Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Askvoll kommune
Kommunenr 1428
Alle grunnskoler med adresse i Askvoll kommune (offentlige og private)

- Mestring

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du skal gjøre på egen hånd. Hvor ofte klarer du oppgavene alene?
Askvoll kommune 4,2 4,0 4,3 4,0 3,9
Eide kommune 3,9 4,0 3,9 3,9 3,8
Etne kommune 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9
Evje og Hornnes kommune 4,0 4,0 3,9 4,1 3,7
Flesberg kommune 4,0 3,9 3,7 3,9 3,9
Frosta kommune 3,8 3,9 3,6 4,0 3,9
Hobøl kommune 4,1 3,8 4,1 3,9 3,8
Krødsherad kommune 3,8 4,1 4,0 3,9 4,0
Marker kommune 3,9 4,1 3,6 3,9 3,8
Sande kommune 3,9 3,8 3,9 3,9
Sauherad kommune 4,0 3,9 4,1 4,0 3,9
Selbu kommune 3,8 3,9 3,9 3,9 4,0
Selje kommune 4,2 3,9 4,0 4,1 4,1
Siljan kommune 4,1 3,8 4,1 4,0 4,0
Skodje kommune 3,9 3,8 4,0 3,9 4,0
Sokndal kommune 4,1 4,1 4,1 4,1
Vegårshei kommune 4,0 3,9 3,9 3,7 3,7
Våler kommune 3,8 3,9 4,1 3,9 3,8
Ørskog kommune 3,9 4,1 3,9 4,0
Tenk på når lærerne går gjennom og forklarer nytt stoff på skolen. Hvor ofte forstår du det som lærerne gjennomgår og forklarer?
Askvoll kommune 4,1 4,0 3,9 4,0 4,1
Eide kommune 3,8 4,1 4,1 3,8 3,8
Etne kommune 4,0 4,0 4,0 4,0 3,9
Evje og Hornnes kommune 4,1 4,2 3,9 4,1 3,8
Flesberg kommune 3,9 4,0 3,5 3,7 3,9
Frosta kommune 3,7 3,4 3,6 3,8 3,9
Hobøl kommune 4,2 3,4 4,0 4,1 3,8
Krødsherad kommune 4,0 4,1 3,9 3,7 4,3
Marker kommune 4,0 4,0 3,7 3,8 3,8
Sande kommune 3,7 4,2 3,6 3,5
Sauherad kommune 3,8 3,9 4,0 4,1 4,0
Selbu kommune 3,7 4,0 3,7 3,8 4,0
Selje kommune 4,1 4,0 4,2 4,1 4,0
Siljan kommune 4,1 3,8 4,2 4,1 4,0
Skodje kommune 3,9 3,8 4,0 3,9 3,8
Sokndal kommune 4,2 3,9 4,1 4,0
Vegårshei kommune 3,9 4,0 3,8 3,5 3,7
Våler kommune 3,9 3,9 3,9 3,8 3,6
Ørskog kommune 3,9 4,2 3,8 3,8
Får du lekser som du greier å gjøre på egen hånd?
Askvoll kommune 4,6 4,5 4,6 4,4 4,2
Eide kommune 4,2 4,4 4,3 4,1 4,5
Etne kommune 4,4 4,4 4,2 4,2 4,2
Evje og Hornnes kommune 4,3 4,4 4,0 4,3 4,0
Flesberg kommune 4,0 4,5 3,8 4,1 3,8
Frosta kommune 4,3 4,1 3,8 3,8 4,1
Hobøl kommune 4,2 4,0 4,2 4,4 4,3
Krødsherad kommune 4,0 4,7 4,4 4,0 4,6
Marker kommune 4,1 4,5 3,8 4,3 4,2
Sande kommune 4,4 4,2 4,4 4,1
Sauherad kommune 4,2 4,5 4,4 4,5 4,1
Selbu kommune 4,0 4,2 4,2 4,5 4,3
Selje kommune 4,3 4,4 4,3 4,4 4,4
Siljan kommune 4,3 4,0 4,3 4,6 4,3
Skodje kommune 4,1 4,2 4,3 4,3 4,3
Sokndal kommune 4,2 4,0 4,1 4,5
Vegårshei kommune 4,1 4,3 4,2 4,3 3,9
Våler kommune 4,1 4,2 4,5 4,2 4,0
Ørskog kommune 4,4 4,5 4,5 4,3
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no