Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Aurland kommune
Kommunenr 4641
Alle grunnskoler med adresse i Aurland kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Læringskultur
Aurland barne- og ungdomsskule 3,6 4,7 4,4 4,4
Flåm skule
Elevdemokrati og medvirkning
Aurland barne- og ungdomsskule 3,7 4,3 4,2 4,1
Flåm skule
Faglig utfordring
Aurland barne- og ungdomsskule 3,7 4,2 4,3 4,5
Flåm skule
Felles regler
Aurland barne- og ungdomsskule 4,2 4,5 4,7 4,5
Flåm skule
Trivsel
Aurland barne- og ungdomsskule 4,0 4,9 4,7 4,6
Flåm skule
Mestring
Aurland barne- og ungdomsskule 4,2 4,1 4,2 4,1
Flåm skule
Støtte fra lærerne
Aurland barne- og ungdomsskule 4,4 4,9 4,6 4,8
Flåm skule
Motivasjon
Aurland barne- og ungdomsskule 3,3 4,3 4,2 3,9
Flåm skule
Vurdering for læring
Aurland barne- og ungdomsskule 3,9 4,4 4,2 4,2
Flåm skule
Støtte hjemmefra
Aurland barne- og ungdomsskule 4,6 4,8 4,4 4,6
Flåm skule

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Mobbing på skolen (prosent)
Aurland barne- og ungdomsskule 0,0
Flåm skule
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no