Elevundersøkelsen

Illustrasjon for en enhet
Askvoll kommune
Kommunenr 1428
Alle grunnskoler med adresse i Askvoll kommune (offentlige og private)

- Støtte fra lærerne

Delskår 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Opplever du at lærerne dine bryr seg om deg?
Askvoll kommune 3,5 4,0 4,0 3,9 3,9
Aurland kommune 3,9 4,4 4,1 4,4 4,5
Balestrand kommune 3,9 4,3 4,5
Bremanger kommune 4,0 3,9 4,0 3,8 3,9
Eid kommune 3,8 4,1 4,1 4,1 4,1
Fjaler kommune 4,0 4,4 3,9 4,0 4,3
Flora kommune 3,7 3,9 3,7 3,8 3,7
Førde kommune 4,0 4,1 4,0 4,0 4,2
Gaular kommune 4,2 4,1 4,4 4,2 4,3
Gloppen kommune 4,2 3,9 4,0 3,9 4,1
Gulen kommune 3,8 4,0 4,2 4,2 4,0
Hornindal kommune 4,2 4,3 3,9 3,8 3,9
Hyllestad kommune 3,5 3,7 3,7 3,7 4,3
Høyanger kommune 3,9 3,9 3,9 3,9 4,2
Jølster kommune 3,8 3,8 4,2 4,2 4,1
Leikanger kommune 4,0 4,0 3,4 4,0 4,1
Luster kommune 4,1 3,9 3,9 4,0 4,3
Lærdal kommune 4,2 4,0 3,8 4,2 4,0
Naustdal kommune 4,0 3,9 4,3 3,9 4,4
Selje kommune 4,2 3,6 4,0 4,3 4,3
Sogndal kommune 4,4 4,1 4,2 4,4 4,1
Solund kommune 4,0
Stryn kommune 4,0 3,8 3,7 4,0 4,0
Vik kommune 4,2 4,2 4,1 4,2 4,3
Vågsøy kommune 3,9 3,9 4,3 4,4 4,3
Årdal kommune 3,9 4,0 3,8 4,2 4,0
Opplever du at lærerne dine har tro på at du kan gjøre det bra på skolen?
Askvoll kommune 3,6 4,2 4,2 3,9 4,0
Aurland kommune 4,2 4,6 4,3 4,6 4,5
Balestrand kommune 4,4 4,5 4,6
Bremanger kommune 4,3 4,1 4,3 4,0 4,2
Eid kommune 3,9 4,1 4,3 4,2 4,3
Fjaler kommune 4,2 4,6 3,9 4,3 4,3
Flora kommune 3,9 4,0 3,8 4,0 3,9
Førde kommune 4,1 4,3 4,1 4,1 4,4
Gaular kommune 4,3 4,2 4,5 4,4 4,5
Gloppen kommune 4,3 4,1 4,1 4,0 4,1
Gulen kommune 4,0 4,0 4,2 4,4 4,1
Hornindal kommune 4,0 4,5 4,0 4,1 4,0
Hyllestad kommune 4,1 3,9 3,7 3,9 4,2
Høyanger kommune 4,1 4,0 4,0 4,0 4,4
Jølster kommune 3,9 3,9 4,4 4,4 4,1
Leikanger kommune 4,3 4,0 3,7 4,1 4,2
Luster kommune 4,2 4,0 4,2 4,2 4,4
Lærdal kommune 4,3 4,3 3,9 4,3 4,2
Naustdal kommune 4,0 3,8 4,4 4,1 4,4
Selje kommune 4,3 4,0 4,2 4,4 4,5
Sogndal kommune 4,3 4,2 4,4 4,5 4,3
Solund kommune 4,5
Stryn kommune 4,1 3,9 3,9 4,2 4,1
Vik kommune 4,3 4,3 4,3 4,3 4,5
Vågsøy kommune 3,9 4,1 4,4 4,4 4,3
Årdal kommune 4,1 4,1 3,9 4,4 4,2
Opplever du at lærerne behandler deg med respekt?
Askvoll kommune 3,4 4,0 4,1 3,8 3,9
Aurland kommune 4,0 4,6 4,1 4,5 4,5
Balestrand kommune 4,3 4,4 4,5
Bremanger kommune 4,2 4,2 4,2 3,9 4,1
Eid kommune 3,8 4,2 4,2 4,2 4,4
Fjaler kommune 4,1 4,6 3,8 4,0 4,3
Flora kommune 3,8 3,9 3,8 4,0 3,8
Førde kommune 4,1 4,2 4,2 4,1 4,4
Gaular kommune 4,3 4,3 4,5 4,3 4,4
Gloppen kommune 4,4 4,1 4,0 4,0 4,2
Gulen kommune 4,1 4,0 4,1 4,2 4,1
Hornindal kommune 4,1 4,2 4,3 4,0 4,0
Hyllestad kommune 3,4 3,4 4,1 3,9 4,4
Høyanger kommune 4,0 4,1 3,9 4,0 4,3
Jølster kommune 3,8 3,7 4,3 4,0 4,1
Leikanger kommune 4,2 3,9 3,7 4,3 4,2
Luster kommune 4,3 3,9 4,2 4,1 4,4
Lærdal kommune 4,3 4,2 3,8 4,3 4,2
Naustdal kommune 4,3 3,9 4,3 3,9 4,5
Selje kommune 4,0 3,7 4,1 4,4 4,3
Sogndal kommune 4,3 4,1 4,5 4,5 4,2
Solund kommune 4,1
Stryn kommune 4,1 3,9 3,8 4,0 4,1
Vik kommune 4,3 4,2 4,1 4,3 4,4
Vågsøy kommune 4,0 4,1 4,4 4,4 4,3
Årdal kommune 3,9 4,0 3,9 4,3 4,2
Når jeg har problemer med å forstå arbeidsoppgaver på skolen, får jeg god hjelp av lærerne
Askvoll kommune 3,6 4,0 4,2 4,0 4,0
Aurland kommune 4,2 4,7 4,4 4,3 4,4
Balestrand kommune 4,4 4,5 4,3
Bremanger kommune 4,2 4,1 4,2 3,6 4,1
Eid kommune 4,0 4,2 4,4 4,2 4,2
Fjaler kommune 4,3 4,6 4,1 4,3 4,4
Flora kommune 3,9 3,8 3,7 4,1 3,8
Førde kommune 4,1 4,2 4,2 4,1 4,3
Gaular kommune 4,6 4,3 4,6 4,2 4,4
Gloppen kommune 4,4 4,2 4,0 4,1 4,2
Gulen kommune 4,0 4,1 4,3 4,3 3,9
Hornindal kommune 4,0 4,3 4,6 4,0 4,1
Hyllestad kommune 3,9 4,2 4,0 3,8 4,5
Høyanger kommune 4,3 4,2 4,1 4,2 4,4
Jølster kommune 4,0 4,1 4,4 4,3 4,2
Leikanger kommune 4,3 4,0 3,7 4,3 4,1
Luster kommune 4,2 4,3 4,3 4,2 4,5
Lærdal kommune 4,4 4,4 3,9 4,3 4,3
Naustdal kommune 4,2 4,0 4,4 3,9 4,5
Selje kommune 4,2 3,9 4,4 4,5 4,4
Sogndal kommune 4,4 4,2 4,4 4,5 4,3
Solund kommune 4,1
Stryn kommune 3,9 4,0 3,8 4,0 4,2
Vik kommune 4,4 4,3 4,2 4,2 4,4
Vågsøy kommune 4,0 4,1 4,3 4,5 4,2
Årdal kommune 4,1 4,3 4,2 4,5 4,4
Lærerne hjelper meg slik at jeg forstår det jeg skal lære
Askvoll kommune 3,4 4,1 4,1 3,9 3,8
Aurland kommune 4,1 4,5 4,3 4,3 4,3
Balestrand kommune 4,4 4,5 4,2
Bremanger kommune 4,4 4,1 4,1 3,6 4,2
Eid kommune 4,0 4,3 4,3 4,4 4,3
Fjaler kommune 4,4 4,8 4,0 4,2 4,2
Flora kommune 4,0 4,0 3,8 4,0 3,8
Førde kommune 4,2 4,2 4,2 4,1 4,3
Gaular kommune 4,5 4,3 4,5 4,2 4,2
Gloppen kommune 4,2 4,0 4,1 4,0 4,1
Gulen kommune 4,0 4,2 4,3 4,4 3,9
Hornindal kommune 4,1 4,1 4,6 4,1 4,1
Hyllestad kommune 3,8 3,9 3,6 3,8 4,6
Høyanger kommune 4,2 4,1 4,1 4,2 4,3
Jølster kommune 4,1 4,0 4,3 4,2 4,2
Leikanger kommune 4,3 3,8 3,8 4,0 4,2
Luster kommune 4,3 4,1 4,4 4,2 4,5
Lærdal kommune 4,4 4,5 3,8 4,3 4,2
Naustdal kommune 4,1 4,1 4,4 3,9 4,5
Selje kommune 4,3 3,8 4,2 4,5 4,4
Sogndal kommune 4,3 4,3 4,4 4,5 4,2
Solund kommune 4,2
Stryn kommune 3,8 4,0 3,9 4,0 4,2
Vik kommune 4,6 4,3 4,1 4,4 4,4
Vågsøy kommune 4,1 4,3 4,4 4,5 4,3
Årdal kommune 4,2 4,3 4,1 4,4 4,4
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant innhold fra udir.no