Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Bø kommune (utgått)
Kommunenr 0821
Kun utgåtte skoler med adresse i Bø kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Læringskultur
Sauherad kommune (utgått)
Elevdemokrati og medvirkning
Sauherad kommune (utgått)
Faglig utfordring
Sauherad kommune (utgått)
Felles regler
Sauherad kommune (utgått)
Trivsel
Sauherad kommune (utgått)
Mestring
Sauherad kommune (utgått)
Støtte fra lærerne
Sauherad kommune (utgått)
Motivasjon
Sauherad kommune (utgått)
Vurdering for læring
Sauherad kommune (utgått)
Støtte hjemmefra
Sauherad kommune (utgått)

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mobbing på skolen (prosent)
Sauherad kommune (utgått)
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no