Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Askvoll kommune
Kommunenr 1428
Alle grunnskoler med adresse i Askvoll kommune (offentlige og private)

- Elevdemokrati og medvirkning

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Er dere elever med på å foreslå hvordan dere skal arbeide med fagene?
Askvoll kommune 2,0 2,7 2,8 3,1 3,2
Aurland kommune 3,0 3,5 3,2 3,6 3,6
Balestrand kommune 3,0 3,2 3,3
Bremanger kommune 2,9 2,8 3,2 2,4 3,1
Eid kommune 2,9 3,2 3,4 3,3 3,2
Fjaler kommune 3,1 3,8 2,8 3,4 3,6
Flora kommune 2,6 3,1 2,7 2,9 2,8
Førde kommune 3,0 3,0 2,9 2,9 3,3
Gaular kommune 3,4 3,1 3,8 4,0 3,4
Gloppen kommune 3,1 3,3 3,0 2,8 3,3
Gulen kommune 2,9 3,3 3,0 3,3 3,3
Hornindal kommune 2,3 2,6 3,5 3,1 2,9
Hyllestad kommune 2,5 2,7 2,8 3,1 3,1
Høyanger kommune 2,9 3,2 3,0 3,0 3,0
Jølster kommune 2,6 2,6 3,1 3,0 2,9
Leikanger kommune 3,2 2,7 2,9 3,0 2,7
Luster kommune 3,0 2,7 2,9 2,9 3,3
Lærdal kommune 3,7 3,0 2,7 3,0 3,1
Naustdal kommune 2,7 3,5 3,7 2,9 3,1
Selje kommune 3,7 3,5 3,5 3,9 3,6
Sogndal kommune 3,2 3,5 3,3 3,1 3,2
Solund kommune 3,2
Stryn kommune 3,2 3,1 2,8 3,1 3,0
Vik kommune 3,0 3,4 3,0 3,2 3,3
Vågsøy kommune 3,0 3,1 2,9 3,3 3,2
Årdal kommune 2,9 3,2 2,6 3,4 3,1
Legger lærerne til rette for at dere elever kan delta i elevrådsarbeid og annet arbeid som tillitsvalgt?
Askvoll kommune 3,2 3,7 3,9 3,7 3,9
Aurland kommune 3,3 4,1 3,7 4,1 4,1
Balestrand kommune 3,9 3,6 3,5
Bremanger kommune 3,5 3,9 3,8 3,5 3,7
Eid kommune 3,6 3,9 4,3 4,0 4,2
Fjaler kommune 3,5 4,3 3,8 4,0 3,7
Flora kommune 3,4 3,5 3,4 3,5 3,6
Førde kommune 3,8 3,9 3,8 3,8 3,9
Gaular kommune 4,0 3,6 4,4 4,1 4,1
Gloppen kommune 3,9 3,5 3,8 3,8 3,6
Gulen kommune 3,5 4,2 4,0 4,0 3,7
Hornindal kommune 3,0 3,6 4,2 3,8 3,8
Hyllestad kommune 2,6 3,6 3,4 3,3 3,9
Høyanger kommune 3,6 3,7 3,8 3,8 4,0
Jølster kommune 3,8 3,7 4,0 3,8 4,0
Leikanger kommune 4,0 3,7 3,3 3,2 3,5
Luster kommune 3,9 3,5 3,7 3,5 3,9
Lærdal kommune 3,9 3,8 3,6 3,8 4,0
Naustdal kommune 3,7 3,7 4,2 3,8 4,1
Selje kommune 4,0 3,8 4,1 4,6 4,6
Sogndal kommune 4,2 4,2 4,1 3,9 3,8
Solund kommune 4,2
Stryn kommune 3,5 3,3 3,3 3,6 3,6
Vik kommune 4,1 4,0 3,8 4,1 3,8
Vågsøy kommune 3,5 3,7 4,0 4,1 3,9
Årdal kommune 3,7 3,7 3,6 3,8 4,0
Hører skolen på elevenes forslag?
Askvoll kommune 2,8 2,8 3,2 2,7 3,4
Aurland kommune 3,4 3,8 3,8 3,8 3,6
Balestrand kommune 3,1 3,3 3,5
Bremanger kommune 3,3 3,3 3,4 2,9 3,2
Eid kommune 3,3 3,6 3,8 3,8 3,5
Fjaler kommune 3,5 4,1 3,1 3,6 3,5
Flora kommune 3,0 3,4 3,2 3,3 3,2
Førde kommune 3,3 3,6 3,4 3,6 3,6
Gaular kommune 3,5 3,5 3,7 3,5 3,6
Gloppen kommune 3,4 3,4 3,3 3,4 3,2
Gulen kommune 3,4 3,5 3,5 3,4 3,2
Hornindal kommune 2,6 2,9 3,3 3,1 2,8
Hyllestad kommune 2,2 3,1 3,1 2,7 3,4
Høyanger kommune 3,2 3,3 3,3 3,1 3,9
Jølster kommune 3,0 3,2 3,3 3,3 3,3
Leikanger kommune 2,7 2,9 2,7 2,4 3,4
Luster kommune 3,4 3,0 3,2 3,2 3,6
Lærdal kommune 3,0 3,1 2,8 3,5 3,6
Naustdal kommune 3,1 3,5 3,5 3,3 3,9
Selje kommune 3,4 3,5 3,5 4,0 4,0
Sogndal kommune 3,4 3,7 3,3 3,4 3,2
Solund kommune 3,8
Stryn kommune 3,1 3,0 2,7 3,2 3,0
Vik kommune 3,8 3,5 3,6 3,8 3,5
Vågsøy kommune 2,9 3,4 3,7 3,9 3,5
Årdal kommune 3,3 3,4 2,9 3,5 3,7
Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i klassen/gruppa?
Askvoll kommune 4,2 3,7 4,0 3,6 3,7
Aurland kommune 2,6 3,9 4,3 4,0 3,4
Balestrand kommune 4,1 3,5 3,8
Bremanger kommune 3,2 3,8 3,5 3,1 3,4
Eid kommune 4,0 4,3 4,5 4,4 4,3
Fjaler kommune 3,3 4,5 4,3 3,7 3,6
Flora kommune 3,2 3,8 3,5 3,6 3,5
Førde kommune 3,6 4,1 3,8 4,0 4,1
Gaular kommune 3,6 4,0 3,9 4,0 4,0
Gloppen kommune 4,1 3,9 3,7 3,9 4,1
Gulen kommune 4,0 4,0 4,3 3,9 3,5
Hornindal kommune 4,1 3,8 4,0 3,4 3,1
Hyllestad kommune 2,6 3,7 2,9 3,2 4,1
Høyanger kommune 3,2 3,1 3,8 3,6 3,7
Jølster kommune 2,7 2,9 3,3 3,1 3,4
Leikanger kommune 4,0 3,7 3,7 3,6 4,1
Luster kommune 3,8 3,1 3,3 3,1 4,0
Lærdal kommune 3,8 3,1 3,5 3,6 3,6
Naustdal kommune 3,9 3,6 4,2 3,5 3,8
Selje kommune 3,9 4,1 4,1 4,6 4,7
Sogndal kommune 4,3 4,3 4,2 4,3 4,0
Solund kommune 4,6
Stryn kommune 3,8 3,2 3,0 3,2 3,4
Vik kommune 4,1 3,4 3,5 3,1 3,0
Vågsøy kommune 4,4 4,0 4,7 4,5 4,1
Årdal kommune 3,8 3,9 4,0 4,3 3,9
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no