Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Berg kommune (UTGÅTT)
Kommunenr 1929
Kun utgåtte skoler med adresse i Berg kommune (UTGÅTT) vises her.
Indikator og nøkkeltall Trinn 7 Trinn 10
Læringskultur
Berg kommune (UTGÅTT)
Lenvik kommune (UTGÅTT) 4,1 3,7
Skånland kommune (UTGÅTT) 3,8 3,8
Torsken kommune (UTGÅTT) 3,3
Elevdemokrati og medvirkning
Berg kommune (UTGÅTT)
Lenvik kommune (UTGÅTT) 4,0 3,4
Skånland kommune (UTGÅTT) 3,8 3,0
Torsken kommune (UTGÅTT) 3,4
Faglig utfordring
Berg kommune (UTGÅTT)
Lenvik kommune (UTGÅTT) 4,2 4,3
Skånland kommune (UTGÅTT) 4,0 4,3
Torsken kommune (UTGÅTT) 3,6
Felles regler
Berg kommune (UTGÅTT)
Lenvik kommune (UTGÅTT) 4,4 4,0
Skånland kommune (UTGÅTT) 4,4 4,1
Torsken kommune (UTGÅTT) 4,4
Trivsel
Berg kommune (UTGÅTT)
Lenvik kommune (UTGÅTT) 4,1 3,9
Skånland kommune (UTGÅTT) 4,2 4,0
Torsken kommune (UTGÅTT) 3,5
Mestring
Berg kommune (UTGÅTT)
Lenvik kommune (UTGÅTT) 4,0 3,7
Skånland kommune (UTGÅTT) 4,0 3,8
Torsken kommune (UTGÅTT) 3,6
Utdanning og yrkesveiledning
Berg kommune (UTGÅTT)
Lenvik kommune (UTGÅTT) 3,8
Skånland kommune (UTGÅTT) 4,0
Torsken kommune (UTGÅTT)
Støtte fra lærerne
Berg kommune (UTGÅTT)
Lenvik kommune (UTGÅTT) 4,5 4,0
Skånland kommune (UTGÅTT) 4,4 4,0
Torsken kommune (UTGÅTT) 4,2
Motivasjon
Berg kommune (UTGÅTT)
Lenvik kommune (UTGÅTT) 3,8 3,4
Skånland kommune (UTGÅTT) 4,0 3,6
Torsken kommune (UTGÅTT) 3,0
Vurdering for læring
Berg kommune (UTGÅTT)
Lenvik kommune (UTGÅTT) 3,8 3,3
Skånland kommune (UTGÅTT) 3,9 3,2
Torsken kommune (UTGÅTT) 3,3
Støtte hjemmefra
Berg kommune (UTGÅTT)
Lenvik kommune (UTGÅTT) 4,5 4,0
Skånland kommune (UTGÅTT) 4,3 4,0
Torsken kommune (UTGÅTT) 4,0

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall Trinn 7 Trinn 10
Mobbing på skolen (prosent)
Berg kommune (UTGÅTT)
Lenvik kommune (UTGÅTT) 10,0 18,4
Skånland kommune (UTGÅTT) 21,7
Torsken kommune (UTGÅTT)
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no