Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Berg kommune
Kommunenr 1929
Alle grunnskoler med adresse i Berg kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Læringskultur
Balsfjord kommune 3,7 4,1 4,1 4,1 4,0
Bardu kommune 4,0 4,2 4,0 3,9 3,8
Berg kommune
Dyrøy kommune 4,0 3,3 4,1 3,8
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 3,9 3,2 3,4 3,3 3,3
Gratangen kommune 4,0 4,1 4,3
Harstad - Hárstták kommune 4,1 4,2 3,8 4,0 4,0
Ibestad kommune 3,9 4,3 4,2 3,7
Karlsøy kommune 3,7 4,1 3,4 3,6
Kvæfjord kommune 4,4 4,3 4,4 3,7 4,2
Kvænangen kommune 4,1 3,5 3,6
Lenvik kommune 4,0 3,8 3,9 4,1 4,1
Loabák - Lavangen kommune 4,1 4,2 4,7 3,8 4,5
Lyngen kommune 3,5 4,1 4,4 3,9 3,7
Målselv kommune 4,0 3,7 3,9 4,1 3,9
Nordreisa kommune 3,7 4,0 3,8 4,0 4,1
Salangen kommune 4,6 4,1 3,9 4,4 3,9
Skjervøy kommune 4,1 3,9 4,2 4,5 4,2
Skånland kommune 4,2 4,4 4,5 4,4 3,8
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 4,1 3,8 4,1 3,4
Sørreisa kommune 4,1 4,4 4,2 4,3 4,4
Torsken kommune 4,0 3,3
Tranøy kommune 3,8 4,0 3,8
Tromsø kommune 4,1 4,1 4,1 4,0 3,9
Elevdemokrati og medvirkning
Balsfjord kommune 3,5 3,9 3,9 4,0 3,8
Bardu kommune 3,8 3,9 4,0 3,6 3,7
Berg kommune
Dyrøy kommune 3,9 3,7 3,7 3,4
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 3,5 3,5 3,3 3,5 3,6
Gratangen kommune 3,7 3,7 3,2
Harstad - Hárstták kommune 3,8 3,8 3,7 3,8 3,8
Ibestad kommune 3,8 3,9 3,5 3,6
Karlsøy kommune 3,8 4,3 3,2 3,6
Kvæfjord kommune 4,1 4,4 4,0 3,5 3,8
Kvænangen kommune 4,2 3,6 3,3
Lenvik kommune 3,7 3,6 3,7 3,9 4,0
Loabák - Lavangen kommune 4,3 4,3 3,9 3,8 3,7
Lyngen kommune 3,7 3,7 4,2 4,1 3,6
Målselv kommune 4,1 3,8 3,7 3,8 3,9
Nordreisa kommune 3,7 3,6 3,6 3,6 3,8
Salangen kommune 3,9 3,4 4,0 4,1 3,7
Skjervøy kommune 3,7 4,0 3,9 3,6 4,0
Skånland kommune 4,2 3,9 4,2 4,3 3,8
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 3,8 3,7 3,7 3,5
Sørreisa kommune 3,8 4,1 3,9 4,0 3,9
Torsken kommune 4,0 3,4
Tranøy kommune 3,7 3,8 3,7
Tromsø kommune 3,9 3,9 3,9 3,8 3,7
Faglig utfordring
Balsfjord kommune 4,1 4,1 4,3 4,1 3,9
Bardu kommune 4,2 4,2 4,2 4,2 3,8
Berg kommune
Dyrøy kommune 4,2 4,3 3,9 4,1
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 4,2 4,1 4,4 4,2 4,0
Gratangen kommune 4,0 4,2 4,0
Harstad - Hárstták kommune 4,0 4,0 3,9 3,9 4,0
Ibestad kommune 4,1 4,6 4,2 4,0
Karlsøy kommune 3,8 4,3 3,8 3,9
Kvæfjord kommune 4,1 4,3 4,0 4,0 4,1
Kvænangen kommune 3,8 3,8 3,8
Lenvik kommune 4,0 3,9 4,1 4,2 4,2
Loabák - Lavangen kommune 4,2 4,4 4,1 4,3 4,2
Lyngen kommune 4,0 4,2 4,3 4,3 4,2
Målselv kommune 4,2 4,1 4,0 4,3 4,0
Nordreisa kommune 4,1 4,2 3,7 4,0 4,1
Salangen kommune 4,1 3,9 4,0 4,4 4,3
Skjervøy kommune 4,1 3,8 4,1 4,4 4,2
Skånland kommune 4,2 4,1 4,3 4,5 4,0
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 4,1 4,1 4,0 3,8
Sørreisa kommune 4,0 4,3 4,2 3,8 4,0
Torsken kommune 4,2 3,6
Tranøy kommune 3,5 3,8 4,3
Tromsø kommune 4,0 4,1 4,0 4,0 4,1
Felles regler
Balsfjord kommune 4,0 4,4 4,4 4,3 4,2
Bardu kommune 4,4 4,4 4,3 4,3 4,4
Berg kommune
Dyrøy kommune 4,3 4,5 4,3 3,8
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 4,3 3,9 3,7 4,1 4,1
Gratangen kommune 4,2 4,4 4,2
Harstad - Hárstták kommune 4,3 4,5 4,1 4,4 4,4
Ibestad kommune 4,2 4,3 4,5 4,3
Karlsøy kommune 4,2 4,3 3,8 3,9
Kvæfjord kommune 4,3 4,9 4,5 4,2 4,3
Kvænangen kommune 4,5 3,8 4,0
Lenvik kommune 4,2 4,2 4,2 4,4 4,4
Loabák - Lavangen kommune 4,5 4,5 4,5 4,2 4,5
Lyngen kommune 4,3 4,3 4,5 4,1 4,4
Målselv kommune 4,3 4,3 4,0 4,1 4,3
Nordreisa kommune 4,2 4,2 4,0 4,0 4,4
Salangen kommune 4,1 3,9 3,8 4,4 4,3
Skjervøy kommune 4,4 4,4 4,2 4,0 4,4
Skånland kommune 4,5 4,6 4,5 4,2 4,4
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 3,9 4,1 4,2 4,2
Sørreisa kommune 4,3 4,5 4,3 4,5 4,7
Torsken kommune 4,4 4,4
Tranøy kommune 4,1 4,2 4,1
Tromsø kommune 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
Trivsel
Balsfjord kommune 3,9 4,3 4,4 4,2 4,0
Bardu kommune 4,3 4,4 4,3 4,2 4,2
Berg kommune
Dyrøy kommune 3,8 4,0 4,2 3,8
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 4,3 3,5 3,8 4,0 3,9
Gratangen kommune 4,4 4,3 4,2
Harstad - Hárstták kommune 4,4 4,4 4,3 4,2 4,2
Ibestad kommune 3,7 4,0 4,3 3,9
Karlsøy kommune 4,1 4,1 4,1 4,0
Kvæfjord kommune 4,4 4,7 4,4 3,9 4,1
Kvænangen kommune 4,2 3,8 4,1
Lenvik kommune 4,2 4,0 4,2 4,4 4,1
Loabák - Lavangen kommune 4,5 4,2 4,6 4,5 4,4
Lyngen kommune 4,2 4,3 4,6 4,2 4,1
Målselv kommune 4,4 4,2 4,1 4,4 4,1
Nordreisa kommune 4,1 4,3 4,1 4,2 4,3
Salangen kommune 4,6 4,0 4,2 4,4 3,8
Skjervøy kommune 4,3 4,4 4,4 3,9 4,3
Skånland kommune 4,3 4,6 4,6 4,2 4,2
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 4,0 4,0 3,9 3,6
Sørreisa kommune 4,1 4,4 3,9 4,5 4,3
Torsken kommune 3,7 3,5
Tranøy kommune 4,4 4,3 4,1
Tromsø kommune 4,3 4,4 4,4 4,3 4,2
Mestring
Balsfjord kommune 3,9 4,1 4,1 3,9 4,0
Bardu kommune 4,2 3,9 4,1 4,0 4,0
Berg kommune
Dyrøy kommune 4,1 4,3 4,2 3,5
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 4,0 3,6 3,8 3,8 3,9
Gratangen kommune 3,5 3,9 3,6
Harstad - Hárstták kommune 4,1 4,2 4,0 4,1 4,1
Ibestad kommune 4,1 3,9 4,1 3,7
Karlsøy kommune 4,0 4,2 4,2 4,0
Kvæfjord kommune 4,1 4,3 4,0 3,8 3,9
Kvænangen kommune 4,4 4,0 3,8
Lenvik kommune 4,1 4,1 3,9 4,0 4,0
Loabák - Lavangen kommune 4,3 4,1 3,9 4,0 4,1
Lyngen kommune 4,1 4,2 4,2 3,9 4,1
Målselv kommune 4,2 4,0 3,9 4,0 4,0
Nordreisa kommune 3,9 4,0 4,0 4,0 4,0
Salangen kommune 4,2 4,0 4,0 4,1 4,1
Skjervøy kommune 4,0 3,8 3,9 3,6 4,0
Skånland kommune 4,0 4,1 4,1 4,3 4,0
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 4,0 3,7 3,7 4,1
Sørreisa kommune 4,0 4,1 4,1 4,4 4,1
Torsken kommune 3,9 3,6
Tranøy kommune 4,2 4,0 4,0
Tromsø kommune 4,1 4,2 4,1 4,1 4,0
Støtte fra lærerne
Balsfjord kommune 4,2 4,4 4,4 4,5 4,2
Bardu kommune 4,5 4,4 4,6 4,5 4,3
Berg kommune
Dyrøy kommune 4,7 4,6 4,1 4,1
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 4,4 3,7 3,9 4,2 4,3
Gratangen kommune 4,3 4,3 4,7
Harstad - Hárstták kommune 4,5 4,6 4,3 4,4 4,4
Ibestad kommune 4,3 4,6 4,4 4,4
Karlsøy kommune 4,2 4,5 4,2 4,2
Kvæfjord kommune 4,6 4,7 4,5 4,2 4,3
Kvænangen kommune 4,8 4,0 3,9
Lenvik kommune 4,3 4,2 4,2 4,5 4,5
Loabák - Lavangen kommune 4,5 4,4 4,6 4,5 4,4
Lyngen kommune 4,2 4,4 4,6 4,5 4,3
Målselv kommune 4,5 4,4 4,1 4,4 4,4
Nordreisa kommune 4,3 4,3 4,0 4,2 4,5
Salangen kommune 4,6 4,0 4,3 4,5 4,6
Skjervøy kommune 4,3 4,5 4,5 4,3 4,5
Skånland kommune 4,5 4,6 4,7 4,5 4,4
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 4,4 4,3 4,0 4,2
Sørreisa kommune 4,4 4,7 4,3 4,5 4,7
Torsken kommune 4,6 4,2
Tranøy kommune 4,5 4,4 4,5
Tromsø kommune 4,4 4,5 4,5 4,4 4,3
Motivasjon
Balsfjord kommune 3,6 3,9 3,8 3,9 3,6
Bardu kommune 4,1 4,0 3,8 3,8 3,8
Berg kommune
Dyrøy kommune 4,0 4,1 3,7 3,7
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 3,9 3,3 3,3 3,4 3,5
Gratangen kommune 3,8 3,5 4,2
Harstad - Hárstták kommune 4,0 4,2 3,9 3,9 3,9
Ibestad kommune 3,7 3,9 4,0 3,5
Karlsøy kommune 4,0 4,2 3,6 3,5
Kvæfjord kommune 4,2 4,2 4,1 4,0 3,6
Kvænangen kommune 3,8 3,5 3,6
Lenvik kommune 3,9 3,7 3,8 4,0 3,8
Loabák - Lavangen kommune 4,2 4,3 4,6 4,2 4,3
Lyngen kommune 3,8 3,9 4,0 3,7 3,8
Målselv kommune 4,1 3,9 3,8 4,0 3,7
Nordreisa kommune 3,8 4,1 3,6 3,8 3,7
Salangen kommune 4,3 3,6 4,1 4,2 3,8
Skjervøy kommune 3,8 3,8 4,1 3,5 4,0
Skånland kommune 4,3 4,4 4,3 4,3 4,0
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 3,5 4,0 3,5 3,4
Sørreisa kommune 3,8 4,2 3,8 4,1 3,9
Torsken kommune 3,8 3,0
Tranøy kommune 3,7 4,0 3,9
Tromsø kommune 3,9 4,0 4,0 4,0 3,7
Vurdering for læring
Balsfjord kommune 3,5 4,0 4,0 3,9 3,8
Bardu kommune 4,0 4,0 3,9 3,9 3,7
Berg kommune
Dyrøy kommune 4,3 4,1 3,9 3,8
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 3,8 3,4 3,5 3,7 3,6
Gratangen kommune 3,9 3,9 3,8
Harstad - Hárstták kommune 4,0 4,0 3,7 3,9 3,8
Ibestad kommune 3,9 4,1 3,7 3,5
Karlsøy kommune 3,7 4,2 3,5 3,7
Kvæfjord kommune 4,2 4,4 4,1 3,5 4,1
Kvænangen kommune 4,1 3,7 3,6
Lenvik kommune 3,7 3,7 3,8 4,0 3,8
Loabák - Lavangen kommune 3,9 4,4 4,3 3,7 3,6
Lyngen kommune 3,6 4,0 4,0 4,2 3,8
Målselv kommune 4,0 3,9 3,8 4,1 4,0
Nordreisa kommune 3,7 3,6 3,4 3,5 4,0
Salangen kommune 3,9 3,7 4,0 4,0 3,7
Skjervøy kommune 4,1 3,9 4,1 3,7 4,1
Skånland kommune 4,0 3,9 4,1 3,9 3,9
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 3,9 3,8 3,4 3,4
Sørreisa kommune 3,7 4,3 4,0 4,2 4,0
Torsken kommune 4,3 3,3
Tranøy kommune 4,0 3,7 3,9
Tromsø kommune 4,0 4,0 3,9 3,9 3,8
Støtte hjemmefra
Balsfjord kommune 4,4 4,4 4,5 4,3 4,2
Bardu kommune 4,4 4,4 4,3 4,4 4,4
Berg kommune
Dyrøy kommune 4,1 4,5 4,6 4,4
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 4,4 4,5 4,1 4,0 4,5
Gratangen kommune 3,9 4,2 4,3
Harstad - Hárstták kommune 4,5 4,5 4,3 4,4 4,4
Ibestad kommune 4,3 4,4 4,2 4,2
Karlsøy kommune 3,9 4,1 3,9 4,0
Kvæfjord kommune 4,5 4,7 4,2 4,2 4,3
Kvænangen kommune 4,2 3,9 4,3
Lenvik kommune 4,3 4,3 4,4 4,3 4,5
Loabák - Lavangen kommune 4,6 4,5 4,4 4,7 4,4
Lyngen kommune 4,4 4,3 4,3 4,3 4,5
Målselv kommune 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4
Nordreisa kommune 4,2 4,2 3,9 4,1 4,2
Salangen kommune 4,5 4,0 4,2 4,1 4,6
Skjervøy kommune 4,4 4,3 4,2 4,6 4,2
Skånland kommune 4,5 4,6 4,7 4,5 4,3
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 4,4 4,5 4,0 4,2
Sørreisa kommune 4,3 4,4 4,6 4,4 4,6
Torsken kommune 4,6 4,0
Tranøy kommune 4,1 4,1 4,2
Tromsø kommune 4,4 4,4 4,4 4,4 4,3

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Mobbing på skolen (prosent)
Balsfjord kommune 8,5
Bardu kommune 16,3 0,0 9,6
Berg kommune
Dyrøy kommune 0,0
Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono kommune 31,3
Gratangen kommune 0,0
Harstad - Hárstták kommune 11,5 13,1 7,5
Ibestad kommune 0,0
Karlsøy kommune 0,0
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Lenvik kommune 8,0 12,1 10,0
Loabák - Lavangen kommune 0,0
Lyngen kommune 0,0
Målselv kommune 14,6
Nordreisa kommune 7,0 12,8
Salangen kommune 0,0
Skjervøy kommune
Skånland kommune 21,7
Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono kommune 18,5
Sørreisa kommune
Torsken kommune
Tranøy kommune
Tromsø kommune 4,9 5,0 7,5
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no