Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Bø kommune (utgått)
Kommunenr 0821
Kun utgåtte skoler med adresse i Bø kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Læringskultur
Bø kommune (utgått) 4,1 4,1 4,1
Sauherad kommune (utgått) 4,0 4,0 4,0
Elevdemokrati og medvirkning
Bø kommune (utgått) 3,9 3,8 4,0
Sauherad kommune (utgått) 3,7 3,5 3,8
Faglig utfordring
Bø kommune (utgått) 3,9 4,0 3,9
Sauherad kommune (utgått) 3,6 4,3 3,3
Felles regler
Bø kommune (utgått) 4,4 4,4 4,5
Sauherad kommune (utgått) 4,3 4,3 4,3
Trivsel
Bø kommune (utgått) 4,2 4,2 4,3
Sauherad kommune (utgått) 4,2 4,0 4,3
Mestring
Bø kommune (utgått) 4,0 4,2 4,0
Sauherad kommune (utgått) 4,0 4,0 4,0
Støtte fra lærerne
Bø kommune (utgått) 4,4 4,3 4,6
Sauherad kommune (utgått) 4,3 4,4 4,2
Motivasjon
Bø kommune (utgått) 3,7 3,6 3,9
Sauherad kommune (utgått) 3,8 3,5 3,9
Vurdering for læring
Bø kommune (utgått) 4,1 4,1 4,1
Sauherad kommune (utgått) 3,8 4,0 3,6
Støtte hjemmefra
Bø kommune (utgått) 4,3 4,2 4,4
Sauherad kommune (utgått) 4,3 4,4 4,2

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall Begge kjønn Gutter Jenter
Mobbing på skolen (prosent)
Bø kommune (utgått)
Sauherad kommune (utgått)
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no