Berlevåg kommune 3,1 3,9 3,6
Bremanger kommune 3,4 3,8 3,9 3,6 4,0
Bygland kommune 3,8 3,9 3,5 3,6
Deatnu - Tana kommune 3,9 4,4 4,2 3,5 4,2
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 3,8 3,7 4,0 4,1 4,2
Engerdal kommune 4,1 4,2 3,9 4,1 4,2
Etnedal kommune 3,6 4,0 4,2 3,9 4,1
Evenes kommune 3,3 3,7 4,2 3,8
Fyresdal kommune 3,4 3,8 4,4 3,6
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 3,5 3,5 3,3 3,7 3,6
Gamvik kommune 3,6 3,6
Gildeskål kommune 3,7 3,7 3,1 3,7 3,7
Grong kommune 4,3 3,8 3,4 3,3 3,7
Hamarøy - Hábmer kommune 3,7 4,2 3,6 3,9
Hasvik kommune 3,7 4,0
Hattfjelldal kommune 3,3 3,9 3,3 3,8
Ibestad kommune 3,5 4,1 3,6
Jondal kommune 3,5 3,8 3,0 3,0
Karlsøy kommune 3,8 4,3 3,2 3,6
Kvalsund kommune
Kvæfjord kommune 4,1 4,4 4,0 3,5 3,8
Kvænangen kommune 4,2 3,6 3,3
Lebesby kommune 3,5 3,6 3,7 3,7
Loabák - Lavangen kommune 4,3 4,3 3,9 3,8 3,7
Loppa kommune 3,8
Lyngen kommune 3,7 3,7 4,2 4,1 3,6
Lærdal kommune 3,9 3,8 4,1 3,9 4,1
Masfjorden kommune 4,0 3,8 4,0 3,5
Måsøy kommune 3,9
Namsskogan kommune 3,3 3,9
Nesna kommune 3,8 3,8 3,7 3,6 3,1
Norddal kommune 4,1 4,1 3,5 3,5 3,0
Nore og Uvdal kommune 3,6 3,3 3,9 3,9 4,1
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rollag kommune 4,1 4,4 4,1
Røst kommune
Smøla kommune 3,3 3,8 3,0
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 3,8 3,7 3,7 3,5
Sørfold kommune 3,9 4,1 3,6 3,7 3,2
Tydal kommune 3,6
Ulvik kommune 3,9 3,8 3,5 3,8
Valle kommune 3,3 3,7 4,0 3,8
Vang kommune 3,8 3,9 3,0 3,9 4,2
Vega kommune 3,6
Åmli kommune 3,7 3,1 3,2 3,5 3,4
Åseral kommune 2,8 3,8 3,4 3,9
Faglig utfordring
Beiarn kommune 3,8
Berlevåg kommune 3,9 4,0 4,4
Bremanger kommune 4,0 4,0 3,9 3,9 3,9
Bygland kommune 3,8 4,4 3,7 4,3
Deatnu - Tana kommune 4,1 4,5 4,2 3,9 4,2
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 3,7 4,0 4,2 3,8 4,0
Engerdal kommune 4,0 4,5 4,5 4,3 4,1
Etnedal kommune 3,6 4,7 4,3 4,0 3,7
Evenes kommune 3,8 3,9 4,4 4,0
Fyresdal kommune 3,6 4,1 4,6 3,6
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 4,2 4,1 4,4 4,3 3,5
Gamvik kommune 4,1 3,5
Gildeskål kommune 3,9 4,2 3,8 4,4 4,0
Grong kommune 4,5 4,0 4,1 3,6 4,2
Hamarøy - Hábmer kommune 4,4 4,2 3,9 4,1
Hasvik kommune 4,0 4,2
Hattfjelldal kommune 3,9 4,2 3,9 3,8
Ibestad kommune 3,9 4,7 4,0
Jondal kommune 4,0 4,0 3,9 4,1
Karlsøy kommune 3,8 4,3 3,6 3,9
Kvalsund kommune
Kvæfjord kommune 4,1 4,3 4,0 4,0 4,1
Kvænangen kommune 3,8 3,8 3,8
Lebesby kommune 4,1 4,5 3,6 3,5
Loabák - Lavangen kommune 4,2 4,4 4,1 4,3 4,2
Loppa kommune 4,2
Lyngen kommune 4,1 4,2 4,3 4,3 4,2
Lærdal kommune 4,0 4,0 4,3 4,0 4,0
Masfjorden kommune 4,0 3,5 3,8 4,3
Måsøy kommune 4,2
Namsskogan kommune 4,0 4,1
Nesna kommune 4,2 4,0 3,7 3,8 4,2
Norddal kommune 3,9 4,1 3,9 4,1 3,5
Nore og Uvdal kommune 4,0 3,5 4,2 4,3 4,3
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rollag kommune 4,2 4,4 4,3
Røst kommune
Smøla kommune 3,9 4,0 3,8
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 4,1 4,1 4,0 3,8
Sørfold kommune 4,3 4,4 4,5 4,2 4,1
Tydal kommune 4,1
Ulvik kommune 4,1 3,5 3,9 3,8
Valle kommune 3,4 3,8 4,0 3,9
Vang kommune 4,2 3,9 3,7 4,3 4,2
Vega kommune 4,0
Åmli kommune 3,9 3,9 3,8 4,3 3,9
Åseral kommune 4,4 3,7 3,8 4,1
Felles regler
Beiarn kommune 3,7
Berlevåg kommune 3,6 4,2 4,0
Bremanger kommune 4,2 4,3 4,4 4,5 4,5
Bygland kommune 4,1 4,5 3,9 4,1
Deatnu - Tana kommune 4,2 4,6 4,2 4,0 4,6
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 4,5 4,4 4,3 4,2 4,5
Engerdal kommune 4,5 4,8 4,3 4,4 4,1
Etnedal kommune 4,1 4,6 4,5 4,2 4,5
Evenes kommune 4,0 4,1 4,3 4,3
Fyresdal kommune 3,9 4,4 4,4 4,1
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 4,3 3,9 3,7 4,1 4,1
Gamvik kommune 3,6 4,2
Gildeskål kommune 4,0 4,0 3,4 4,0 4,0
Grong kommune 4,6 4,4 4,1 3,8 4,2
Hamarøy - Hábmer kommune 4,1 4,2 3,8 4,5
Hasvik kommune 4,2 4,3
Hattfjelldal kommune 3,8 4,4 3,9 4,1
Ibestad kommune 4,0 4,5 4,3
Jondal kommune 4,2 4,4 3,9 3,9
Karlsøy kommune 4,2 4,3 3,6 3,9
Kvalsund kommune
Kvæfjord kommune 4,3 4,9 4,5 4,2 4,3
Kvænangen kommune 4,5 3,8 4,0
Lebesby kommune 3,8 3,8 4,3 4,0
Loabák - Lavangen kommune 4,5 4,5 4,5 4,2 4,5
Loppa kommune 3,7
Lyngen kommune 4,3 4,3 4,5 4,1 4,4
Lærdal kommune 4,5 4,3 4,5 4,1 4,5
Masfjorden kommune 4,2 4,2 4,1 4,5
Måsøy kommune 4,5
Namsskogan kommune 3,7 4,5
Nesna kommune 4,1 4,3 4,0 4,3 3,8
Norddal kommune 4,4 4,6 4,2 4,0 4,1
Nore og Uvdal kommune 4,0 3,9 4,1 4,1 4,3
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rollag kommune 4,3 4,3 4,3
Røst kommune
Smøla kommune 3,9 4,1 3,8
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 3,9 4,1 4,2 4,2
Sørfold kommune 4,1 4,3 4,2 4,1 4,1
Tydal kommune 4,0
Ulvik kommune 4,0 4,1 4,1 4,3
Valle kommune 3,8 4,2 4,5 4,3
Vang kommune 3,9 3,8 3,7 4,1 4,5
Vega kommune 4,0
Åmli kommune 4,1 3,8 3,9 4,0 3,8
Åseral kommune 3,3 4,1 4,3 4,3
Trivsel
Beiarn kommune 3,6
Berlevåg kommune 3,8 4,2 3,2
Bremanger kommune 4,1 4,2 4,4 4,3 4,0
Bygland kommune 4,4 4,3 3,9 4,4
Deatnu - Tana kommune 4,6 4,3 4,4 3,6 4,3
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 3,9 4,5 4,4 4,2 4,2
Engerdal kommune 4,7 4,7 4,8 4,4 4,5
Etnedal kommune 4,1 4,4 4,5 4,2 4,3
Evenes kommune 3,9 4,3 4,3 4,2
Fyresdal kommune 4,2 4,5 4,5 3,8
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 4,3 3,5 3,8 4,1 4,0
Gamvik kommune 4,1 3,9
Gildeskål kommune 4,0 3,9 3,6 3,6 4,2
Grong kommune 4,4 4,6 4,2 3,8 4,2
Hamarøy - Hábmer kommune 4,0 4,5 4,2 4,1
Hasvik kommune 3,9 4,4
Hattfjelldal kommune 4,1 4,3 4,0 4,4
Ibestad kommune 3,4 4,3 3,9
Jondal kommune 4,4 4,5 3,8 3,9
Karlsøy kommune 4,1 4,1 4,0 4,0
Kvalsund kommune
Kvæfjord kommune 4,4 4,7 4,4 3,9 4,1
Kvænangen kommune 4,2 3,8 4,1
Lebesby kommune 3,8 4,3 3,9 4,0
Loabák - Lavangen kommune 4,5 4,2 4,6 4,5 4,4
Loppa kommune 4,5
Lyngen kommune 4,3 4,3 4,6 4,2 4,1
Lærdal kommune 4,6 4,7 4,5 4,4 4,3
Masfjorden kommune 4,3 4,3 4,1 4,5
Måsøy kommune 4,6
Namsskogan kommune 3,2 4,3
Nesna kommune 4,6 4,3 4,2 4,1 4,0
Norddal kommune 4,4 4,5 4,1 3,9 3,6
Nore og Uvdal kommune 4,2 3,8 4,3 4,4 4,7
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rollag kommune 4,5 4,3 4,1
Røst kommune
Smøla kommune 3,4 4,4 3,1
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 4,0 4,0 3,9 3,6
Sørfold kommune 4,2 4,3 4,0 4,3 3,6
Tydal kommune 4,1
Ulvik kommune 4,2 4,2 4,3 3,8
Valle kommune 3,8 4,7 4,6 4,6
Vang kommune 4,1 4,2 3,7 4,4 4,2
Vega kommune 3,7
Åmli kommune 4,0 3,6 3,8 4,1 3,6
Åseral kommune 3,0 4,3 4,1 4,2
Mestring
Beiarn kommune 4,0
Berlevåg kommune 3,6 4,0 4,0
Bremanger kommune 4,1 4,2 4,1 4,1 4,0
Bygland kommune 4,1 4,2 4,0 3,9
Deatnu - Tana kommune 4,2 4,4 4,0 3,9 4,0
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 3,6 3,8 4,0 4,1 3,8
Engerdal kommune 4,0 4,1 4,3 3,9 4,1
Etnedal kommune 4,3 4,4 4,0 3,8 4,4
Evenes kommune 4,0 3,9 4,3 3,8
Fyresdal kommune 4,0 4,2 4,2 3,8
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 4,0 3,6 3,8 3,8 4,0
Gamvik kommune 4,1 3,9
Gildeskål kommune 3,9 3,8 4,0 4,1 3,8
Grong kommune 4,1 4,3 3,9 3,9 3,9
Hamarøy - Hábmer kommune 4,1 4,2 4,2 4,0
Hasvik kommune 3,9 4,5
Hattfjelldal kommune 3,8 3,9 4,0 4,1
Ibestad kommune 4,2 4,1 3,7
Jondal kommune 4,0 4,0 4,1 3,5
Karlsøy kommune 4,0 4,2 4,2 4,0
Kvalsund kommune
Kvæfjord kommune 4,1 4,3 4,0 3,8 3,9
Kvænangen kommune 4,4 4,0 3,8
Lebesby kommune 3,9 4,2 4,0 3,9
Loabák - Lavangen kommune 4,3 4,1 3,9 4,0 4,1
Loppa kommune 4,0
Lyngen kommune 4,0 4,2 4,2 3,9 4,1
Lærdal kommune 4,2 4,0 4,0 4,0 4,0
Masfjorden kommune 4,0 4,1 3,9 3,8
Måsøy kommune 4,1
Namsskogan kommune 3,9 3,7
Nesna kommune 3,9 4,0 3,9 4,1 3,5
Norddal kommune 4,0 4,0 4,1 3,9 4,0
Nore og Uvdal kommune 3,9 3,9 4,2 4,0 4,2
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rollag kommune 4,1 3,9 3,8
Røst kommune
Smøla kommune 3,7 3,9 3,4
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 4,0 3,7 3,7 4,1
Sørfold kommune 4,0 4,0 4,0 3,8 3,5
Tydal kommune 4,0
Ulvik kommune 4,0 4,1 4,3 4,1
Valle kommune 3,8 4,0 4,2 4,1
Vang kommune 4,3 4,2 3,6 4,1 4,0
Vega kommune 4,0
Åmli kommune 4,0 3,9 3,7 3,7 3,4
Åseral kommune 3,7 4,0 4,1 3,8
Støtte fra lærerne
Beiarn kommune 3,9
Berlevåg kommune 3,8 4,4 4,1
Bremanger kommune 4,4 4,5 4,6 4,6 4,5
Bygland kommune 4,5 4,6 4,4 4,3
Deatnu - Tana kommune 4,4 4,7 4,4 4,0 4,5
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 4,7 4,3 4,6 4,6 4,6
Engerdal kommune 4,5 4,6 4,5 4,5 4,8
Etnedal kommune 4,3 4,7 4,7 4,1 4,5
Evenes kommune 4,2 4,5 4,5 4,5
Fyresdal kommune 3,9 4,7 4,6 4,3
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 4,4 3,7 3,9 4,2 4,1
Gamvik kommune 4,5 4,5
Gildeskål kommune 4,3 4,2 3,9 4,2 4,3
Grong kommune 4,8 4,5 4,3 4,2 4,4
Hamarøy - Hábmer kommune 4,2 4,7 4,2 4,5
Hasvik kommune 4,4 4,8
Hattfjelldal kommune 4,4 4,5 4,0 4,3
Ibestad kommune 4,1 4,7 4,4
Jondal kommune 3,9 4,6 4,2 3,8
Karlsøy kommune 4,2 4,5 4,1 4,2
Kvalsund kommune
Kvæfjord kommune 4,6 4,7 4,5 4,2 4,3
Kvænangen kommune 4,8 4,0 3,9
Lebesby kommune 4,3 4,1 4,3 4,3
Loabák - Lavangen kommune 4,5 4,4 4,6 4,5 4,4
Loppa kommune 4,5
Lyngen kommune 4,2 4,4 4,6 4,5 4,3
Lærdal kommune 4,8 4,7 4,7 4,6 4,6
Masfjorden kommune 4,4 4,5 4,1 4,6
Måsøy kommune 4,8
Namsskogan kommune 3,7 4,5
Nesna kommune 4,6 4,3 4,3 4,3 3,8
Norddal kommune 4,7 4,6 4,5 4,2 4,2
Nore og Uvdal kommune 4,3 4,0 4,3 4,4 4,6
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rollag kommune 4,3 4,6 4,3
Røst kommune
Smøla kommune 4,0 4,4 3,4
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 4,4 4,3 4,0 4,2
Sørfold kommune 4,6 4,6 4,0 4,5 3,9
Tydal kommune 4,2
Ulvik kommune 4,3 4,4 4,6 4,1
Valle kommune 4,0 4,2 4,5 4,5
Vang kommune 4,3 4,5 3,7 4,2 4,5
Vega kommune 4,1
Åmli kommune 4,4 3,9 4,1 4,2 4,0
Åseral kommune 3,2 4,7 4,4 4,3
Motivasjon
Beiarn kommune 3,1
Berlevåg kommune 3,7 4,1 3,3
Bremanger kommune 3,7 3,9 4,2 3,9 3,8
Bygland kommune 3,7 3,9 3,6 3,8
Deatnu - Tana kommune 4,0 4,2 3,9 3,1 3,9
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 3,9 3,9 3,5 4,0 3,9
Engerdal kommune 4,4 4,3 4,4 4,1 4,0
Etnedal kommune 4,1 4,0 3,9 3,7 4,1
Evenes kommune 3,6 3,8 4,1 3,4
Fyresdal kommune 3,5 4,1 4,3 3,5
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 3,9 3,3 3,3 3,4 3,6
Gamvik kommune 3,8 3,7
Gildeskål kommune 3,8 3,7 3,7 3,8 3,6
Grong kommune 4,1 3,7 3,6 3,6 3,8
Hamarøy - Hábmer kommune 3,7 4,3 3,9 4,0
Hasvik kommune 3,6 3,9
Hattfjelldal kommune 3,3 3,6 3,4 3,5
Ibestad kommune 3,6 4,1 3,5
Jondal kommune 3,5 3,9 3,6 3,2
Karlsøy kommune 4,0 4,2 3,6 3,5
Kvalsund kommune
Kvæfjord kommune 4,2 4,2 4,1 4,0 3,6
Kvænangen kommune 3,8 3,5 3,6
Lebesby kommune 3,4 3,8 3,8 3,5
Loabák - Lavangen kommune 4,2 4,3 4,6 4,2 4,3
Loppa kommune 3,7
Lyngen kommune 3,9 3,9 4,0 3,7 3,8
Lærdal kommune 4,2 4,0 4,0 4,1 4,0
Masfjorden kommune 4,3 3,9 3,6 4,0
Måsøy kommune 3,8
Namsskogan kommune 3,2 3,9
Nesna kommune 4,0 4,0 3,6 3,3 2,7
Norddal kommune 3,9 4,1 3,7 3,4 3,5
Nore og Uvdal kommune 3,4 3,4 4,0 3,8 3,9
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rollag kommune 4,3 3,9 3,7
Røst kommune
Smøla kommune 3,3 3,7 2,9
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 3,5 4,0 3,5 3,4
Sørfold kommune 3,9 3,9 3,7 3,6 2,9
Tydal kommune 3,7
Ulvik kommune 4,1 3,8 3,7 3,1
Valle kommune 3,2 3,8 4,1 3,7
Vang kommune 3,7 3,9 3,3 3,8 4,0
Vega kommune 3,6
Åmli kommune 3,7 3,6 3,5 3,6 3,2
Åseral kommune 2,4 3,5 3,7 3,7
Vurdering for læring
Beiarn kommune 3,7
Berlevåg kommune 3,4 4,0 3,7
Bremanger kommune 3,8 4,1 4,0 3,9 3,8
Bygland kommune 3,8 4,2 3,6 3,7
Deatnu - Tana kommune 4,1 4,4 4,0 3,4 4,2
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 3,6 3,6 4,1 4,0 4,2
Engerdal kommune 3,8 4,3 4,0 4,3 4,3
Etnedal kommune 3,6 4,0 3,8 3,7 3,9
Evenes kommune 3,6 3,5 4,1 3,8
Fyresdal kommune 3,6 4,1 4,4 3,7
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 3,8 3,4 3,5 3,8 3,9
Gamvik kommune 3,9 3,8
Gildeskål kommune 3,9 3,9 2,6 4,1 3,8
Grong kommune 4,3 3,9 3,7 3,6 3,9
Hamarøy - Hábmer kommune 3,9 4,1 3,4 4,0
Hasvik kommune 3,8 4,2
Hattfjelldal kommune 3,5 4,0 3,1 3,9
Ibestad kommune 3,7 4,2 3,5
Jondal kommune 3,9 3,7 3,2 3,0
Karlsøy kommune 3,7 4,2 3,4 3,7
Kvalsund kommune
Kvæfjord kommune 4,2 4,4 4,1 3,5 4,1
Kvænangen kommune 4,1 3,7 3,6
Lebesby kommune 3,9 4,1 3,5 3,8
Loabák - Lavangen kommune 3,9 4,4 4,3 3,7 3,6
Loppa kommune 3,6
Lyngen kommune 3,6 4,0 4,0 4,2 3,8
Lærdal kommune 4,0 4,0 4,2 4,0 4,3
Masfjorden kommune 3,8 4,0 3,9 3,8
Måsøy kommune 3,8
Namsskogan kommune 3,3 4,2
Nesna kommune 4,2 3,9 3,9 3,9 3,3
Norddal kommune 4,2 4,0 3,7 3,5 3,4
Nore og Uvdal kommune 3,7 3,4 3,9 3,9 4,3
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rollag kommune 4,2 4,3 3,9
Røst kommune
Smøla kommune 3,5 3,9 2,7
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 3,9 3,8 3,4 3,4
Sørfold kommune 4,0 4,0 3,6 3,8 3,1
Tydal kommune 3,6
Ulvik kommune 3,8 3,8 3,6 3,8
Valle kommune 3,4 3,9 4,3 3,8
Vang kommune 3,6 3,7 3,2 3,7 4,0
Vega kommune 3,6
Åmli kommune 3,9 3,5 3,5 3,8 3,4
Åseral kommune 3,1 4,1 3,8 4,1
Støtte hjemmefra
Beiarn kommune 4,2
Berlevåg kommune 4,3 4,4 4,0
Bremanger kommune 4,3 4,6 4,4 4,7 4,3
Bygland kommune 4,4 4,6 3,9 4,7
Deatnu - Tana kommune 4,4 4,6 4,3 4,2 4,3
Divtasvuodna - Tysfjord kommune 4,4 3,9 4,4 4,2 4,5
Engerdal kommune 4,5 4,3 4,3 4,4 4,0
Etnedal kommune 4,3 4,3 4,9 4,2 4,7
Evenes kommune 4,2 4,1 3,8 4,1
Fyresdal kommune 4,0 4,6 4,9 3,8
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 4,4 4,5 4,1 4,1 4,4
Gamvik kommune 4,6 4,1
Gildeskål kommune 4,3 4,1 4,0 4,6 4,1
Grong kommune 4,6 4,3 4,4 4,1 4,0
Hamarøy - Hábmer kommune 4,5 4,0 4,7 4,4
Hasvik kommune 4,2 4,6
Hattfjelldal kommune 3,9 4,3 3,9 3,9
Ibestad kommune 4,2 4,8 4,2
Jondal kommune 4,4 4,5 4,0 4,1
Karlsøy kommune 3,9 4,1 3,9 4,0
Kvalsund kommune
Kvæfjord kommune 4,5 4,7 4,2 4,2 4,3
Kvænangen kommune 4,2 3,9 4,3
Lebesby kommune 4,0 4,3 4,0 4,5
Loabák - Lavangen kommune 4,6 4,5 4,4 4,7 4,4
Loppa kommune 4,5
Lyngen kommune 4,5 4,3 4,3 4,3 4,5
Lærdal kommune 4,5 4,6 4,4 4,3 4,3
Masfjorden kommune 4,4 4,4 4,6 4,2
Måsøy kommune 4,4
Namsskogan kommune 4,1 4,3
Nesna kommune 4,3 4,1 4,2 4,1 3,8
Norddal kommune 4,6 4,8 3,9 4,5 3,9
Nore og Uvdal kommune 4,2 3,8 4,4 4,3 4,4
Raarvihke - Røyrvik kommune
Rollag kommune 4,8 4,5 4,4
Røst kommune
Smøla kommune 4,1 4,1 4,0
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 4,4 4,5 4,0 4,2
Sørfold kommune 4,2 4,5 4,5 4,2 3,9
Tydal kommune 4,2
Ulvik kommune 4,3 4,6 4,0 4,0
Valle kommune 3,9 4,5 4,4 4,6
Vang kommune 4,2 4,3 3,5 4,5 4,5
Vega kommune 4,1
Åmli kommune 4,2 4,1 3,5 4,2 4,0
Åseral kommune 3,6 4,4 4,2 4,0

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Laster inn rapport

Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no