Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Brønnøy kommune
Kommunenr 1813
Alle grunnskoler med adresse i Brønnøy kommune (offentlige og private)

- Støtte fra lærerne

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Opplever du at lærerne dine bryr seg om deg?
Alstahaug kommune 4,2 4,4 4,4 4,2 4,1
Andøy kommune 4,4 4,1 4,3 4,3
Ballangen kommune (UTGÅTT) 4,0 4,0 3,9 4,1 4,4
Beiarn kommune 3,8
Bindal kommune 3,8 4,0 3,9 3,5
Bodø kommune 4,3 4,1 4,2 4,2 4,3
Brønnøy kommune 4,3 4,0 4,2 4,2 4,0
Bø kommune 4,4 4,5 4,1 4,5 4,6
Divtasvuodna - Tysfjord kommune (UTGÅTT) 4,6 4,2 4,4 4,6 4,4
Dønna kommune 4,4 3,5 4,3 4,5 4,6
Evenes kommune 4,1 4,6 4,3 4,3
Fauske - Fuosko kommune 4,3 4,0 4,4 4,1 4,0
Flakstad kommune 4,4 4,2
Gildeskål kommune 4,2 4,0 3,8 4,1 4,1
Grane kommune 4,4 4,5 4,3 4,1 4,5
Hadsel kommune 4,3 4,2 4,4 4,4
Hamarøy - Hábmer kommune (UTGÅTT) 3,7 4,6 4,2 4,5
Hamarøy kommune
Hattfjelldal kommune 4,4 4,5 3,9 4,3
Hemnes kommune 4,1 3,9 4,5 4,2 4,1
Herøy kommune 4,9 4,2 4,6 4,6
Leirfjord kommune 4,3 4,1 4,4 4,4
Lurøy kommune 4,5 4,2 4,9 4,2 4,1
Lødingen kommune 4,1 4,4 4,4 4,2
Meløy kommune 4,1 4,1 4,1 4,0 4,4
Moskenes kommune
Narvik kommune
Narvik kommune (UTGÅTT) 4,4 4,4 4,4 4,3 4,3
Nesna kommune 4,4 4,0 4,2 4,1 3,5
Rana kommune 4,1 4,1 4,2 4,2 4,3
Rødøy kommune 3,9 3,2 4,3 4,7 4,4
Røst kommune
Saltdal kommune 4,3 4,3 4,3 4,4 3,8
Sortland - Suortá kommune 4,3 4,3 4,2 4,1 3,9
Steigen kommune 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7
Sømna kommune 3,9 3,8 3,9 4,4 4,1
Sørfold kommune 4,5 4,4 3,8 4,2 3,9
Tjeldsund kommune (UTGÅTT) 4,6 4,2 4,5
Træna kommune 4,6
Vefsn kommune 4,1 4,1 4,3 4,5 4,3
Vega kommune 3,7
Vestvågøy kommune 4,3 4,3 4,2 4,0 4,6
Vevelstad kommune
Værøy kommune 3,7
Vågan kommune 4,3 4,3 4,3 4,4 4,2
Øksnes kommune 4,4 4,2 4,2 4,4 4,3
Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra på skolen?
Alstahaug kommune 4,5 4,8 4,5 4,3 4,4
Andøy kommune 4,6 4,3 4,5 4,4
Ballangen kommune (UTGÅTT) 4,3 4,3 4,2 4,6 4,6
Beiarn kommune 3,9
Bindal kommune 4,0 4,5 4,0 3,6
Bodø kommune 4,5 4,4 4,4 4,5 4,4
Brønnøy kommune 4,6 4,3 4,5 4,3 4,3
Bø kommune 4,5 4,7 4,5 4,7 4,8
Divtasvuodna - Tysfjord kommune (UTGÅTT) 4,8 4,5 4,8 4,6 4,7
Dønna kommune 4,4 4,0 4,5 4,6 4,5
Evenes kommune 4,4 4,3 4,7 4,5
Fauske - Fuosko kommune 4,4 4,2 4,6 4,3 4,3
Flakstad kommune 4,4 4,3
Gildeskål kommune 4,2 4,1 4,3 4,4 4,5
Grane kommune 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3
Hadsel kommune 4,4 4,5 4,6 4,5
Hamarøy - Hábmer kommune (UTGÅTT) 4,1 4,8 4,2 4,6
Hamarøy kommune
Hattfjelldal kommune 4,4 4,7 4,1 4,5
Hemnes kommune 4,3 4,0 4,5 4,4 4,3
Herøy kommune 4,8 4,5 4,8 4,7
Leirfjord kommune 4,4 4,2 4,4 4,5
Lurøy kommune 4,5 4,4 4,9 4,7 4,3
Lødingen kommune 4,2 4,6 4,5 4,5
Meløy kommune 4,4 4,2 4,3 4,3 4,5
Moskenes kommune
Narvik kommune
Narvik kommune (UTGÅTT) 4,6 4,6 4,7 4,4 4,5
Nesna kommune 4,8 4,3 4,3 4,4 3,9
Rana kommune 4,4 4,3 4,4 4,4 4,5
Rødøy kommune 4,4 3,6 4,5 4,6 4,6
Røst kommune
Saltdal kommune 4,5 4,6 4,4 4,5 4,4
Sortland - Suortá kommune 4,4 4,4 4,4 4,3 4,2
Steigen kommune 4,1 4,3 4,5 4,5 4,6
Sømna kommune 4,1 4,3 4,4 4,4 4,3
Sørfold kommune 4,7 4,7 4,2 4,5 4,3
Tjeldsund kommune (UTGÅTT) 4,5 4,4 4,7
Træna kommune 4,9
Vefsn kommune 4,4 4,4 4,5 4,7 4,5
Vega kommune 4,5
Vestvågøy kommune 4,5 4,5 4,5 4,4 4,7
Vevelstad kommune
Værøy kommune 3,5
Vågan kommune 4,5 4,6 4,5 4,7 4,4
Øksnes kommune 4,6 4,5 4,4 4,6 4,5
Opplever du at lærerne behandler deg med respekt?
Alstahaug kommune 4,2 4,5 4,4 4,3 4,1
Andøy kommune 4,5 4,1 4,5 4,4
Ballangen kommune (UTGÅTT) 4,2 4,0 3,9 4,0 4,4
Beiarn kommune 3,6
Bindal kommune 3,6 4,2 4,1 3,4
Bodø kommune 4,4 4,2 4,3 4,3 4,3
Brønnøy kommune 4,5 4,0 4,5 4,3 4,1
Bø kommune 4,5 4,5 4,2 4,6 4,5
Divtasvuodna - Tysfjord kommune (UTGÅTT) 4,4 4,5 4,4 4,5 4,6
Dønna kommune 4,3 3,7 4,2 4,6 4,8
Evenes kommune 4,1 4,7 4,4 4,6
Fauske - Fuosko kommune 4,4 4,0 4,5 4,0 4,3
Flakstad kommune 4,4 4,2
Gildeskål kommune 4,3 4,0 3,7 3,9 4,3
Grane kommune 4,6 4,5 4,3 4,3 4,5
Hadsel kommune 4,3 4,1 4,4 4,4
Hamarøy - Hábmer kommune (UTGÅTT) 4,2 4,6 4,1 4,4
Hamarøy kommune
Hattfjelldal kommune 4,4 4,5 3,8 4,1
Hemnes kommune 4,3 4,1 4,5 4,2 4,4
Herøy kommune 4,7 4,4 4,6 4,7
Leirfjord kommune 4,4 4,1 4,1 4,4
Lurøy kommune 4,5 4,5 4,9 4,5 4,2
Lødingen kommune 3,8 4,4 4,5 4,3
Meløy kommune 4,3 4,2 4,2 4,1 4,6
Moskenes kommune
Narvik kommune
Narvik kommune (UTGÅTT) 4,5 4,5 4,5 4,3 4,3
Nesna kommune 4,6 4,4 4,3 4,3 3,8
Rana kommune 4,3 4,3 4,4 4,3 4,4
Rødøy kommune 3,9 3,5 4,3 4,4 4,5
Røst kommune
Saltdal kommune 4,4 4,5 4,5 4,3 3,9
Sortland - Suortá kommune 4,3 4,4 4,3 4,0 4,0
Steigen kommune 3,7 4,1 4,2 4,5 4,7
Sømna kommune 4,1 3,9 4,2 4,2 4,2
Sørfold kommune 4,5 4,5 3,9 4,5 3,9
Tjeldsund kommune (UTGÅTT) 4,8 4,2 4,4
Træna kommune 4,7
Vefsn kommune 4,3 4,3 4,4 4,5 4,3
Vega kommune 3,9
Vestvågøy kommune 4,4 4,4 4,2 4,2 4,6
Vevelstad kommune
Værøy kommune 3,8
Vågan kommune 4,4 4,4 4,5 4,5 4,3
Øksnes kommune 4,5 4,2 4,2 4,5 4,3
Når jeg har problemer med å forstå arbeidsoppgaver på skolen, får jeg god hjelp av lærerne
Alstahaug kommune 4,3 4,5 4,5 4,2 4,3
Andøy kommune 4,5 4,2 4,5 4,4
Ballangen kommune (UTGÅTT) 4,3 4,3 4,1 4,5 4,4
Beiarn kommune 4,1
Bindal kommune 4,1 4,5 4,3 3,9
Bodø kommune 4,5 4,4 4,4 4,4 4,4
Brønnøy kommune 4,6 4,4 4,5 4,3 4,2
Bø kommune 4,6 4,9 4,4 4,7 4,6
Divtasvuodna - Tysfjord kommune (UTGÅTT) 4,8 4,1 4,6 4,6 4,7
Dønna kommune 4,6 3,8 4,5 4,7 4,7
Evenes kommune 4,3 4,7 4,5 4,5
Fauske - Fuosko kommune 4,5 4,2 4,5 4,2 4,1
Flakstad kommune 4,5 4,5
Gildeskål kommune 4,5 4,4 3,8 4,2 4,2
Grane kommune 4,9 4,6 4,7 4,4 4,4
Hadsel kommune 4,6 4,4 4,5 4,5
Hamarøy - Hábmer kommune (UTGÅTT) 4,4 4,7 4,1 4,6
Hamarøy kommune
Hattfjelldal kommune 4,6 4,7 4,3 4,5
Hemnes kommune 4,3 4,3 4,5 4,3 4,3
Herøy kommune 4,6 4,6 4,7 4,8
Leirfjord kommune 4,5 4,2 4,4 4,4
Lurøy kommune 4,5 4,2 4,9 4,6 4,2
Lødingen kommune 4,1 4,4 4,5 4,0
Meløy kommune 4,5 4,3 4,3 4,2 4,5
Moskenes kommune
Narvik kommune
Narvik kommune (UTGÅTT) 4,6 4,5 4,6 4,4 4,4
Nesna kommune 4,7 4,5 4,3 4,3 3,5
Rana kommune 4,5 4,4 4,5 4,4 4,4
Rødøy kommune 4,4 4,0 4,5 4,3 4,5
Røst kommune
Saltdal kommune 4,7 4,6 4,6 4,4 4,4
Sortland - Suortá kommune 4,4 4,4 4,3 4,2 4,4
Steigen kommune 4,3 4,3 4,3 4,5 4,6
Sømna kommune 4,1 4,3 4,2 4,4 4,2
Sørfold kommune 4,6 4,6 4,0 4,6 3,8
Tjeldsund kommune (UTGÅTT) 4,8 4,6 4,5
Træna kommune 4,6
Vefsn kommune 4,3 4,3 4,5 4,6 4,4
Vega kommune 4,3
Vestvågøy kommune 4,5 4,5 4,4 4,3 4,7
Vevelstad kommune
Værøy kommune 4,2
Vågan kommune 4,6 4,5 4,5 4,5 4,4
Øksnes kommune 4,6 4,4 4,3 4,6 4,6
Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal lære
Alstahaug kommune 4,4 4,6 4,4 4,3 4,3
Andøy kommune 4,5 4,5 4,6 4,5
Ballangen kommune (UTGÅTT) 4,5 4,6 4,1 4,4 4,5
Beiarn kommune 4,0
Bindal kommune 4,1 4,6 4,2 4,1
Bodø kommune 4,5 4,4 4,4 4,4 4,5
Brønnøy kommune 4,7 4,3 4,6 4,4 4,2
Bø kommune 4,6 4,7 4,4 4,9 4,6
Divtasvuodna - Tysfjord kommune (UTGÅTT) 4,8 4,4 4,9 4,7 4,7
Dønna kommune 4,7 4,3 4,4 4,6 4,6
Evenes kommune 4,2 4,4 4,6 4,6
Fauske - Fuosko kommune 4,5 4,3 4,5 4,3 4,3
Flakstad kommune 4,6 4,9
Gildeskål kommune 4,6 4,4 3,9 4,3 4,3
Grane kommune 4,6 4,8 4,3 4,4 4,6
Hadsel kommune 4,5 4,6 4,7 4,5
Hamarøy - Hábmer kommune (UTGÅTT) 4,8 4,6 4,3 4,5
Hamarøy kommune
Hattfjelldal kommune 4,5 4,4 3,7 4,2
Hemnes kommune 4,6 4,4 4,5 4,3 4,6
Herøy kommune 4,8 4,5 4,9 4,6
Leirfjord kommune 4,4 4,5 4,7 4,4
Lurøy kommune 4,6 4,4 4,9 4,6 4,4
Lødingen kommune 4,2 4,8 4,5 4,4
Meløy kommune 4,4 4,4 4,5 4,2 4,5
Moskenes kommune
Narvik kommune
Narvik kommune (UTGÅTT) 4,6 4,6 4,6 4,4 4,6
Nesna kommune 4,8 4,4 4,4 4,4 4,2
Rana kommune 4,6 4,4 4,6 4,5 4,5
Rødøy kommune 4,4 3,8 4,6 4,3 4,5
Røst kommune
Saltdal kommune 4,7 4,7 4,7 4,6 4,4
Sortland - Suortá kommune 4,5 4,6 4,4 4,3 4,4
Steigen kommune 4,1 4,2 4,4 4,5 4,8
Sømna kommune 4,1 4,1 4,1 4,4 4,3
Sørfold kommune 4,7 4,8 4,3 4,6 3,8
Tjeldsund kommune (UTGÅTT) 4,8 4,5 4,6
Træna kommune 4,8
Vefsn kommune 4,5 4,3 4,5 4,5 4,4
Vega kommune 4,2
Vestvågøy kommune 4,5 4,6 4,5 4,3 4,6
Vevelstad kommune
Værøy kommune 4,4
Vågan kommune 4,6 4,7 4,6 4,6 4,5
Øksnes kommune 4,6 4,5 4,4 4,6 4,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no