Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Bremanger kommune
Kommunenr 4648
Alle grunnskoler med adresse i Bremanger kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Læringskultur
Davik Oppvekst - Avd skule
Hauge Oppvekst - Avd skule 4,1 4,5 4,5 3,9
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 4,0
Kolset Oppvekst - Avd skule
Svelgen Oppvekst - Avd skule 4,3 3,6 4,3 4,1 4,3
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule
Elevdemokrati og medvirkning
Davik Oppvekst - Avd skule
Hauge Oppvekst - Avd skule 3,8 4,4 4,4 4,0
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 4,0
Kolset Oppvekst - Avd skule
Svelgen Oppvekst - Avd skule 3,7 2,8 3,1 3,4
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule
Faglig utfordring
Davik Oppvekst - Avd skule
Hauge Oppvekst - Avd skule 3,9 4,5 3,8 3,6
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 4,2
Kolset Oppvekst - Avd skule
Svelgen Oppvekst - Avd skule 3,9 3,5 3,7 3,9 3,6
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule
Felles regler
Davik Oppvekst - Avd skule
Hauge Oppvekst - Avd skule 4,5 4,7 4,8 4,5
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 4,4
Kolset Oppvekst - Avd skule
Svelgen Oppvekst - Avd skule 4,3 4,4 4,5 4,1 4,2
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule
Trivsel
Davik Oppvekst - Avd skule
Hauge Oppvekst - Avd skule 4,6 4,5 4,7 3,9
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 4,6
Kolset Oppvekst - Avd skule
Svelgen Oppvekst - Avd skule 4,4 4,2 4,1 3,9 3,9
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule
Mestring
Davik Oppvekst - Avd skule
Hauge Oppvekst - Avd skule 4,3 4,3 4,4 4,2
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 4,1
Kolset Oppvekst - Avd skule
Svelgen Oppvekst - Avd skule 4,0 4,2 3,8 3,9 4,3
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule
Støtte fra lærerne
Davik Oppvekst - Avd skule
Hauge Oppvekst - Avd skule 4,7 4,9 4,7 4,5
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 4,5
Kolset Oppvekst - Avd skule
Svelgen Oppvekst - Avd skule 4,6 4,6 4,6 4,3 4,1
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule
Motivasjon
Davik Oppvekst - Avd skule
Hauge Oppvekst - Avd skule 4,2 4,2 4,0 3,8
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 4,1
Kolset Oppvekst - Avd skule
Svelgen Oppvekst - Avd skule 4,3 3,9 3,9 3,6 4,0
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule
Vurdering for læring
Davik Oppvekst - Avd skule
Hauge Oppvekst - Avd skule 4,0 4,7 4,3 3,9
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 4,1
Kolset Oppvekst - Avd skule
Svelgen Oppvekst - Avd skule 4,0 3,4 3,8 3,6 3,7
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule
Støtte hjemmefra
Davik Oppvekst - Avd skule
Hauge Oppvekst - Avd skule 4,6 4,8 4,3 4,2
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 4,6
Kolset Oppvekst - Avd skule
Svelgen Oppvekst - Avd skule 4,7 4,8 4,3 4,6 4,6
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mobbing på skolen (prosent)
Davik Oppvekst - Avd skule
Hauge Oppvekst - Avd skule 0,0 0,0 0,0
Kalvåg Oppvekst - Frøyen skule 0,0
Kolset Oppvekst - Avd skule
Svelgen Oppvekst - Avd skule
Ålfoten oppvekstsenter - Avd skule
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no