Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Aukra kommune
Kommunenr 1547
Alle grunnskoler med adresse i Aukra kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Læringskultur
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 4,1 4,2 4,0 4,0 4,0
Julsundet skole 3,9 4,4 3,9 3,6
Elevdemokrati og medvirkning
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 3,5 3,5 3,6 3,6 3,8
Julsundet skole 2,9 4,1 3,9 3,6
Faglig utfordring
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 4,1 3,8 3,9 3,7 4,0
Julsundet skole 4,6 4,5 4,2 4,3
Felles regler
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 4,4 4,4 4,2 4,6 4,5
Julsundet skole 3,9 4,6 4,6 4,0
Trivsel
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 4,5 4,5 4,1 4,1 4,3
Julsundet skole 4,3 4,4 4,4 3,8
Mestring
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 3,9 4,1 3,9 3,9 4,0
Julsundet skole 4,1 3,9 4,1 3,4
Støtte fra lærerne
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 4,6 4,4 4,4 4,5 4,7
Julsundet skole 4,4 4,6 4,7 4,2
Motivasjon
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 4,0 3,7 3,5 3,6 3,7
Julsundet skole 3,9 4,1 3,7 3,5
Vurdering for læring
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 3,9 3,6 3,6 3,6 4,0
Julsundet skole 3,6 3,8 3,8 3,4
Støtte hjemmefra
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 4,3 4,0 4,1 4,0 4,1
Julsundet skole 4,7 4,4 4,5 4,2

Andel elever som opplever mobbing på skolen

Tabellen viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere.

 

Andelen elever som svarer at de mobbes på de enkelte spørsmålene om mobbing kan ikke summeres til indikatoren "Andel elever som opplever mobbing på skolen". Les mer om dette i Hjelp til tolkning.

 

Resultatet vises ikke hvis 1-4 elever har svart at de opplever mobbing på skolen. Dette vises ved en *.
 

Mer informasjon om systematisk arbeid mot mobbing og andre krenkelser finner du på Utdanningdirektoratets hjemmesider.

Indikator og nøkkeltall 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21
Mobbing på skolen (prosent)
Gossen barne- og ungdomsskole - Avd skole 0,0
Julsundet skole 0,0
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no